Hot Issue

หลักสูตรใหม่

1
 • การจัดการทุจริตในหน่วยงานจัดซื้อ,หน่วยงานผลิต,หน่วยงานคลังสินค้า
 • การจัดการทุจริตในหน่วยงานจัดส่ง,หน่วยงานตลาดและส่งเสริมการขาย,หน่วยงานการรับ-จ่ายเงิน
 • การจัดการทุจริตในหน่วยงานขายและลูกหนี้,,หน่วยงานสินทรัพย์ถาวร,หน่วยงานซ่อมบำรุง
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ดร.วรกร แช่มเมืองปัก

  วันที่ : 05 เม.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
  (รวม VAT)
  2
  • เตรียมความพร้อมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 16

  • ประเด็นการเปลี่ยนแปลงสำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 16 ที่กระทบกับงบการเงินของกิจการ

  • ประเด็นการรับรู้รายการสัญญาเช่า ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 16 จากกรณีต่างๆ

  CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์

  วันที่ : 18 เม.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
  (รวม VAT)
  3
  • การบรรลุเป้าหมาย สิ่งสำคัญ "เป้าหมายที่ชัดเจน"
  • การวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์ เพื่อตอบโจทย์เป้าหมาย วิสัยทัศน์
  • กระบวนการออกแบบ แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์
  (หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์ราเชนทร์ พันธุ์เวช

  วันที่ : 19 เม.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.00 น.
  สถานที่ : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถ.สุขุมวิท ซ.11
  (รวม VAT)
  4
  • การขายสินค้าออนไลน์ กลุ่มที่ถูกเพ่งเล็งเป็นพิเศษจะต้องเตรียมตัวอย่างไร
  • การเตรียมตัวเมื่อถูกเรียกตรวจสอบ
  • บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่อยู่ในกลุ่มของการรับ-โอนเงินที่ต้องระวัง!!
  (หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

  วันที่ : 19 เม.ย. 2562
  เวลา : 13.00-16.15 น.
  สถานที่ : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถ.สุขุมวิท ซ.11
  (รวม VAT)
  5
  • วิธีการนำส่งงบการเงินปี 2562
  • ความเปลี่ยนแปลงที่นักบัญชีต้องทราบและปฏิบัติให้ถูกต้องผ่านระบบ
  • ความแตกต่างของ V.1 และ V.2 การติดตั้งโปรแกรม Java Runtime 8  แทนโปรแกรม .Net Framework.
   วิธีการในการแก้ไขงบการเงินบกพร่อง
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 3
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 3
  บรรยายโดย :
  นักวิชาการพาณิชย์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์

  วันที่ : 20 เม.ย. 2562
  เวลา : 09.00-12.15 น.
  สถานที่ : โรงเเรม ไพร์ม เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพ
  (รวม VAT)
  6
  • ผลกระทบต่อกิจการที่นักบัญชี การเงิน ต้องจัดทำเอกสารรับ-จ่ายรูปแบบใหม่
  • Cross check ของสรรพากรจากการรับ-โอนเงิน & เอกสารรับ-จ่ายของกิจการ
  • การออกใบกำกับภาษีให้ตรง Tax Point เมื่อมีเงินโอนเข้าบัญชีหลายยอดต่อวัน
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : รอ
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : รอ
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : *999
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : *999
  บรรยายโดย :
  อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

  วันที่ : 24 เม.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
  (รวม VAT)
  7
  • เจาะประเด็นตรวจสอบธุรกรรมที่ทำกับกิจการในกลุ่มเดียวกัน/ บริษัทในเครือ
  • การตรวจสอบเอกสารและเหตุผลสำหรับแผนการตลาดทางธุรกิจ
  • ประเด็นที่ต้องระวังในการทำเอกสารการเปรียบเทียบราคาของบริษัท
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

  วันที่ : 25 เม.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
  (รวม VAT)
  8
  • ความหมายของบริษัทที่มีความสัมพันธ์กัน
  • เหตุอันสมควรที่ไม่ถือเป็น Transfer Pricing
  • ความสำคัญของรายได้กับการจัดทำเอกสารให้สรรพากรตรวจสอบ
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์สรญา บุญส่งประเสริฐ

  วันที่ : 25 เม.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
  (รวม VAT)
  9
  • What do you need to know for a better preparation?
  • It is critical for the company’s management: CEO, CFO and other senior levels should join!
  (หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์ชัยรักษ์ ตระกูลมนตรี

  วันที่ : 25 เม.ย. 2562
  เวลา : 13.00-16.15 น.
  สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
  (รวม VAT)
  10
  • พิเศษ ! สมัครสมาชิกใหม่หรือต่ออายุวารสารเอกสารภาษีอากรในหลักสูตรนี้
  • ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 19 เมษายน 2562
  • รับสิทธิ์เข้าสัมมนาราคาพิเศษท่านละ 2,500 บาท (ยังไม่รวมVAT)
  CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์

  วันที่ : 26 เม.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมแมนดาริน
  (รวม VAT)
  11
  • ลงมือปฏิบัติการเตรียมข้อมูลงบการเงินใน Version 2.0
  • เปรียบเทียบความเเตกต่างระหว่าง Version 1.0 เเละ Version 2.0
  • ทดสอบเเปลงไฟล์เเละนำส่งข้อมูลงบการเงินเเละสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
  CPD บัญชี : 3
  CPD อื่น : 3
  CPA บัญชี : 3
  CPA อื่น : 3
  บรรยายโดย :
  นักวิชาการพาณิชย์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์

  วันที่ : 27 เม.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
  (รวม VAT)
  12
  • ใครมีหน้าที่ต้องเสียภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
  • ทรัพย์สินอะไรบ้างที่ต้องเสียภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ?
  • ข้อยกเว้นตามกฎหมาย...ทำอย่างไร? ไม่ต้องเสียภาษี
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  .วิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์ตรงด้านภาษีทรัพย์สิน

  วันที่ : 30 เม.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
  (รวม VAT)
  13
  • สาระสำคัญของกฎหมายนี้ที่ต้องปฎิบัติ
  • วิธีปฎิบัติเพื่อรับสิทธิตามกฎหมายและข้อควรระวังที่อาจทำให้ถูกตัดสิทธิ
  • วิธีการลงทะเบียนและยื่นแบบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-filing)
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : รอ
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : รอ
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : *999
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : *999
  บรรยายโดย :
  วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร

  วันที่ : 30 เม.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
  (รวม VAT)
  14
  • สรุปประเด็นที่สำคัญมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 9 เครื่องมือทางการเงิน
  • สรุปประเด็นที่สำคัญมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 15 รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
  • เตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้
  CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์

  วันที่ : 30 เม.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
  (รวม VAT)
  ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

  : InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


  FaLang translation system by Faboba