ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/3387
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922
close booking online
2
21/3317
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
3
21/7206
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
4
21/7705
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
5
บรรยายโดย :
ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย
อาจารย์สมพงศ์ สิงหา
21/7254
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
6
21/3304
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
7
21/7285
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
8
บรรยายโดย :
อาจารย์สมพงศ์ สิงหา
ดร.จรีพร โชติพิบูลย์ทรัพย์
21/7247
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
9
21/7251
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
10
บรรยายโดย :
ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
อาจารย์มงคล กรัตะนุตถะ
21/7208
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
11
21/3377
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
12
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเกียรติ เอื้อพิริยะสกุล
21/3359
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
13
บรรยายโดย :
ผศ.ธีระศักดิ์ กำบรรณารักษ์
อาจารย์สัตกร วงศ์สงคราม
21/7202
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
14
บรรยายโดย :
อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
21/3351/1
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
15
21/5085
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
16
21/3370/1
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
17
21/5025
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
18
บรรยายโดย :
อาจารย์องอาจ ฉันทสมบัติ
21/7288
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
19
21/3389
-
-
-
-
4,900
VAT 343
5,243
5,900
VAT 413
6,313
booking online
20
21/7257
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
21
21/7201/1
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
22
บรรยายโดย :
รศ.สุขุม นวลสกุล
อาจารย์ไมตรี ทองประวัติ
ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย
21/7201
-
-
-
-
6,500
VAT 455
6,955
7,500
VAT 525
8,025
booking online
23
21/7271
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
24
บรรยายโดย :
ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย
21/7201/2
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
25
21/5108
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
26
บรรยายโดย :
อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์
21/3350
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
27
21/3373
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
28
21/7244
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
29
21/7258
-
-
-
-
2,500
VAT 175
2,675
4,000
VAT 280
4,280
booking online
30
21/7269
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
31
21/3316
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
32
บรรยายโดย :
อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
21/3370
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba