ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/3101/4.1
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
close booking online
2
21/7137
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
3
21/3454/1
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
4
21/3424
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
close booking online
5
21/5051
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
6
บรรยายโดย :
อาจารย์ฐิติมา ตังคเศรษฐกุล
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/5067
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
7
21/3461
-
-
-
-
7,000
VAT 490
7,490
8,000
VAT 560
8,560
close booking online
8
21/7125
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
9
21/7184
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
10
21/3409/1
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
11
21/3442/1
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
12
21/3401/3
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
13
21/7115
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
14
21/3445
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
15
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์รำไพ โกมารทัต
อาจารย์ชยุตพงศ์ นิลอ่อน
21/3401
-
-
-
-
9,500
VAT 665
10,165
11,000
VAT 770
11,770
close booking online
16
21/3464
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
17
21/3401/2
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
close booking online
18
21/7110
-
-
-
-
7,900
VAT 553
8,453
8,900
VAT 623
9,523
close booking online
19
21/3401/1
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
close booking online
20
21/7134
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
21
21/3440
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
22
21/7117
-
-
-
-
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป