Hot Issue

หลักสูตรใหม่

1
 • เรียนรู้กฏหมายที่สำคัญสำหรับการเตรียมตัว เข้าตลาดหลักทรัพย์
 • ปรับโครงสร้างบริษัทก่อน IPO ต้องทำอย่างไร
 • ข้อควรระวังในการใช้ Offshore Holding Company เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

วันที่ : 05 ธ.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
(รวม VAT)
2
 • รวบรวมประเด็นที่มีปัญหาทางด้านภาษีอาการ
 • สิ่งที่ธุรกิจนำเข้าส่งออกต้องตรวจสอบเรื่องภาษี
 • สามารถแก้ใขปัญหาทางภาษีได้จริง
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
.วิทยากรผู้มีประสบการณ์ด้านบัญชีและภาษีอากร

วันที่ : 06 ธ.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.00 น.
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
(รวม VAT)
3
 • จัดทำรายงานทางบัญชี ด้วย Pivot Table ได้อย่างถูกต้อง
 • สรุปข้อมูลทางบัญชี รายเดือน/ปี รายไตรมาส เพื่อการวิเคราะห์อย่างมีประสิทธิผล
 • สามารถใช้ Slicer และ Timeline เพื่อกรอง แยกกลุ่มข้อมูลให้เข้าใจง่ายในหน้าเดียว
CPD บัญชี : 6
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 6
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์มุกดาวดี เทียนทอง

วันที่ : 13 ธ.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : Swissotel Le Concorde Bangkok Hotel
(รวม VAT)
4
 • การควบคุมภายในตาม trend2018 และจุดที่องค์กรต้องเตรียมตัวให้พร้อม
 • การควบคุมภายในทางด้านบัญชี (Accounting and Administration Control)Thailand 4.0
 • การสร้างระบบงานเพื่อเตรียมรับมือการความเสี่ยงใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ดร.วรกร แช่มเมืองปัก

  วันที่ : 14 ธ.ค. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ
  (รวม VAT)
  5
 • รายได้ ต้นุทนและค่าใช้จ่ายมีความสัมพันธ์กับแผนธุรกิจในมุมมองของผู้บริหาร
 • การซ่อมบำรุงใหญ่(Overhaul) ซ่อมเล็ก ต้องพิจารณาอย่างไร จะตัดเป็นต้นทุน หรือค่าใช้จ่าย หรือทรัพย์สินถาวร
 • จุดรับรู้ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจุดที่ต้องระมัดระวัง
 • CPD บัญชี : 3
  CPD อื่น : 3
  CPA บัญชี : 3
  CPA อื่น : 3
  บรรยายโดย :
  ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

  วันที่ : 14 ธ.ค. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
  (รวม VAT)
  6
  • เรียนรู้หลักเกณฑ์และกระบวนการนำกิจการจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์
  • ทราบถึงขั้นตอนและผู้เกี่ยวข้องหลักในการเข้าจดทะเบียน
  • สรุปประเด็นปัญหาและอุปสรรค์ที่กิจการมักพบเจอเมื่อเตรียมเข้าจดทะเบียน
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต

  วันที่ : 14 ธ.ค. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
  (รวม VAT)
  7
  • Case จริง!!! ปฏิบัติจริงกับเอกสารจริง
  • Workshop ลงมือปฏิบัติในแบบฟอร์มใบกำกับภาษีพร้อมแนวทางการแก้ปัญหา
  (หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

  วันที่ : 14 ธ.ค. 2561
  เวลา : 09.00-16.00 น.
  สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
  (รวม VAT)
  8
  • หลักการบัญชีและภาษีเกี่ยวกับรายได้ที่สําคัญ
  • การปรับปรุงรายการบัญชี ณ วันสิ้นงวด
  • วิธีการกลับรายการทางบัญชีให้เป็นรายการทางภาษีเพื่อกรอกแบบภ.ง.ด.50
  CPD บัญชี : 3
  CPD อื่น : 3
  CPA บัญชี : 3
  CPA อื่น : 3
  บรรยายโดย :
  อาจารย์วราวรรณ กิจวิชา

  วันที่ : 15 ธ.ค. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
  (รวม VAT)
  9
 • หัวใจและการควบคุมภายในของแผนกการเงินของแต่ละธุรกิจพิจารณาอย่างไร
 • ปัญหาสำคัญที่มักพบในแผนกการเงินและระบบงานการเงินและแคชเชียร์
 • กรณีศึกษาปัญหาสำคัญที่เกี่ยวข้องกับงานการเงินและแคชเชียร์
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์เดชา ศิริสุทธิเดชา

  วันที่ : 19 ธ.ค. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
  (รวม VAT)
  10
 • เทคนิคการจัดทำบัญชีและการบันทึกบัญชีของกิจการโรงงานอุตสาหกรรม
 • การวิเคราะห์การลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมยุค 4.0 เพื่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ
 • สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมยุค 4.0 มีอะไรที่น่าสนใจ
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

  วันที่ : 20 ธ.ค. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
  (รวม VAT)
  ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

  : InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


  FaLang translation system by Faboba