ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/1241
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
close booking online
2
21/1160
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
close booking online
3
21/1837
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
4
21/1133
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
5
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร
21/1793
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
6
21/1780
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
7
21/1670
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
8
21/1400
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
9
21/1849
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
10
21/8402
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
11
21/1293
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
12
21/1652
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
13
21/8000/1
-
6
-
6
10,000
VAT 700
10,700
12,000
VAT 840
12,840
close booking online
14
21/5073/3
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
15
21/5016
-
-
-
-
8,000
VAT 560
8,560
9,000
VAT 630
9,630
close booking online
16
21/3507
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
17
21/1253
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
18
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/8002
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
19
21/8314
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
20
21/1711
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
21
21/8008
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
22
21/1173
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
close booking online
23
21/8303
-
6
-
6
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
24
21/1350
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
25
21/1818
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
26
21/8007
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
booking online
27
21/8418
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
28
21/1645
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
29
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร
21/1277
-
รอ
-
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
booking online
30
21/1142
-
-
-
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
close booking online
31
21/8420/3
-
รอ
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
32
21/5073/10
-
รอ
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
33
21/7273
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
34
21/1171
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
35
21/8420/2
-
รอ
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
36
21/1500
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
37
21/8500
-
6
-
6
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
booking online
38
บรรยายโดย :
อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร
21/5056
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420
booking online
39
21/1829
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
40
21/8420
-
รอ
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
41
21/17030
-
รอ
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
42
21/3518
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
43
บรรยายโดย :
อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร
21/1869
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
44
21/1669
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
45
21/1702
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,500
VAT 315
4,815
booking online
46
21/8206
1.30
10.3
1.30
10.3
4,000
VAT 280
4,280
5,000
VAT 350
5,350
booking online
47
บรรยายโดย :
Ms.Sorraya Boonsongprasert
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/5020
-
-
-
-
7,000
VAT 490
7,490
8,000
VAT 560
8,560
booking online
48
21/1663
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
49
21/1715
-
รอ
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
50
21/8404
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
51
บรรยายโดย :
อาจารย์ไพบูลย์ ฉายรักษา
21/8009
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
booking online
52
21/1129
-
รอ
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
53
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
21/1145
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
54
21/1282
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
booking online
55
21/8420/1
-
รอ
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
56
24/4908/1
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
booking online
57
บรรยายโดย :
อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์
21/3517
-
-
-
-
9,000
VAT 630
9,630
10,000
VAT 700
10,700
booking online
58
21/8000
-
6
-
6
10,000
VAT 700
10,700
12,000
VAT 840
12,840
booking online
59
21/17008
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
60
21/5073/4
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
61
21/3504
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
62
21/1150
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
63
21/1727
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
64
21/1947
-
รอ
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป