เทคนิคการเจรจาต่อรอง โน้มน้าว จูงใจ เพื่อชัยชนะทางธุรกิจ Negotiation for Persuasion and Relationship (Workshop) (หลักสูตรใหม่ 2567)

รหัสหลักสูตร : 21/07263P

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เทคนิคการเจรจาต่อรอง โน้มน้าว จูงใจ เพื่อชัยชนะทางธุรกิจ
Negotiation for Persuasion and Relationship
(Workshop)
(หลักสูตรใหม่ 2567)


     หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

การเจรจาต่อรอง โน้มน้าว จูงใจเป็นทักษะสำคัญที่สร้างขีดความสามารถในการเติบโตขององค์กร ซึ่งต้องมีการเจรจาระหว่างกันทั้งคนในและคนนอกแผนก หรือกับคู่ค้าก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานต้องบริหารความหลากหลายของบุคลิก อารมณ์ ความรู้สึก และความต้องการที่แตกต่างของคู่เจรจา เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจกับคู่ค้าให้เกิดการยอมรับหรือยินยอมปรับเปลี่ยนตามผู้โน้มน้าว จูงใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากในการสร้างธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า


วิทยากรโดย อาจารย์ชัยวัฒน์ วงศ์ธีรทรัพย์

หัวข้อสัมมนา

1. Real Success เพิ่มขีดความสามารถทักษะการเจรจาต่อรอง
    1.1 กฎเหล็กสามประการของการเจาจาต่อรอง
    1.2 การควบคุมอารมณ์
    1.3 ทัศนคติและ EQ
    1.4 Big Momentum พลังการโน้มน้าว จูงใจ

Workshop: การประเมินอารมณ์พื้นฐานของตัวเองและเลือกใช้อารมณ์ที่สามารถพัฒนาสายสัมพันธ์

2. พลังความคิดและผลกระทบต่อความสำเร็จในการเจรจา โน้มน้าว จูงใจ
    2.1 ผลของความคิดบวก & ผลของความคิดลบ
    2.2 เรื่องที่ส่งผลต่อความคิดลบ
    2.3 คุณเคยท้อหรือไม่? คุณเคยถูกปฏิเสธหรือเปล่า? คู่เจรจาสร้างปัญหาให้คุณใช่หรือไม่?
    2.4 การสร้างทัศนคติที่ดีที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการเจรจา โน้มน้าว จูงใจ

Workshop: การวิเคราะห์ความคิดบวกเชิงสร้างสรรค์เพื่อปรับปรุงพัฒนาทักษะการเจรจาและโน้มน้าว จูงใจ
คู่เจรจาได้

3. หลักการของการเจรจาต่อรองและโน้มน้าว จูงใจ
    3.1 ความจริงพื้นฐาน 5 ประการที่นักเจรจาต้องรู้
    3.2 ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ (Maslow's Hierarchy of Needs) และแนวทางการปรับใช้ในการเจรจากับผลประโยชน์ระยะสั้น
    3.3 ทฤษฎีความต้องการของโซฮาร์ (Zohar) แนวทางในการปรับใช้ในการเจรจากับผลประโยชน์ระยะยาว
    3.4 ทฤษฎี H.M.L. และทฤษฎี Game Theory สร้างแนวคิดของนักเจรจาที่เน้นความสำเร็จ ประยุกต์และปรับใช้ทฤษฎีกับการทำงานจริง

4. รูปแบบการเจรจาและการเป็นสุดยอดนักเจรจาต่อรอง
    4.1 สุดยอดนักเจรจาต่อรอง 5 ประเภท: นักหลบหนี นักช่างฝัน นักต่อราคา นักแข่งขัน นักแก้ปัญหา
    4.2 เรียนรู้จุดอ่อน จุดแข็ง รูปแบบการเจรจา และปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์

Workshop: "รู้เขา รู้เรา"
                  - ทดสอบและประเมินว่าท่านมีแนวโน้มเป็นนักเจรจาประเภทใด
                  - พัฒนาตนเองเพื่อเป็นสุดยอดนักเจรจาต่อรองและโน้มน้าว จูงใจ

5. เทคนิคการเจรจาต่อรอง
    5.1 ทักษะในการพูด การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าว จูงใจคู่เจรจา
    5.2 การเจรจาต่อรองแบบแบ่งสันปันส่วน
    5.3 การเจรจาต่อรองแบบบูรณาการ
    5.4 การครอบครองเกมส์และการช่วงชิงสิทธิ์ในการสรุปประเด็น
    5.5 เทคนิคการเปลี่ยนแปลงคู่เจรจาให้เป็นเพื่อน

6. กลยุทธ์ในการเจรจาและโน้มน้าวที่ทรงประสิทธิผล 
    6.1 อุปสรรคที่ครอบงำเมื่อต้องเผชิญหน้ากับคู่เจรจา
    6.2 การสร้างความเป็นนักเจรจาต่อรองแบบมืออาชีพ
    6.3 กฎทองคำแห่งการโน้มน้าวจูงใจ 5 ประการ

Workshop: ส่งเสริมความเข้าใจกฎทองคำแห่งการโน้มน้าว จูงใจ

7. ศิลปะการตอบคำถามโน้มน้าว จูงใจเพื่อขจัดข้อโต้แย้งและแก้ปัญหา
    7.1 คำถามและข้อโต้แย้งของคู่เจรจาคือสัญญาณแห่งมิตรภาพ
    7.2 รับฟังและเข้าถึงความต้องการของคู่เจรจา
    7.3 การตอบคำถามเพื่อลดความขัดแย้ง
    7.4 การโต้ตอบ กระชับมิตร และครองใจผู้คน
    7.5 การสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน
    7.6 การลดแรงปะทะในการสื่อสาร
    7.7 การสื่อสารที่ดึงดูดและทรงพลัง
    7.8 การสื่อสารแบบ win-win
    7.9 แนวทางปฏิบัติเมื่อพบปัญหา
    7.10 วิธีจูงใจให้คู่เจรจาคล้อยตามความคิด
    7.11 เทคนิค RPEI เพื่อจัดการปัญหา ข้อร้องเรียน และข้อโต้แย้ง

8. วิเคราะห์คู่เจรจา อ่านภาษากาย แก้ไขสถานการณ์เพื่อโน้มน้าวจูงใจ
    8.1 แก้ปัญหาของการโน้มน้าวใจ (Convince) คู่เจรจาแล้วไม่บรรลุข้อตกลง
    8.2 วิเคราะห์ความต้องการของคู่เจรจาจากการอ่านภาษากาย
    8.3 ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจเพื่อสายสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับคู่เจรจา

9. ถาม – ตอบข้อสงสัยหรือประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการเจรจาต่อรอง

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์ชัยวัฒน์ วงศ์ธีรทรัพย์

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10400
โทรศัพท์ :
02-6411500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีพระราม 9 ทางออกที่ 1


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba