ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
23/4090/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
2
21/2936
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
3
21/2390
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
4
21/2931
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
5
21/2762
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
6
23/4077/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
7
21/2224
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
8
21/2919
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
9
23/4521/5
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
10
21/2357
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
11
21/2275
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
12
21/2407
-
-
-
-
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
13
21/2773
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
14
21/2237
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
15
23/4081/11
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
16
21/5034/15
12
-
12
-
8,000
VAT 560
8,560
9,000
VAT 630
9,630
close booking online
17
21/2391
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
18
21/2721
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
19
23/4059/2
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
20
23/4010/2
6
-
6
-
900
VAT 63
963
1,300
VAT 91
1,391
close booking online
21
บรรยายโดย :
ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/2252
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
22
23/4075/7
6
-
6
-
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498
close booking online
23
21/2763
6
-
6
-
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
24
21/2193
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
25
21/2268
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
26
21/2903/1
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
27
23/4501/2
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
28
21/5063
6
-
6
-
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
29
21/2209/1
6
-
6
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
30
21/2276
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
31
23/4043/3
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
32
21/2218
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
33
23/4008/1
6
6
6
6
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
close booking online
34
21/2903/2
6
-
6
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
35
24/4521/7
-
6
-
6
1,800
VAT 126
1,926
2,300
VAT 161
2,461
close booking online
36
21/2243
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
37
21/2930
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
38
21/2394
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
39
21/2755
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
40
21/2798
รอ
-
รอ
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
41
บรรยายโดย :
อาจารย์ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง
23/4089/4
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
42
21/5041
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
43
24/4088/4
6
-
6
-
1,800
VAT 126
1,926
2,300
VAT 161
2,461
close booking online
44
23/4072/7
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
45
23/4087
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
46
23/4083/3
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
47
23/4051
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
48
21/2273
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
49
21/2196
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
50
23/4034/1
6
-
6
-
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498
close booking online
51
21/2903
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
52
21/2180
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
53
21/2933
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
54
21/2916/1
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
55
21/2915
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
56
23/4046/10
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
57
บรรยายโดย :
อาจารย์วรินทร์พรรณ์ ตันติวัตนะ (ครูอิม)
อาจารย์ลาวัลย์ เบ๊
21/5010
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
58
23/4096
Promotion
6
-
6
-
3,900
VAT 273
4,173
3,900
VAT 273
4,173
close booking online
59
21/2101
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
60
21/2809/1
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
61
21/2380/1
3
3
3
3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
62
บรรยายโดย :
อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
23/4505/5
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
63
21/5032
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
64
21/3354
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
5,000
VAT 350
5,350
close booking online
65
24/4088/5
6
-
6
-
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
close booking online
66
24/4088/7
6
-
6
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
close booking online
67
21/2921
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
68
21/2116
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
69
21/2375
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
70
21/2763/1
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
71
บรรยายโดย :
อาจารย์นวพร บุศยสุนทร
21/2203
12
-
12
-
7,500
VAT 525
8,025
8,500
VAT 595
9,095
close booking online
72
23/4004/2
6
-
6
-
900
VAT 63
963
1,300
VAT 91
1,391
close booking online
73
23/4525
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
74
21/3605
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
75
24/4043/5
6
-
6
-
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
close booking online
76
24/4012/3
6
-
6
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
close booking online
77
บรรยายโดย :
อาจารย์บุญศรี เตชะวรุตมะ
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/2925
3
3
3
3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
78
21/2100
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
79
21/2797
3
3
3
3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
80
21/2916
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
81
23/4523/5
-
6
-
6
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498
close booking online
82
21/7270
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
83
23/4910/3
-
-
-
-
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
84
21/2389
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
85
23/4079/4
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
86
23/4092/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
87
21/2251
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
88
23/4012/2
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
booking online
89
24/4088/6
6
-
6
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
booking online
90
23/4065/3
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
91
23/4524/7
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
92
24/4097/1
6
-
6
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
booking online
93
บรรยายโดย :
ดร.ศิรดา จารุตกานนท์
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/2239
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
94
23/4076/4
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
95
23/4029/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
96
21/2277
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
97
23/4025
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
98
23/4521/6
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
99
บรรยายโดย :
อาจารย์คำนึง สาริสระ
23/4088/3
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
100
21/2242
6
-
6
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
101
21/2783
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
102
23/4001/2
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
103
บรรยายโดย :
ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
21/2201
รอ
-
รอ
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
104
21/2144
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
105
21/2269
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
106
21/2197
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
107
21/2768
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
108
21/2170
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
109
21/2791
3
3
3
3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
110
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
23/4522/6
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
111
23/4050/2
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป