Super(visor) Model : เทคนิคการบริหารงาน บริหารคน สู่การเป็นหัวหน้าแบบมืออาชีพ (หลักสูตรใหม่ 2567)

รหัสหลักสูตร : 21/05236P

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรSuper(visor) Model

เทคนิคการบริหารงาน บริหารคน สู่การเป็นหัวหน้าแบบมืออาชีพ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

 

• เรียนรู้ Model สำคัญสำหรับหัวหน้างาน เพื่อการบริหารงาน บริหารคน และบริหารตนเอง
• นำ Model ต้นแบบไปปรับใช้เพื่อเสริมสร้างทีมงานและพัฒนาการทำงานของหัวหน้างาน
• เพิ่มทักษะการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจในสถานการณ์ที่ซับซ้อน


วิทยากรโดย ดร.บดี ตรีสุคนธ์

หัวข้อสัมมนา

1. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน

2. ความจำเป็นของ Model รูปแบบการกับการบริหารงาน/คน/ตนเอง สำหรับหัวหน้างาน

3. Model การบริหารงานให้บรรลุเป้าหมาย
    3.1 เทคนิคการบริหารจัดการงานด้วย POSDC Model
    3.2 ตั้งเป้าหมายให้งานบรรลุผลสำเร็จด้วย SMART Goal-Setting Model
    3.3 แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ด้วยการคิดอย่างมีประสิทธิผล Productive Thinking Model
    3.4 รู้จักบริหารการเปลี่ยนแปลงด้วย ADKAR Model

4. Model การจัดการทีมงานให้มีประสิทธิภาพ
    4.1 บริหารทีมงานที่มีความหลากหลายด้วย 9 Box Grid Model
    4.2 ดึงศักยภาพ พัฒนาทักษะทีมงานด้วย TAPS Model
    4.3 สร้างแรงจูงใจ ปลุกไฟให้ทีมงานด้วย Perma Model

5. Workshop ฝึกปฏิบัติเพื่อนำไปใช้ได้จริง


   

  
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

ดร.บดี ตรีสุคนธ์

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
566 ถ.เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กทม.
โทรศัพท์ :
02 2305 6000
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีเพลินจิต ทางออกที่ 4


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba