เทคนิคการสอนงานสำหรับหัวหน้างาน Coaching for Leader (Workshop)

รหัสหลักสูตร : 21/07205P

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เทคนิคการสอนงานสำหรับหัวหน้างาน
Coaching for Leader (workshop)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

1. ประโยชน์ที่องค์กร ทีมงาน และหัวหน้างานจะได้รับจากการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ

2. แนวคิดของการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ของลูกน้อง

3. หัวหน้างานและบทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้สอนงาน

4. ทักษะสำคัญที่หัวหน้างานต้องมีเพื่อการสอนงานที่ได้ผล

  • การมุ่งเน้นเป้าหมาย (Goal-focused)
  • การให้คำแนะนำ (Mentorship)
  • การให้ข้อเสนอแนะ (Giving Feedback)
  • ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient: EQ)

5. การประยุกต์ใช้หลักจิตวิทยาของการเรียนรู้ (Psychology of Learning)
    เพื่อการสอนงานที่ได้ผลและได้ใจลูกน้อง

6. รูปแบบการสอนงานที่หัวหน้างานต้องทราบและเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม

  • On the Job Training: การสอนเพื่อเพิ่มพูนทักษะผ่านการปฏิบัติงานจริง
  • Off the Job Training: การฝึกอบรมนอกงานเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์

7. ขั้นตอนและกระบวนการต่าง ๆ ในการสอนงาน

  • การสังเกตและวิเคราะห์ลูกน้อง
  • การกำหนดเป้าหมายและออกแบบการสอน
  • การจัดการสอนงานให้เป็นไปตามแผน
  • การติดตามผลและประเมินผลการสอน

8. เทคนิคและการใช้เครื่องมือในการสอนงานในการกระตุ้นและเสริมสร้างศักยภาพลูกน้อง (Workshop)

9. การวิเคราะห์เจาะลึกปัญหาและข้อผิดพลาดของการสอนงาน แนวทาง และวิธีการแก้ไข

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์อภิชัย สุทธาโรจน์

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba