ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรอบรมสัมมนา CPD/CPA ราคาพิเศษ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
23/4090/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
2
23/4077/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
3
23/4521/5
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
4
23/4081/11
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
5
23/4059/2
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
6
23/4010/2
6
-
6
-
900
VAT 63
963
1,300
VAT 91
1,391
close booking online
7
23/4075/7
6
-
6
-
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498
close booking online
8
23/4501/2
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
9
23/4043/3
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
10
23/4008/1
6
6
6
6
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
close booking online
11
24/4521/7
-
6
-
6
1,800
VAT 126
1,926
2,300
VAT 161
2,461
close booking online
12
บรรยายโดย :
อาจารย์ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง
23/4089/4
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
13
24/4088/4
6
-
6
-
1,800
VAT 126
1,926
2,300
VAT 161
2,461
close booking online
14
23/4072/7
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
15
23/4087
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
16
23/4083/3
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
17
23/4912/2
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
18
23/4051
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
19
23/4034/1
6
-
6
-
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498
close booking online
20
23/4046/10
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
21
23/4096
Promotion
6
-
6
-
3,900
VAT 273
4,173
3,900
VAT 273
4,173
close booking online
22
บรรยายโดย :
อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
23/4505/5
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
23
24/4088/5
6
-
6
-
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
close booking online
24
24/4088/7
6
-
6
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
close booking online
25
23/4004/2
6
-
6
-
900
VAT 63
963
1,300
VAT 91
1,391
close booking online
26
23/4525
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
27
24/4043/5
6
-
6
-
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
close booking online
28
24/4012/3
6
-
6
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
close booking online
29
23/4523/5
-
6
-
6
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498
close booking online
30
23/4910/3
-
-
-
-
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
31
23/4079/4
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
32
23/4092/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
33
23/4012/2
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
booking online
34
24/4088/6
6
-
6
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
booking online
35
23/4065/3
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
36
23/4524/7
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
37
24/4097/1
6
-
6
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
booking online
38
23/4076/4
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
39
23/4029/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
40
23/4025
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
41
23/4521/6
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
42
บรรยายโดย :
อาจารย์คำนึง สาริสระ
23/4088/3
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
43
23/4001/2
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
44
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
23/4522/6
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
45
23/4050/2
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป