ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรอบรมสัมมนา CPD/CPA ราคาพิเศษ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
23/4059
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
2
23/4115
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
3
23/4010/2
6
-
6
-
900
VAT 63
963
1,300
VAT 91
1,391
close booking online
4
23/4525/6
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
5
23/4094/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
6
21/5118
Promotion
6
-
6
-
3,000
VAT 210
3,210
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
7
23/4100/4
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
8
23/4110/5
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
9
23/4114/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
10
23/4523/1
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
11
บรรยายโดย :
ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
23/4012/2
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
12
23/4008
6
6
6
6
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
close booking online
13
23/4034/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
14
24/4901/3
6
-
6
-
3,000
VAT 210
3,210
3,600
VAT 252
3,852
close booking online
15
23/4090
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
16
23/4115/1
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
17
23/4514/8
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
18
24/4106/10
6
-
6
-
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
close booking online
19
บรรยายโดย :
อาจารย์ธงชัย ยางงาม
อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
อาจารย์ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง
รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว
21/5008
Promotion
รอ
รอ
รอ
รอ
8,000
VAT 560
8,560
9,000
VAT 630
9,630
close booking online
20
21/5008/1
-
รอ
-
รอ
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
close booking online
21
บรรยายโดย :
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
23/4505/5
-
6
-
6
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
booking online
22
23/4107/8
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
23
บรรยายโดย :
อาจารย์คำนึง สาริสระ
23/4088/6
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
24
21/5008/2
รอ
รอ
รอ
รอ
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
close booking online
25
23/4106/9
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
26
23/4092/3
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
reserve
27
21/5007
12
-
12
-
7,000
VAT 490
7,490
8,000
VAT 560
8,560
close booking online
28
23/4050
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
29
บรรยายโดย :
.วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
23/4522/6
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
30
24/4118/2
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
31
23/4924
Promotion
3
3
3
3
3,900
VAT 273
4,173
3,900
VAT 273
4,173
booking online
32
23/4031/3
6
-
6
-
900
VAT 63
963
1,300
VAT 91
1,391
booking online
33
23/4101/5
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
34
24/4053/5
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
35
23/4115/2
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
36
23/4117
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
37
24/4104/6
6
-
6
-
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
booking online
38
23/4109/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
39
23/4083/2
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
40
24/4923/1
6
-
6
-
3,000
VAT 210
3,210
3,600
VAT 252
3,852
booking online
41
21/5008/4
รอ
-
รอ
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
42
23/4113/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
43
23/4521/2
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
44
21/5008/3
-
รอ
-
รอ
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
45
23/4111/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba