ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/1793
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
2
21/1241
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
3
21/3517
-
-
-
-
9,500
VAT 665
10,165
11,000
VAT 770
11,770
close booking online
4
21/1378
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
5
21/1672
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
6
21/1148
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
7
21/1702
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
8
21/1853
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
9
21/8016
-
-
-
-
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
10
21/3503
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
11
21/1505
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
12
21/1718
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
13
21/8407
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922
close booking online
14
21/1131
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
15
21/1647
-
-
-
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
16
21/8402
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
17
21/1804
-
6
-
6
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
18
21/8002
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
19
21/8312
-
12
-
12
10,000
VAT 700
10,700
12,000
VAT 840
12,840
close booking online
20
21/8425
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922
close booking online
21
21/17032
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
22
21/17030
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
23
21/1829
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
24
21/5021
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
25
21/17022
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
26
21/1296
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
27
21/1172
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
28
21/8423
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922
close booking online
29
21/8018
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
30
21/1222
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
31
บรรยายโดย :
อาจารย์ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง
รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว
อาจารย์ธงชัย ยางงาม
21/5008
รอ
รอ
รอ
รอ
8,000
VAT 560
8,560
9,000
VAT 630
9,630
close booking online
32
21/5008/3
-
รอ
-
รอ
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
33
บรรยายโดย :
อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/3521
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
34
21/5064
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420
close booking online
35
21/1711
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
36
บรรยายโดย :
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
21/8403
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
37
21/5092/3
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
38
21/1532/1
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
39
21/1169
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
40
21/1882
-
6
-
6
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
41
21/8307
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
42
21/1829/1
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
43
21/1841
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
44
21/1173
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
45
21/8504
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
46
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/8300
-
6
-
6
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
booking online
47
21/3506
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
48
21/8007
-
รอ
-
รอ
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
booking online
49
21/17033
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
50
21/1279
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
51
21/8405
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
52
21/8427
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922
booking online
53
21/8501
-
6
-
6
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
booking online
54
21/5073/19
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
55
บรรยายโดย :
อาจารย์ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง
21/5008/2
รอ
รอ
รอ
รอ
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
close booking online
56
21/8309
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
57
21/5008/1
-
รอ
-
รอ
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
close booking online
58
21/1682
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
59
21/8415
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
60
21/1384
-
-
-
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
61
21/1298
-
-
-
-
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
booking online
62
21/1341
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
63
บรรยายโดย :
.วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากรและระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์
21/5073/20
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
64
21/1829/2
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba