การจัดทำงบกระแสเงินสดตามมาตรฐานการบัญชี (TAS 7) และประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติ (หลักสูตรใหม่ปี 2567)

รหัสหลักสูตร : 21/10715P

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,136 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,885 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 
การจัดทำงบกระแสเงินสดตามมาตรฐานการบัญชี (TAS 7)
และประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline


CPD

ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชั่วโมง
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชั่วโมง
  • งบกระแสเงินสดถือเป็นข้อมูลที่สำคัญสุดในงบการเงิน
  • การจัดทำงบกระแสเงินสดตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7
  • ประเด็นการจัดประเภทรายการในงบกระแสเงินสด พร้อมยกตัวอย่างประกอบความเข้าใจ

วิทยากรโดย ดร.ธนาดล รักษาพล 

หัวข้อสัมมนา

1. ส่วนประกอบของงบการเงินที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเงินสดและรายการเทียบ 
   เท่าเงินสด


2. การนำเสนองบกระแสเงินสด
   - กิจกรรมดำเนินงาน
   - กิจกรรมลงทุน
   - กิจกรรมจัดหาเงิน

3. การจัดทำงบกระแสเงินสด หลักการและวิธีการที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี (TAS 7)

4. ขั้นตอนการจัดทำงบกระแสเงินสด
   - วิธีทางตรง
   - วิธีทางอ้อม

5. การแสดงกระแสเงินสด
   - กิจกรรมดำเนินงาน
   - กิจกรรมลงทุนและจัดหาเงิน
   - ด้วยยอดสุทธิ
   - เงินตราต่างประเทศ
   - ดอกเบี้ยและเงินปันผล
   - ภาษีเงินได้

6. การเปิดเผยรายการข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

7. ฝึกปฏิบัติการ การจัดทำงบกระแสเงินสด (Workshop)

8. ข้อควรระวังในการจัดทำงบกระแสเงินสด

9. การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด แต่ละกิจกรรม

10. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.ธนาดล รักษาพล

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ (ฝั่งตึกฮอลิเดย์ อินน์)
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลม ทางออกที่ 6


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba