ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรอบรมสัมมนา CPD/CPA ราคาพิเศษ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
บรรยายโดย :
อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
23/4521/8
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
2
23/4001/4
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
3
23/4076/6
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
4
23/4075/9
6
-
6
-
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498
close booking online
5
23/4042/2
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
6
24/4050/6
6
-
6
-
1,800
VAT 126
1,926
2,300
VAT 161
2,461
close booking online
7
บรรยายโดย :
อาจารย์ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง
23/4073/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
8
24/4501/5
-
6
-
6
1,800
VAT 126
1,926
2,300
VAT 161
2,461
close booking online
9
บรรยายโดย :
อาจารย์ธงชัย ยางงาม
23/4522/8
-
6
-
6
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
10
23/4081/13
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
11
23/4004/3
6
-
6
-
900
VAT 63
963
1,300
VAT 91
1,391
close booking online
12
23/4090/2
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
13
23/4089/9
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
14
23/4912/7
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
15
23/4031/5
6
-
6
-
900
VAT 63
963
1,300
VAT 91
1,391
close booking online
16
23/4915/1
Promotion
6
-
6
-
3,900
VAT 273
4,173
3,900
VAT 273
4,173
close booking online
17
บรรยายโดย :
อาจารย์จเร คงทอง
23/4522/9
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
18
23/4015/1
6
-
6
-
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498
close booking online
19
23/4094/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
20
23/4034/3
6
-
6
-
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498
close booking online
21
23/4912/5
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
22
23/4087/2
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
23
23/4524/9
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
24
23/4916/1
Promotion
-
6
-
6
3,900
VAT 273
4,173
3,900
VAT 273
4,173
close booking online
25
บรรยายโดย :
อาจารย์ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง
นักวิชาการพาณิชย์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
23/4909/1
12
-
12
-
7,500
VAT 525
8,025
8,500
VAT 595
9,095
close booking online
26
23/4042/3
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
27
23/4525/4
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
28
23/4523/7
-
6
-
6
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498
close booking online
29
23/4077/2
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
30
บรรยายโดย :
อาจารย์ปิติพัฒน์ พัฒน์ธนฐานโชค
23/4073/2
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
31
23/4088/9
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
reserve
32
23/4087/3
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
33
24/4094/3
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
reserve
34
24/4094/4
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
35
23/4093
6
-
6
-
3,900
VAT 273
4,173
3,900
VAT 273
4,173
booking online
36
23/4035
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
37
23/4097/2
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
38
24/4012/8
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
39
24/4523/8
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
40
24/4092/5
6
-
6
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
booking online
41
23/4072/9
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
booking online
42
บรรยายโดย :
ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
23/4088/10
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
43
23/4025/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
44
24/4050/7
6
-
6
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
booking online
45
บรรยายโดย :
อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
23/4505/7
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
46
23/4043/7
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
47
23/4092/3
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
48
23/4053/3
6
-
6
-
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498
booking online
49
23/4098
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
50
23/4046/13
6
-
6
-
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498
booking online
51
23/4093/2
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
52
23/4059/4
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
53
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
23/4501/4
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
54
23/4042/4
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
55
23/4012/5
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
booking online
56
23/4029/5
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
57
23/4009/3
6
-
6
-
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498
booking online
58
23/4050/5
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
59
บรรยายโดย :
อาจารย์คำนึง สาริสระ
23/4088/11
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป