Hot Issue

หลักสูตรใหม่

1
 • ฝึกปฏิบัติการจัดทำงบประมาณดำเนินการ ด้วย Microsoft Excel
 • แนวทางการจัดทำงบประมาณ และกระบวนการจัดทำงบประมาณ
 • กลยุทธ์การจัดทำงบประมาณเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร
CPD บัญชี : 6
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 6
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์มุกดาวดี เทียนทอง

วันที่ : 08 ส.ค. 2562
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
(รวม VAT)
2
 • ศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (IBC) หมายความว่าอย่างไร
 • ศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (IBC)ได้รับสิทธิทางภาษีอย่างไร
 • ลดอัตราภาษี 8% , 5% , 3%
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
.วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ : 09 ส.ค. 2562
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
(รวม VAT)
3
• Highlight เด็ด กับการเคลียร์ 28 สัญญาที่ต้องเสียอากรแสตมป์
• พลาดไม่ได้กับการ Update หลักเกณฑ์ใหม่ของตราสารที่ต้องเสียเป็นตัวเงินเท่านั้น
• Top Case Studies กับปัญหาจริงที่นักบัญชีต้องพบกับการติดอากรแสตมป์
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์รังสรรค์ หลวงเมือง

วันที่ : 09 ส.ค. 2562
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมอโนมา กรุงเทพ
(รวม VAT)
4
 • รายได้ของกิจการธุรกิจปั๊มน้ำมัน, ปั๊มก๊าซ (LPG) (NGV) รวมถึงรายได้จากบริการอื่นๆ ต้องรับรู้รายได้เพื่อเสียภาษีอย่างไร
 • ปัญหาในทางปฏิบัติของ ภาษีมูลค่าเพิ่ม อากรแสตมป์ ธุรกิจเฉพาะ
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์ชุมพร เสนไสย

วันที่ : 14 ส.ค. 2562
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
(รวม VAT)
5
 • เรียนรู้การใช้ฟังก์ชั่น เครื่องมือต่างๆ ในการคำนวณต้นทุนการผลิต
 • ออกแบบแผ่นงาน และจัดเก็บข้อมูลได้อย่างถูกต้องและแม่นยำที่สุด
 • สร้างสูตรคำนวณ สรุปผล จัดทำรายงานต้นทุนการผลิตรายผลิตภัณฑ์
CPD บัญชี : 3
CPD อื่น : 3
CPA บัญชี : 3
CPA อื่น : 3
บรรยายโดย :
ผศ.สุรัตน์ ลีรัตนชัย

วันที่ : 14 ส.ค. 2562
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
(รวม VAT)
6
 • เทคนิคการสรุปสถิติการเนินงานที่สำคัญเพื6อนำเสนอผู้บริหารใน 1 หน้า A4

 • เปลี่ยนเรื่องการสรุปผลการดำเนินงานให้กระชับและน่าสนใจด้วย1 หน้า A4

 • ผู้เข้าอบรมสามารถเรียบเรียงการนำเสนออย่างเป็นระบบ ประกอบกับการนำแผนภูมิและกราฟประกอบให้เข้าใจง่าย

CPD บัญชี : 6
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 6
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์ (ดร.ธีรวิทย์ กาปัญญา)

วันที่ : 15 ส.ค. 2562
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ
(รวม VAT)
7
 • ปลุก Passion ในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ
 • ทำอย่างไรดี? เมื่อพนักงานหมด Passion ในการทำงาน
 • รวมปัญหาและอุปสรรคในการสร้าง Passion สำหรับองค์กรยุคใหม่
 • (หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์พรรษมณฑ์  พัฒนกิจเรือง (ครูอ้อ)

  วันที่ : 15 ส.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.00 น.
  สถานที่ : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
  (รวม VAT)
  8
  • ด่วน!!ลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ ตามพ.ร.บ.ยกเว้นเบี้ยปรับเงินเพิ่มภาษีอากรฯแล้ว ต้องยื่นแบบชำระภาษีทุกประเภทผ่านอินเตอร์เน็ตหรือ e-Filing นับตั้งแต่ 1 ก.ค. 2562 - 30 ก.ย 2563
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร

  วันที่ : 20 ส.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
  (รวม VAT)
  9
  • วงจรของ e-Tax Invoice & e-Receipt e-Withholding Tax e-Filing
  • การตรวจสอบและวิธีการจัดเก็บภาษีตามกฎหมาย e-Payment พร้อมวิธีรับมือ
  • ลงรายจ่ายทางภาษีได้ 2 เท่า เมื่อลงทุนวางระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์
  (หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

  วันที่ : 21 ส.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.00 น.
  สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
  (รวม VAT)
  10
 • การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
 • การประยุกต์ใช้ข้อมูลในงบการเงินเพื่อนําเสนอผู้บริหาร เทคนิคการนําข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับการบริหาร
 • แผนธุรกิจทางเดินสู่ความสำเร็จทางการเงิน การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและการวิเคราะห์ความเสี่ยง
 • CPD บัญชี : 12
  CPD อื่น : 12
  CPA บัญชี : 12
  CPA อื่น : 12
  บรรยายโดย :
  ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

  วันที่ : 22 ส.ค. 2562 ถึง 29 ส.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น. (จำนวน : 4 วัน)
  สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
  (รวม VAT)
  11
  • เรียนรู้หลักการโค้ชชิ่ง เพื่อพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
  • การสร้าง Engagement ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการทำงาน
  • การให้ Feedback เพื่อยกระดับคุณภาพการทำงานของบุคลากร
  (หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ดร.ดไนยา ตั้งอุทัยสุข

  วันที่ : 22 ส.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.00 น.
  สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
  (รวม VAT)
  12
 • สิ่งที่นักบัญชีควรทราบก่อนการวางแผนจัดระบบบัญชีของกิจการ BOI ในยุคดิจิทัล
 • แนวปฏิบัติหลังการได้รับสิทธิประโยชน์ทาง BOI ที่นักบัญชีต้องไม่พลาด
 • ประเด็นสำคัญรายได้และค่าใช้จ่ายของที่เกี่ยวข้องกับ BOI
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

  วันที่ : 23 ส.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
  (รวม VAT)
  13
 • การกำหนดราคา Transfer pricing ทางบัญชีมีกี่วิธี แต่ละวิธีต้องใช้เอกสารอะไรและมีขั้นตอนอะไรบ้าง
 • บริษัทและนักบัญชีต้องเตรียมพร้อมรับมือกับ พรบ. Transfer pricing นี้อย่างไร
 • ผลกระทบทางการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ Transfer pricing ที่นักบัญชีต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง
 • CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์สุรชัย เอี่ยมละออ

  วันที่ : 23 ส.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
  (รวม VAT)
  14
  • เข้าใจบทบาท หน้าที่ ของผู้จัดการและสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้จริง
  • เรียนรู้ทักษะการบริหารที่สำคัญรอบด้าน เพื่อการเป็นผู้จัดการยุคใหม่
  • Case Studies กรณีศึกษาและปัญหาที่ผู้จัดการต้องรับมือ พร้อมแนวทางการแก้ไข
  (หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์วันเพ็ญ วิศาลบูชนีย์

  วันที่ : 23 ส.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.00 น.
  สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล บางนา
  (รวม VAT)
  15
  • พัฒนาทักษะ ยกระดับการทำงาน ประหยัดเวลา ทันใจ ฉับไว ด้วย Excel VBA
  • สร้างทางลัดการทำงานโดยระบบอัตโนมัติ เพียงคลิ๊กเดียว
  • เข้าใจง่าย และรวดเร็ว สามารถต่อยอดใช้งานได้จริงสำหรับทุกสายงาน
  (หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ

  วันที่ : 23 ส.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.00 น.
  สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
  (รวม VAT)
  16
  • เข้าใจแนวคิดและวิธีการในการพยากรณ์การเงินหรือตัวเลขทางการเงิน
  • วางแผนการเงินให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์กร
  • ให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารในการวางกลยุทธ์ด้านการเงินและบัญชี
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  ผศ.สุรัตน์ ลีรัตนชัย

  วันที่ : 23 ส.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
  (รวม VAT)
  17
  • วิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อทิศทางการทำงานของ HR ยุค 4.0
  • เรียนรู้การประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิตอลในงาน HR
  • เสริมสร้างทักษะการทำงานอย่างสมาร์ทด้วยเครื่องมือ Google
  (หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

  วันที่ : 23 ส.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.00 น.
  สถานที่ : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
  (รวม VAT)
  18
  • ทำความรู้จัก AI สร้างประโยชน์อะไรบ้างกับธุรกิจ
  • AI จะช่วยให้งานบัญชี Smart ขึ้นได้อย่างไร
  • การปรับตัวของนักบัญชี เมื่อเทคโนโลยี AI เข้ามาแทนที่
  CPD บัญชี : 3
  CPD อื่น : 3
  CPA บัญชี : 3
  CPA อื่น : 3
  บรรยายโดย :
  ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม

  วันที่ : 23 ส.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
  (รวม VAT)
  19
  • การประยุกต์ใช้ Excel ในการบริหารสินค้าคงเหลือ

  • การนำ Pivot Table มาควบคุมภายในสินค้าคงเหลืออย่างเป็นระบบ

  • ประเด็นปัญหาในการจัดทำบัญชีของสินค้าคงเหลือกับการแก้ไขที่เป็นระบบ

  CPD บัญชี : 3
  CPD อื่น : 3
  CPA บัญชี : 3
  CPA อื่น : 3
  บรรยายโดย :
  ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์ (ดร.ธีรวิทย์ กาปัญญา)

  วันที่ : 28 ส.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
  (รวม VAT)
  20
  • การสอนงานในรูปแบบ OJT เพื่อการพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
  • OJT เน้นการสอนในการปฎิบัติงานจากสถานการณ์จริง
  • Workshop ฝึกการสอนงานแบบ OJT พร้อมทั้งตอบประเด็นปัญหาอย่างชัดเจน
  (หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์ณชดล อารีวงศ์

  วันที่ : 28 ส.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.00 น.
  สถานที่ : โรงแรมแมนดาริน
  (รวม VAT)
  21
  • วิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อน ข้อควรระวัง ในการเข้าสู่ระบบ e-Withholding Tax
  • กระบวนการทำงาน e-Withholding Tax ที่ผู้ปฏิบัติงานทางบัญชีการเงินไม่ควรพลาด
  • Case Study กรณีตัวอย่างจากธนาคารพาณิชย์ ที่เปิดให้บริการในปัจจุบัน
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์มุกดาวดี เทียนทอง

  วันที่ : 28 ส.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
  (รวม VAT)
  22
 • เทคนิคสำคัญการวิเคราะห์งบการเงินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
 • มาตรฐานการบัญชีที่สำคัญสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
 • การนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อนำเสนอต่อฝ่ายบริหารเพื่อการวางแผนควบคุมและตัดสินใจ
 • CPD บัญชี : 3
  CPD อื่น : 3
  CPA บัญชี : 3
  CPA อื่น : 3
  บรรยายโดย :
  อาจารย์ศรายุทธ์ ยิ้มเรือน

  วันที่ : 29 ส.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : พลูแมน กรุงเทพ แกรนด์ สุขุมวิท
  (รวม VAT)
  23
  • OKR คืออะไรเหมือนหรือแตกต่างจาก KPI อย่างไร ?
  • OKR จะนำมาใช้วัดผลงานประจำปีได้หรือไม่ / อย่างไร ?
  • และอีกหลายคำถามที่เกี่ยวกับการทำ OKR หลักสูตรนี้มีคำตอบ !!!
  (หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์ทิพวัลย์ ติรณะประกิจ

  วันที่ : 30 ส.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.00 น.
  สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
  (รวม VAT)
  24
  • หลักสูตรนี้เน้นทางด้านผู้เช่าเป็นสำคัญ

  • ผู้เข้าสัมมนาต้องมีความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ TFRS 16

  • โจทย์ฝึกปฏิบัติกรณีต่าง ๆ เกี่ยวกับ TFRS 16 สัญญาเช่า

  CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์

  วันที่ : 30 ส.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
  (รวม VAT)
  ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

  : InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


  FaLang translation system by Faboba