ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/8205/1
-
-
-
-
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
2
21/8016/1
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
3
21/5070/7
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
4
21/3520
-
6
-
6
10,000
VAT 700
10,700
12,000
VAT 840
12,840
close booking online
5
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภาษีอากร
21/1853
3
3
3
3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
6
21/8313
Promotion
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
7
21/1172
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
close booking online
8
21/1241
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
close booking online
9
21/1502
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
10
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภาษีอากร
21/1824
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
11
21/8014
Promotion
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
12
21/1381
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
13
21/8205/2
-
-
-
-
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
14
23/4912/7
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
15
21/1837
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
16
21/8016
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
17
21/8307
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
18
21/8015
-
-
-
-
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
19
21/8007
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
20
21/8205/3
-
-
-
-
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
21
21/1169
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
22
บรรยายโดย :
อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
21/1869
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
23
21/17031
-
6
-
6
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
24
21/8420
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
25
21/8206
1.30
10.3
1.30
10.3
4,000
VAT 280
4,280
5,000
VAT 350
5,350
close booking online
26
21/1282/1
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
close booking online
27
21/5073/13
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
28
21/8300
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
29
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภาษีอากร
21/1286
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
close booking online
30
21/1645
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
31
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายภาษีอากรและการตรวจสอบภาษี
21/17032/1
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
32
21/3508
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
33
21/8308
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
34
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภาษีอากร
21/1131
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
close booking online
35
21/1282
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
close booking online
36
21/1504
-
รอ
-
รอ
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
37
21/1671
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,500
VAT 385
5,885
close booking online
38
21/1780
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
39
23/4912/5
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
40
21/3446
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
41
23/4916/1
Promotion
-
6
-
6
3,900
VAT 273
4,173
3,900
VAT 273
4,173
close booking online
42
21/1370
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
43
21/1659
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
44
21/1818
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
45
21/1670
-
-
-
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
46
21/1275
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
booking online
47
21/8018
Promotion
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
booking online
48
21/8312
-
12
-
12
10,000
VAT 700
10,700
12,000
VAT 840
12,840
booking online
49
21/3507
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
50
21/1173
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
booking online
51
21/17025
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
52
21/1829
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
53
21/8012
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
booking online
54
21/3512
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
55
21/1145
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
56
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายภาษีอากรและการตรวจสอบภาษี
21/17033
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
57
21/1718
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
booking online
58
บรรยายโดย :
อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
21/8403
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
59
21/3503
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
60
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภาษีอากร
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/1401
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
61
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายภาษีอากรและการตรวจสอบภาษี
21/17032
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
62
21/17017
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
63
21/1380
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
64
21/8003
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
booking online
65
21/8301
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
booking online
66
21/1133
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
67
21/1362
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป