ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรอบรมสัมมนา CPD/CPA ราคาพิเศษ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/9001/2
Promotion
-
-
-
-
2,500
VAT 175
2,675
3,000
VAT 210
3,210
close booking online
2
23/4010
6
-
6
-
900
VAT 63
963
1,300
VAT 91
1,391
close booking online
3
23/4103
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
4
บรรยายโดย :
อาจารย์ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง
รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว
อาจารย์ธงชัย ยางงาม
21/5008
รอ
รอ
รอ
รอ
8,000
VAT 560
8,560
9,000
VAT 630
9,630
close booking online
5
21/5008/4
รอ
-
รอ
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
6
23/4099/5
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
7
21/5008/3
-
รอ
-
รอ
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
8
บรรยายโดย :
อาจารย์จีรวรรณ เมทาทิน
23/4094
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
9
23/4523
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
10
23/4521
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
11
23/4104
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
12
บรรยายโดย :
อาจารย์ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง
21/5008/2
รอ
รอ
รอ
รอ
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
close booking online
13
23/4107
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
14
21/5008/1
-
รอ
-
รอ
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
close booking online
15
23/4016
6
-
6
-
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498
booking online
16
23/4043
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
booking online
17
23/4525/3
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba