ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรอบรมสัมมนา CPD/CPA ราคาพิเศษ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
002/2561/1
3
-
3
-
300
VAT 21
321
700
VAT 49
749
close booking online
2
002/2561/2
3
-
3
-
300
VAT 21
321
700
VAT 49
749
close booking online
3
002/2561/3
3
-
3
-
300
VAT 21
321
700
VAT 49
749
close booking online
4
23/4522/4
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
5
002/2561/4
3
-
3
-
300
VAT 21
321
700
VAT 49
749
close booking online
6
002/2561/5
3
-
3
-
300
VAT 21
321
700
VAT 49
749
close booking online
7
23/4077/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
8
23/4099/8
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
9
บรรยายโดย :
อาจารย์เกชา สมใจเพ็ง
23/4088/4
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
10
23/4089
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
11
บรรยายโดย :
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
23/4505/3
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
12
23/4043/2
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
13
23/4031/2
6
-
6
-
900
VAT 63
963
1,300
VAT 91
1,391
close booking online
14
24/4526/2
-
6
-
6
1,800
VAT 126
1,926
2,300
VAT 161
2,461
close booking online
15
23/4034
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
16
23/4106/1
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
booking online
17
24/4104/2
6
-
6
-
1,800
VAT 126
1,926
2,300
VAT 161
2,461
booking online
18
24/4104/3
6
-
6
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
booking online
19
23/4514/5
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
20
23/4100/3
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
21
24/4107/5
6
-
6
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
booking online
22
23/4027/1
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
booking online
23
23/4107/2
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
24
บรรยายโดย :
ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
23/4012
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
booking online
25
23/4001
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
26
23/4106/2
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
27
24/4107/6
Promotion
6
-
6
-
3,000
VAT 210
3,210
3,600
VAT 252
3,852
booking online
28
24/4107/7
Promotion
6
-
6
-
3,000
VAT 210
3,210
3,600
VAT 252
3,852
booking online
29
23/4092/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
30
23/4109
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
31
24/4526/3
Promotion
-
6
-
6
3,000
VAT 210
3,210
3,600
VAT 252
3,852
booking online
32
24/4108/4
Promotion
6
-
6
-
3,000
VAT 210
3,210
3,600
VAT 252
3,852
booking online
33
23/4110
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
34
23/4525/4
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
35
23/4101/3
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba