ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/5043
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
2
21/7203
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
3
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ
อาจารย์ธนเดช มหโภไคย
อาจารย์ลาวัลย์ เบ๊
อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
21/2214
36
6
36
6
36,000
VAT 2,520
38,520
38,000
VAT 2,660
40,660
close booking online
4
21/2755
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
5
21/2228
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
6
21/2792
7
-
7
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
7
21/2709
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
8
21/2209
6
-
6
-
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
9
21/2212
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
10
21/2378
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
11
21/5070/12
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
12
21/2798
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
13
บรรยายโดย :
ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
อาจารย์ลาวัลย์ เบ๊
21/2370
9
9
9
9
30,000
VAT 2,100
32,100
32,000
VAT 2,240
34,240
close booking online
14
23/4010
6
-
6
-
900
VAT 63
963
1,300
VAT 91
1,391
close booking online
15
21/2115
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
16
21/2322
3
3
3
3
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
17
21/5083
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
18
21/2757
รอ
-
รอ
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
19
23/4103
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
20
21/5008/4
รอ
-
รอ
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
21
23/4099/5
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
22
21/2930
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
23
21/2925
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
24
21/2916
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
25
บรรยายโดย :
ดร.วรกร แช่มเมืองปัก
21/2196
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
26
21/2773
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
27
21/2357
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
28
บรรยายโดย :
อาจารย์สุรัตน์ ลีรัตนชัย
อาจารย์มุกดาวดี เทียนทอง
21/5034/22
12
-
12
-
8,000
VAT 560
8,560
9,000
VAT 630
9,630
close booking online
29
21/2762
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
30
21/2131
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
31
21/3601
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
32
บรรยายโดย :
อาจารย์จีรวรรณ เมทาทิน
23/4094
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
33
21/2936
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
34
21/2721
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
35
21/2151
6
-
6
-
6,000
VAT 420
6,420
7,000
VAT 490
7,490
close booking online
36
21/2426
-
-
-
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
37
21/5054
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
38
21/7270
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
39
23/4523
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
40
21/2915
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
41
21/2273
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
42
บรรยายโดย :
ดร.ศิรดา จารุตกานนท์
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/2239
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
43
21/2193
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
44
21/2198
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
45
21/5095
Promotion
-
รอ
-
รอ
2,500
VAT 175
2,675
3,200
VAT 224
3,424
booking online
46
21/5103
Promotion
-
รอ
-
รอ
2,500
VAT 175
2,675
3,200
VAT 224
3,424
booking online
47
23/4521
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
48
23/4104
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
49
23/4107
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
50
21/2791
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
51
23/4016
6
-
6
-
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498
booking online
52
23/4043
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
booking online
53
21/2914
7
-
7
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
54
21/2269
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
55
21/2380
3
3
3
3
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
reserve
56
21/2252
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
57
23/4525/3
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba