ยกระดับ Accounting Cycle แบบเดิม สู่ Accounting Cycle ในยุคดิจิทัล (หลักสูตรใหม่ 2567)

รหัสหลักสูตร : 21/04184P

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 1,498 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 


ยกระดับ Accounting Cycleแบบเดิม

สู่ Accounting Cycle ในยุคดิจิทัล


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 
CPD
ผู้ทำบัญชี

บัญชี 6 ชม.

ผู้สอบบัญชี

บัญชี 6 ชม.

 

วิทยากรโดย  อาจารย์คำนึง สาริสระ

หัวข้อสัมมนา

1.หลักแนวคิดในการจัดทำบัญชีตามกรอบแนวคิดมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ตามพรบ.การบัญชีและ พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชี

2.Update คุณสมบัติผู้ทำบัญชี จาก(ร่าง)ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

3.การปรับแนวคิดและวิเคราะห์การจัดทำบัญชีแบบเดิม สู่การจัดทำบัญชีแบบใหม่

- ยกระดับ Accounting Cycle แบบเดิม สู่ Accounting Cycle ในยุคดิจิทัล

- วิเคราะห์ Accounting Cycle ในยุคดิจิทัล

4.การจัดเรียงความสำคัญ เพื่อวางแผนการทำงานบัญชีให้มีประสิทธิภาพ

- โครงสร้างองค์กร และความเข้าใจในลักษณะของธุรกิจ

- กระบวนการทำงานบัญชีทั้งในแง่ข้อมูลนำเข้า การบันทึก และการประมวลผลเพื่อการออกรายงาน

- ระบบสารสนเทศทางการบัญชี เครื่องมือ และโปรแกรมต่างๆ

5.การยกระดับการจัดทำสมุดบัญชี สู่การออกแบบระบบฐานข้อมูล เพื่อควบคุมงานบัญชี

  1. ระบบบัญชีซื้อ
  2. ระบบบัญชีขาย
  3. ระบบบัญชีรับเงิน
  4. ระบบรายวันทั่วไป
  5. ระบบบัญชีรายวันทั่วไป
  6. ระบบบัญชีส่งคืนและส่วนลดรับ
  7. ระบบบัญชีรับคืนและส่วนลดจ่าย

6.การวางแผนและการเตรียมข้อมูล เพื่อการจัดทำงบการเงิน

- Update มาตรฐาน NPAEs ปรับปรุงใหม่ ที่ส่งผลต่อการจัดทำงบการเงินในธุรกิจ

- การจัดเตรียมข้อมูลงบการเงินให้สอดคล้องการกำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงินของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

- รวบรวมข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เพื่อเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา

7.การปรับปรุงรายการทางบัญชีและการปิดบัญชี

- แนวทางการปรับปรุงรายการทางบัญชี เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดได้อย่างตรงจุด

- การกลับรายการทางการบัญชี (Reversing Entries)

- เทคนิคการปิดบัญชีอย่างมืออาชีพ

8.ความเสี่ยงในการจัดทำรายงานทางการเงิน และจัดทำแผนการติดตามเอกสารหลักฐาน การกำหนดวิธีการตรวจสอบ ภายใต้เกณฑ์เอกสารหลักฐานเพียงพอ เชื่อถือได้ ถูกต้อง ครบถ้วน และการอนุมัติ   
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์คำนึง สาริสระ

สถานที่

โรงแรมเอส.ดี อเวนิว
94 แขวง บางบำหรุ เขต บางพลัด
กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ :
02-4340400
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า MRT สถานีบางยี่ขัน ทางออกที่ 1 (ห่างจากสถานี 900 เมตร)


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba