มุ่งสู่การบริหารงานที่เป็นเลิศด้วยศาสตร์ Lean-Agile Leadership (หลักสูตรใหม่ 2567)

รหัสหลักสูตร : 21/05066P

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรมุ่งสู่การบริหารงานที่เป็นเลิศด้วยศาสตร์ Lean-Agile Leadership

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

 

• เข้าใจกระบวนการบริหารจัดการแบบ Lean-Agile (Lean Agile Method) และการปรับตัวในสภาพแข่งขัน
• แนวคิด เครื่องมือ และสามารถนำภาวะผู้นำแบบ Lean-Agile ไปใช้ในการทำงานได้
• การนำกระบวนการ Lean-Agile ไปใช้ในการพัฒนางานทุกๆส่วนขององค์กร
• ผสาน 2 ศาสตร์ของผู้นำยุคใหม่ที่ช่วยในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ


วิทยากรโดย ดร.วศ.สิริพงศ์ จึงถาวรรณ

หัวข้อสัมมนา

1. ความสำคัญของการเป็นผู้นำแบบ Lean – Agile
1.1 แนวคิด Lean Management และ Agile Management
1.2 ข้อดีของการบริหารงานแบบรวมแนวคิด Lean Agile Management
1.3 ปรับเปลี่ยนการบริหารงานแบบเดิมสู่ Lean – Agile Leadership

2. กระบวนการความคิดเชิงออกแบบ (EDIPT) มาปรับใช้เพื่อวางแผนบริหารจัดการ
2.1 การเข้าใจลูกค้า (Empathy)
2.2 นิยาม (Define)
2.3 ระดมไอเดีย (Ideate)
2.4 สร้างต้นแบบ (Prototype)
2.5 การทดสอบ (Test) แนวคิด เครื่องมือ
2.6 Workshop กระบวนการความคิดเชิงออกแบบ (EDIPT) (Game Workshop)
2.7. การเร่งสปีดการออกแบบ (Design Sprint) : Case study จาก Google บริษัทเทคโนโลยีอันดับ 1 ของโลก ใช้ในการออกแบบสินค้าและนวัตกรรมใหม่

3. ความแตกต่างระหว่างการบริหารโดยใช้แบบจำลองน้ำตก (Waterfall) กับแบบจำลองแอจไจล์ (Agile)

4. กรอบกระบวนการสครัม (Scrum Framework) และการปรับใช้งานในองค์กร
4.1 ทีมสครัม (The Scrum Team) เพื่อการบริหารทีมสำหรับผู้นำ
     - ผลิตภัณฑ์ค้างสะสม (Product Backlog)
     - วางแผนการเร่งสปีด (Sprint Planning)
     - งานค้างรอการเร่งสปีด (Sprint Backlog)
     - สครัมประจำวัน (Daily Scrum)
     - ทบทวนการเร่งสปีด (Sprint Review)
     - การมองย้อนกลับไป (Retrospective)
4.2 กระบวนการสครัม และเครื่องมือบริหารทีมด้วย Trello (Workshop)

5. Lean - Agile Game Workshop
5.1 Workshop 1 เพื่อจัดลำดับความสำคัญของงาน อธิบายแนวคิดและแนะแนวทางในการแก้ปัญหา
5.2 Workshop 2 เพื่อลดเวลาการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพของงาน การสะท้อนกิจกรรมและข้อเสนอแนะ ซักถาม และสรุปผล


   

  
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

ดร.สิริพงศ์ จึงถาวรรณ

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10400
โทรศัพท์ :
02-6411500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีพระราม 9 ทางออกที่ 1


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba