ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/2212
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
2
บรรยายโดย :
อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
23/4521/8
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
3
23/4001/4
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
4
23/4076/6
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
5
23/4075/9
6
-
6
-
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498
close booking online
6
21/2916
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
7
23/4042/2
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
8
24/4050/6
6
-
6
-
1,800
VAT 126
1,926
2,300
VAT 161
2,461
close booking online
9
21/2936
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
10
21/2809
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
11
21/2915
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
12
21/2273
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
13
บรรยายโดย :
อาจารย์นวพร บุศยสุนทร
21/2203
12
-
12
-
7,500
VAT 525
8,025
8,500
VAT 595
9,095
close booking online
14
21/3605
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
15
บรรยายโดย :
อาจารย์ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง
23/4073/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
16
24/4501/5
-
6
-
6
1,800
VAT 126
1,926
2,300
VAT 161
2,461
close booking online
17
21/7203/1
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
18
21/2268
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
19
21/2274
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
20
21/2243
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
21
21/2389
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
22
บรรยายโดย :
อาจารย์สุรัตน์ ลีรัตนชัย
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/5042
6
-
6
-
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
23
บรรยายโดย :
อาจารย์ธงชัย ยางงาม
23/4522/8
-
6
-
6
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
24
23/4081/13
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
25
23/4004/3
6
-
6
-
900
VAT 63
963
1,300
VAT 91
1,391
close booking online
26
23/4090/2
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
27
23/4089/9
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
28
21/2398
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
29
21/2797
3
3
3
3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
30
21/2109
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
31
21/2936/1
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
32
21/5064
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420
close booking online
33
23/4031/5
6
-
6
-
900
VAT 63
963
1,300
VAT 91
1,391
close booking online
34
21/2758
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
35
23/4915/1
Promotion
6
-
6
-
3,900
VAT 273
4,173
3,900
VAT 273
4,173
close booking online
36
21/2218
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
37
21/2254
3
3
3
3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
38
21/2112
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
39
21/5070/6
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
40
21/5030
-
-
-
-
6,000
VAT 420
6,420
7,000
VAT 490
7,490
close booking online
41
บรรยายโดย :
อาจารย์จเร คงทอง
23/4522/9
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
42
23/4015/1
6
-
6
-
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498
close booking online
43
21/2193/1
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
44
21/3519
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
45
21/2374
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
46
21/2921
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
47
21/2332
-
-
-
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
48
21/5063
6
-
6
-
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
49
21/5075
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
50
บรรยายโดย :
ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
21/2205
18
-
18
-
29,000
VAT 2,030
31,030
31,000
VAT 2,170
33,170
close booking online
51
23/4094/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
52
23/4034/3
6
-
6
-
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498
close booking online
53
21/2211
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
54
21/2381
6
-
6
-
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
55
21/2251
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
56
21/5048
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
57
23/4087/2
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
58
21/2390
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
59
21/2763
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
60
21/2930
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
61
21/2240
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
62
23/4524/9
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
63
21/7270
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
64
21/5081
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
65
21/2290
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
66
บรรยายโดย :
อาจารย์ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง
นักวิชาการพาณิชย์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
23/4909/1
12
-
12
-
7,500
VAT 525
8,025
8,500
VAT 595
9,095
close booking online
67
23/4042/3
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
68
23/4525/4
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
69
23/4523/7
-
6
-
6
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498
close booking online
70
23/4077/2
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
71
21/2798
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
72
21/5083
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
73
21/2791
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
74
21/2148
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
75
21/2721
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
76
21/2103
9.30
-
9.30
-
6,000
VAT 420
6,420
6,700
VAT 469
7,169
close booking online
77
บรรยายโดย :
อาจารย์ปิติพัฒน์ พัฒน์ธนฐานโชค
23/4073/2
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
78
21/1848
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
79
21/2252
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
80
21/5041
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
81
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเชี่ยวชาญด้านการออกแบบระบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/1296
-
รอ
-
รอ
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
82
23/4088/9
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
reserve
83
21/5034/17
12
-
12
-
8,000
VAT 560
8,560
9,000
VAT 630
9,630
booking online
84
21/2191
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
85
21/2322
3
3
3
3
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
86
21/2391
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
87
บรรยายโดย :
อาจารย์มณันญาพัทธ์ อังกูรพรชัย
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/2255
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
88
21/2115
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
89
21/2180
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
90
23/4087/3
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
91
24/4094/3
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
reserve
92
24/4094/4
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
93
23/4093
6
-
6
-
3,900
VAT 273
4,173
3,900
VAT 273
4,173
booking online
94
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายภาษีอากรและการตรวจสอบภาษี
21/1136
-
รอ
-
รอ
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
95
21/2762
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
96
บรรยายโดย :
อาจารย์วรินทร์พรรณ์ ตันติวัตนะ (ครูอิม)
อาจารย์ลาวัลย์ เบ๊
21/5010
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
97
21/5007
12
-
12
-
7,000
VAT 490
7,490
8,000
VAT 560
8,560
close booking online
98
21/2783
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
99
21/2920
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
100
21/2768
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
101
21/2306
-
-
-
-
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
booking online
102
21/2193
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
103
23/4035
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
104
23/4097/2
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
105
21/7203
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
106
24/4012/8
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
107
24/4523/8
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
108
24/4092/5
6
-
6
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
booking online
109
21/2171
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
110
21/3612
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
111
บรรยายโดย :
อาจารย์สุรัตน์ ลีรัตนชัย
อาจารย์มุกดาวดี เทียนทอง
21/5076
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
112
23/4072/9
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
booking online
113
บรรยายโดย :
ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
23/4088/10
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
114
21/2757
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
115
21/2357
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
116
21/2394
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
117
21/2271
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
118
21/2903
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
119
21/2755
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
120
บรรยายโดย :
ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/2201
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
121
23/4025/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
122
24/4050/7
6
-
6
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
booking online
123
21/1291
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
124
บรรยายโดย :
อาจารย์เกชา สมใจเพ็ง
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/5032
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
125
บรรยายโดย :
อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
23/4505/7
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
126
23/4043/7
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
127
23/4092/3
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
128
21/2276
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
129
21/2209
6
-
6
-
4,200
VAT 294
4,494
4,700
VAT 329
5,029
booking online
130
21/2925
3
3
3
3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
131
บรรยายโดย :
ดร.วรกร แช่มเมืองปัก
21/2196
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
132
21/1711
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
133
23/4053/3
6
-
6
-
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498
booking online
134
21/2101
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
135
23/4098
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
136
23/4046/13
6
-
6
-
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498
booking online
137
23/4093/2
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
138
23/4059/4
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
139
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
23/4501/4
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
140
21/2375
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
141
21/2222
4
2
4
2
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
booking online
142
21/1928
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
143
บรรยายโดย :
อาจารย์ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง
21/5043
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
144
23/4042/4
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
145
23/4012/5
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
booking online
146
21/2762/1
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
147
21/2916/1
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
148
21/2766
3
3
3
3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
149
21/2278
Promotion
6
-
6
-
2,900
VAT 203
3,103
4,500
VAT 315
4,815
booking online
150
23/4029/5
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
151
23/4009/3
6
-
6
-
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498
booking online
152
23/4050/5
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
153
บรรยายโดย :
อาจารย์คำนึง สาริสระ
23/4088/11
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป