ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/9001/2
Promotion
-
-
-
-
2,500
VAT 175
2,675
3,000
VAT 210
3,210
close booking online
2
21/5078
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
3
21/5067
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
4
บรรยายโดย :
อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
21/3351
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
5
บรรยายโดย :
อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
อาจารย์ปิยาภรณ์ ประพุทธ์พิทยา
21/3301
-
-
-
-
7,000
VAT 490
7,490
8,000
VAT 560
8,560
close booking online
6
บรรยายโดย :
รศ.สุขุม นวลสกุล
ดร.จรีพร โชติพิบูลย์ทรัพย์
21/7207
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
7
21/7709
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
8
21/5099
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
9
บรรยายโดย :
อาจารย์อุไรพรรณ นาวินประเสริฐ
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/5029
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
10
21/5074
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
11
บรรยายโดย :
อาจารย์สำเริง ยิ่งถาวรสุข
21/7705
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
12
21/5107
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
13
21/5025
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
14
21/7208
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
15
บรรยายโดย :
ดร.อาทิตา ชูตระกูล
อาจารย์สมพงศ์ สิงหา
21/7241
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
16
21/7242
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
17
21/3370
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
18
21/5098
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
19
21/5027
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
20
21/7285
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
21
21/7206
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
22
บรรยายโดย :
อาจารย์ธวัชชัย โพธาคำ
ดร.จรีพร โชติพิบูลย์ทรัพย์
21/7248
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
23
21/3385
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922
close booking online
24
21/5096
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
25
21/5094
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
26
21/7213
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
27
บรรยายโดย :
ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย
อาจารย์สมพงศ์ สิงหา
21/7254
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
28
21/7708
-
-
-
-
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
booking online
29
21/3304
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba