Hot Issue

หลักสูตรใหม่

1
 • ผู้นำต้องพัฒนาคนอย่างไรให้มีศักยภาพและตรงกับความต้องการขององค์กร
 • ความสำคัญของระบบพี่เลี้ยง Mentoring และ การ Coaching
 • วิธีการและแนวทางสำหรับการเป็น Mentor และ Coach ที่ผู้นำทุกระดับต้องทราบ
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์ฐิติมา ตังคเศรษฐกุล

วันที่ : 03 ธ.ค. 2562
เวลา : 09.00-16.00 น.
สถานที่ : โรงเเรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา
(รวม VAT)
2
 • จัดโปรไฟไหม้! ขายทัวร์ราคาถูกทำได้หรือไม่? เสี่ยงถูกสรรพากรตรวจสอบหรือไม่
 • ภาษีทั้งระบบ และ กลยุทธ์การวางแผนด้านภาษีของธุรกิจท่องเที่ยว
 • ประเด็นการออกใบกำกับภาษี กรณีลูกค้าจองผ่าน Travelloka / expedia
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ

วันที่ : 03 ธ.ค. 2562
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
(รวม VAT)
3
 • พัฒนาทักษะ ยกระดับการทำงาน ประหยัดเวลา ทันใจ ฉับไว ด้วย Excel VBA
 • สร้างทางลัดการทำงานโดยระบบอัตโนมัติ เพียงคลิ๊กเดียว
 • เข้าใจง่าย และรวดเร็ว สามารถต่อยอดใช้งานได้จริงสำหรับทุกสายงาน
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ

วันที่ : 04 ธ.ค. 2562
เวลา : 09.00-16.00 น.
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
(รวม VAT)
4
 • เข้าใจโครงสรางภาษีตามประมวลรัษฎากร
 • ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงยุค 4.0
 • เป็นหลักสูตรภาษีกระชับเข้าใจง่าย
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 27.30
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 27.30
บรรยายโดย :
ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ : 05 พ.ย. 2562 ถึง 06 ธ.ค. 2562
เวลา : 09.00-16.00 น. (จำนวน : 5 วัน)
สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
(รวม VAT)
5
 • ประเด็นที่สำคัญมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS15

 • ประเด็นที่สำคัญมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 16

 • เตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้

CPD บัญชี : 6
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 6
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์

วันที่ : 07 ธ.ค. 2562
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
(รวม VAT)
6
 • จุดสำคัญในการยื่นงบก่อนสินปี พร้อมการรับรู้รายกการงบการเงิน
 • งบการเงินฉบับสมบูรณ์และองค์ประกอบของงบการเงิน
 • ความแตกต่างที่ต้องปรับปรุงรายการบัญชี หรือปรับปรุงรายการภาษี
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ดร.วรกร แช่มเมืองปัก

  วันที่ : 12 ธ.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ
  (รวม VAT)
  7
 • การกำหนดราคา Transfer pricing ทางบัญชีมีกี่วิธี แต่ละวิธีต้องใช้เอกสารอะไรและมีขั้นตอนอะไรบ้าง
 • บริษัทและนักบัญชีต้องเตรียมพร้อมรับมือกับ พรบ. Transfer pricing นี้อย่างไร
 • ผลกระทบทางการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ Transfer pricing ที่นักบัญชีต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง
 • CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

  วันที่ : 12 ธ.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
  (รวม VAT)
  8
  • เข้าใจบทบาท หน้าที่ ของผู้จัดการและสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้จริง
  • เรียนรู้ทักษะการบริหารที่สำคัญรอบด้าน เพื่อการเป็นผู้จัดการยุคใหม่
  • Case Studies กรณีศึกษาและปัญหาที่ผู้จัดการต้องรับมือ พร้อมแนวทางการแก้ไข
  (หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์วันเพ็ญ วิศาลบูชนีย์

  วันที่ : 12 ธ.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.00 น.
  สถานที่ : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถ.สุขุมวิท ซ.11
  (รวม VAT)
  9
 • สรุปแนวทางการบัญชีตามข้อกําหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21
 • ผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
 • วิธีปฏิบัติทางบัญชีเมื่อมีการเปลี่ยนสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงาน
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ดร.พรปรวีณ์ ชาญสุวรรณ

  วันที่ : 12 ธ.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
  (รวม VAT)
  10
 • สิ่งที่หัวหน้าฝ่ายบัญชีต้องพร้อมกับการวางระบบสารสนเทศทางการบัญชี
 • ภาระภาษีต่างๆ ที่หัวหน้าฝ่ายบัญชีควรทราบ
 • มาตรฐานการบัญชี หัวหน้าฝ่ายบัญชีกับการเตรียมความพร้อมแบบมืออาชีพ
 • CPD บัญชี : 12
  CPD อื่น : 12
  CPA บัญชี : 12
  CPA อื่น : 12
  บรรยายโดย :
  ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

  วันที่ : 12 ธ.ค. 2562 ถึง 20 ธ.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น. (จำนวน : 4 วัน)
  สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
  (รวม VAT)
  11
  • จับกระแสการตรวจสอบของสรรพากรในปี 2563
  • การปรับปรุงรายการบัญชี ณ วันสิ้นงวด การปิดบัญชี
  • วิธีการกลับรายการทางบัญชีให้เป็นรายการทางภาษี
  CPD บัญชี : 1
  CPD อื่น : 5
  CPA บัญชี : 1
  CPA อื่น : 5
  บรรยายโดย :
  อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์

  วันที่ : 12 ธ.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล บางนา
  (รวม VAT)
  12
  • พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผลกระทบต่อธุรกิจอะไรบ้าง

  • ผลกระทบต่อการบันทึกรายการบัญชี การรับรู้ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายจากจากพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

  • การวางแผนบริหารที่ดินและวางแผนภาษีอสังหาริมทรัพย์ให้ถูกต้องและกิจการเกิดประโยชน์สูงสุด

  CPD บัญชี : 3
  CPD อื่น : 3
  CPA บัญชี : 3
  CPA อื่น : 3
  บรรยายโดย :
  ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

  วันที่ : 13 ธ.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ
  (รวม VAT)
  13
  • ฝึกปฏิบัติการจัดทำงบประมาณดำเนินการ ด้วย Microsoft Excel
  • แนวทางการจัดทำงบประมาณ และกระบวนการจัดทำงบประมาณ
  • กลยุทธ์การจัดทำงบประมาณเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร
  CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์มุกดาวดี เทียนทอง

  วันที่ : 13 ธ.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
  (รวม VAT)
  14
  • เรียนรู้การใช้ฟังก์ชั่น เครื่องมือต่างๆ ในการคำนวณต้นทุนการผลิต
  • ออกแบบแผ่นงาน และจัดเก็บข้อมูลได้อย่างถูกต้องและแม่นยำที่สุด
  • สร้างสูตรคำนวณ สรุปผล จัดทำรายงานต้นทุนการผลิตรายผลิตภัณฑ์
  CPD บัญชี : 3
  CPD อื่น : 3
  CPA บัญชี : 3
  CPA อื่น : 3
  บรรยายโดย :
  ผศ.สุรัตน์ ลีรัตนชัย

  วันที่ : 13 ธ.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
  (รวม VAT)
  15
 • การรับรู้ต้นทุนของสินค้าคงเหลือตามลักษณะการประกอบธุรกิจ
 • การบันทึกบัญชีการตั้งค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
 • วิธีปฏิบัติกรณีปรับปรุงบัญชีสินค้าคงเหลือให้ถูกต้องตามความเป็นจริง
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์สุวิมล เที่ยงแท้

  วันที่ : 13 ธ.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ
  (รวม VAT)
  16
  • หลักสูตรนี้เน้นทางด้านผู้เช่าเป็นสำคัญ

  • ผู้เข้าสัมมนาต้องมีความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ TFRS 16

  • โจทย์ฝึกปฏิบัติกรณีต่าง ๆ เกี่ยวกับ TFRS 16 สัญญาเช่า

  CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ดร.พรปรวีณ์ ชาญสุวรรณ

  วันที่ : 14 ธ.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ
  (รวม VAT)
  17
  • วิธีการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  • วิธีการควบคุมภายในเกี่ยวกับปริมาณสินค้าคงเหลือ เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตในองค์กร
  • เทคนิคการตรวจนับสินค้าในสต๊อกที่ขาดเกิน ต้องปฏิบัติอย่างไร
  CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

  วันที่ : 16 ธ.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล บางนา
  (รวม VAT)
  18
  • หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บ ภาษีความหวาน เริ่ม 1 ต.ค. 62
  • การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสรรพสามิต การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
  • ปัญหาการผลิตสินค้า การให้บริการ การนำเข้า ตามกฎหมายสรรพสามิต
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายสรรพสามิต

  วันที่ : 17 ธ.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
  (รวม VAT)
  19
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : รอ
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : รอ
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : *999
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : *999
  บรรยายโดย :
  วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

  วันที่ : 17 ธ.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
  (รวม VAT)
  20
 • การวางระบบควบคุมภายในที่สำคัญของระบบจัดซื้อ–การจ่ายเงิน
 • การวางระบบควบคุมภายในที่สำคัญของระบบขาย–การรับเงิน
 • กระบวนการตรวจสอบภายในระบบจัดซื้อ–การจ่ายเงิน
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ดร.วรกร แช่มเมืองปัก

  วันที่ : 19 ธ.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
  (รวม VAT)
  21
  • Case Studies และความเสี่ยงของธุรกิจซื้อขายรถยนต์, รถจักรยานยนต์, อะไหล่ ที่อาจถูกสรรพากรตรวจสอบ
  • ภาระภาษีจากการส่งเสริมการขาย Sale Promotion
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์ชุมพร เสนไสย

  วันที่ : 20 ธ.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
  (รวม VAT)
  22
  • เหมาะกับธุรกิจที่ไม่ใช้สถาบันการเงิน
  • เน้นการนำไปใข้ได้จริง พร้อมตัวอย่างประกอบความเข้าใจ
  CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ

  วันที่ : 20 ธ.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : เรเนซองส์ กรุงเทพ
  (รวม VAT)
  23
  • เจาะลึกขั้นตอนการกำหนดราคาโอนต้องพิจารณามาตรฐานการบัญชีอย่างไร
  • เอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบการกำหนดราคาโอน (TP documents) คืออะไร
  • ฝึกทำ C by C, Master File, Local File บางส่วน
  CPD บัญชี : 3
  CPD อื่น : 3
  CPA บัญชี : 3
  CPA อื่น : 3
  บรรยายโดย :
  อาจารย์ชลลดา ฟูวัฒนศิลป์

  วันที่ : 20 ธ.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ
  (รวม VAT)
  24
  • เทคนิคการสรุปสถิติการเนินงานที่สำคัญเพือนำเสนอผู้บริหารใน 1 หน้ากระกาษ

  • เปลี่ยนเรื่องการสรุปผลการดำเนินงานให้กระชับและน่าสนใจด้วย1 หน้ากระดาษ

  • เทคนิคนำเสนอที่เพิ่มความน่าสนใจและการนำแผนภูมิและกราฟประกอบให้เข้าใจง่าย

  CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

  วันที่ : 20 ธ.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : เรเนซองส์ กรุงเทพ
  (รวม VAT)
  25
 • มีการวางแผนเพื่อกำหนดวิธีการป้องกันและควบคุมภายในเกี่ยวกับเงินสดให้รัดกุม
 • Case Study เกี่ยวกับการทุจริตเงินสดที่เกิดขึ้นจริง
 • แนวทางป้องกันและปรับปรุงพัฒนาระบบบัญชีการเงินที่เกี่ยวข้องกับเงินสดอย่างมีประสิทธิภาพ
 • CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์คำนึง สาริสระ

  วันที่ : 20 ธ.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
  (รวม VAT)
  26
  • UPDATE มาตรฐานรายงานทางการเงินที่สำคัญที่กระทบกับกิจการ

  • การแก้ไขปัญหาการจัดทำบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

  • ประเด็นที่ผิดพลาดบ่อยๆในการจัดทำบัญชีและงบการเงินพร้อมวิธีแก้ไขปัญหาให้ถูกต้อง

  CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

  วันที่ : 23 ธ.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
  (รวม VAT)
  27
 • UPDATE มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ TFRS for NPAEs
 • การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาดระหว่าง TFRS for NPAEs
 • สัญญาเช่ากับผลกระทบต่อกิจการ และการนำเสนองบการเงิน ระหว่าง TFRS for NPAEs
 • CPD บัญชี : 3
  CPD อื่น : 3
  CPA บัญชี : 3
  CPA อื่น : 3
  บรรยายโดย :
  ดร.วรกร แช่มเมืองปัก

  วันที่ : 24 ธ.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
  (รวม VAT)
  28
 • เทคนิคใช้ Excel ประยุกต์การวางแผนการผลิตและจัดการต้นทุน
 • การจัดทำรายงานด้านการวางแผนการผลิตเพื่อการตัดสินใจด้านบริหารต้นทุน
 • Excel ในการประยุกต์ใช้ระบบต้นทุน Lean ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้งาน
 • CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  ดร.นาถนภา นิลนิยม

  วันที่ : 24 ธ.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
  (รวม VAT)
  29
 • สิ่งที่นักบัญชีควรทราบก่อนการวางแผนจัดระบบบัญชีของกิจการ BOI ในยุคดิจิทัล
 • แนวปฏิบัติหลังการได้รับสิทธิประโยชน์ทาง BOI ที่นักบัญชีต้องไม่พลาด
 • ประเด็นสำคัญรายได้และค่าใช้จ่ายของที่เกี่ยวข้องกับ BOI
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

  วันที่ : 25 ธ.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
  (รวม VAT)
  30
 • การรับรู้รายได้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS 15)
 • การปฏิบัติเกี่ยวกับการคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
 • เทคนิคการกำหนดอายุการใช้งาน และมูลค่าคงเหลือ เพื่อนำมาคำนวณค่าเสื่อมราคา
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ดร.วรกร แช่มเมืองปัก

  วันที่ : 25 ธ.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ
  (รวม VAT)
  31
 • การนำเสนองบการเงินและประมาณหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์
 • สินค้าคงเหลือ และ TFRS 15 และสัญญาเช่า TFRS 16
 • อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
 • CPD บัญชี : 30
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 30
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

  วันที่ : 12 ธ.ค. 2562 ถึง 26 ธ.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น. (จำนวน : 1 วัน)
  สถานที่ : โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ
  (รวม VAT)
  32
 • ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
 • นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
 • เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน (TAS 10)
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ดร.มนตรี ช่วยชู

  วันที่ : 26 ธ.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ
  (รวม VAT)
  33
  • ความแตกต่างหลักการบัญชีและหลักภาษีอากรเกี่ยวกับสัญญาเช่า

  • ประเด็น Deferred Tax ที่เกี่ยวข้อง กับสัญญาเช่า

  • ปัญหาและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

  CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์

  วันที่ : 26 ธ.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
  (รวม VAT)
  34
 • Update มาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ปรับปรุงใหม่
 • ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ ฉบับที่ 16
 • สินค้าคงเหลือ ฉบับที่ 2
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

  วันที่ : 27 ธ.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส
  (รวม VAT)
  ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

  : InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


  FaLang translation system by Faboba