Hot Issue

หลักสูตรใหม่

1
 • Excel สำหรับการจัดทำใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ ใบแจ้งหนี้
 • ตัวช่วย ในการออกเอกสารทางบัญชี-การเงิน ที่ทุกกิจการต้องมี!!!
 • อุดช่องว่าง ที่โปรแกรมสําเร็จรูปทางบัญชีทําไม่ได้
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ

วันที่ : 08 พ.ย. 2560
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
(รวม VAT)
2
เทคนิคการบริหารงานสู่การเป็นสุดยอดผู้จัดการฝ่ายบัญชี การเงิน
จึงเป็นหลักสูตรที่จะช่วยพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้จัดการฝ่ายบัญชีสามารถ
ก้าวสู่นักบริหารงานที่เก่งและเพิ่มพูนศักยภาพในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล
CPD บัญชี : 6
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 6
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

วันที่ : 09 พ.ย. 2560
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
(รวม VAT)
3
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องใช้ Excel ทำงานเดิมๆ ด้วยคำสั่งเดิมๆ ขั้นตอนแบบ เดิมๆ ซ้ำๆ ทุกวัน คุณสามารถใช้ Excel Macro ช่วยประหยัดเวลาในการทำงานให้คุณได้ก็จะสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานในองค์กร ให้มีความยืดหยุ่น สะดวกสบายยิ่งขึ้นได้
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ

วันที่ : 10 พ.ย. 2560
เวลา : 09.00-16.00 น.
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
(รวม VAT)
4
 • วิธีการนำ Excel มาทำงานด้านการคำนวณ ภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับเงินเดือนและค่าจ้าง เพื่อใช้งานในองค์กรเพื่อให้เกิดความคล่องตัว ยืดหยุ่น รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ

วันที่ : 13 พ.ย. 2560
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
(รวม VAT)
5
หลักสูตรนี้จะกล่าวถึงวิธีการสร้างสูตรใน Microsoft Excel ในขั้นสูง เช่น การสร้างสูตรเพื่อ Lookup ข้อมูลในลักษณะต่างๆ, การสร้างสูตรโดยใช้ Name ในระดับสูงเพื่อช่วยในการอ้างถึงข้อมูลให้ง่ายดาย และสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องจำชื่อเซล,การสร้างสูตรโดยใช้ Array ซึ่งเป็นวิธีที่จะประหยัดเซลและ ลดการสร้างสูตรให้เหลือเพียงสูตรเดียว
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ

วันที่ : 14 พ.ย. 2560
เวลา : 09.00-16.00 น.
สถานที่ : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถ.สุขุมวิท ซ.11
(รวม VAT)
6
 • สิ่งที่ผู้ประกอบกิจการนําเข้า-ส่งออกต้องทราบ
 • ลักษณะของการค้าระหว่างประเทศ
 • ความเสี่ยงในการทําการค้าระหว่างประเทศ
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 12
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 12
บรรยายโดย :
ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ : 15 พ.ย. 2560 ถึง 16 พ.ย. 2560
เวลา : 09.00-16.30 น. (จำนวน : 2 วัน)
สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ (ถ.รัชดาฯ สี่แยกห้วยขวาง)
(รวม VAT)
7
 • ทำไมเอกสารทางบัญชีและภาษีอากรจึงมีความสำคัญ
 • มีเอกสารอะไรบ้างที่ผู้บริหารจำเป็นตรวจสอบและไม่ควรมองข้าม
 • อ่านงบการเงินอย่างไรให้สนุก และนำไปใช้บริหารแบบจับต้องได้
CPD บัญชี : 3
CPD อื่น : 3
CPA บัญชี : 3
CPA อื่น : 3
บรรยายโดย :
อาจารย์เกชา สมใจเพ็ง

วันที่ : 16 พ.ย. 2560
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
(รวม VAT)
8
 • เข้าใจแผนงานแต่ละระดับ และกระบวนการในการจัดทำแผนงาน
 • เทคนิคการประเมินผล และคาดการณ์ความสำเร็จของแผนงาน
 • สามารถกำกับทิศทางการปฏิบัติงานและวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อ.วัชรพล ทรัพย์เย็น

วันที่ : 16 พ.ย. 2560
เวลา : 09.00-16.00 น.
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
(รวม VAT)
9
 • Workshop เข้มข้น 30 ชั่วโมง นำไปใช้ได้จริงในการทำงาน
 • เหมาะสำหรับผู้มีเวลาจำกัด ฝึกสนทนากับเจ้าของภาษาโดยตรง
 • พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ เพื่อสื่อสารในที่ทำงานและกับลูกค้า
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ : 16 พ.ย. 2560 ถึง 29 พ.ย. 2560
เวลา : 09.00-16.00 น. (จำนวน : 5 วัน)
สถานที่ : โรงแรม ไอเรสซิเดนท์ สีลม
(รวม VAT)
10
 • เทคนิคการจัดทำงบการเงินทั้ง 5 งบ
 • ข้อผิดพลาดและรายการที่ต้องปรับปรุง
 • ปัญหาการนำส่งงบการเงิน e-Filing
CPD บัญชี : 6
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 6
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง

วันที่ : 17 พ.ย. 2560
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมเอส.ดี อเวนิว
(รวม VAT)
11
 • Workshop การจัดทำรายงานทรัพย์สินและแบบแจ้งโครงการลงทุนฯตามหลักเกณฑ์ใหม่
 • จุดที่สรรพากรโต้แย้งเมื่อใช้สิทธิลงรายจ่าย 1.5 เท่า และ 2 เท่า
 • หลักฐานเมื่อถูกสรรพากรตรวจสอบพร้อมการแก้ไขปัญหาจาก Case studies จริง
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร

วันที่ : 17 พ.ย. 2560
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
(รวม VAT)
12
 • Workshop การกรอกแบบและนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
 • Workshop ปฏิบัติจริงเพื่อทำให้ท่านเข้าใจยิ่งขึ้นและนำไปใช้งานได้จริง
 • รวม Case ปัญหาและแนวทางการแก้ไขการยื่นแบบแสดงรายการหัก ณ ที่จ่าย
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น :
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น :
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านภาษีอากรและการกรอกแบบ

วันที่ : 18 พ.ย. 2560
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
(รวม VAT)
13
 • แนวทางในการบริหารความเสี่ยงของระบบงานด้านบัญชีการเงิน
 • ปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อหลีกเลี่ยงความสูญเสียทางการเงิน
 • สร้างมาตรฐานในการรองรับความเสี่ยงที่อาจส่งผลเสียต่อองค์กร
CPD บัญชี : 6
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 6
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์คำนึง สาริสระ

วันที่ : 20 พ.ย. 2560
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : Swissotel Le Concorde Bangkok Hotel
(รวม VAT)
14

ปรับ Look นักบัญชีด้วยการสื่อสารประสานงานที่มีประสิทธิภาพ และเคลียร์จุดบอดในสื่อสาร ปฏิบัติงานของนักบัญชี

CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์เดชา ศิริสุทธิเดชา

วันที่ : 21 พ.ย. 2560
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
(รวม VAT)
15
 • การปฏิบัติิตามาตรฐานรายงานทางการเงินเพื่อลดข้อผิดพลาด
 • การรับรู้รายได้ และการบันทึกรายการ
 • ปัญหาสำคัญของมาตรฐานรายงานทางการเงินที่พบข้อผิดพลาด
CPD บัญชี : 6
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 6
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์เกชา สมใจเพ็ง

วันที่ : 21 พ.ย. 2560
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมคิงปาร์ค
(รวม VAT)
16
 • การร่างสัญญาระหว่างประเทศเพื่อลดความเสี่ยงทางภาษี
 • ทำสัญญากู้ยืมเงินระหว่างประเทศอย่างไรจึงปลอดภัยจากภาษี
 • การร่างสัญญาธุรกิจเพื่อลดปัญหา “ค่าสิทธิ”
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์อารียา อนันต์วรรักษ์

วันที่ : 22 พ.ย. 2560
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : Swissotel Le Concorde Bangkok Hotel
(รวม VAT)
17
 • เข้าใจระดับการฟังของตนเองและนำไปวิเคราะห์ผู้อื่น
 • สามารถจับประเด็นในการฟังไปปรับใช้ในการทำงาน
 • ลดปัญหาการสื่อสารน้อยลง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานมากขึ้น
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป

วันที่ : 22 พ.ย. 2560
เวลา : 09.00-16.00 น.
สถานที่ : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด สุขุมวิทซ.5
(รวม VAT)
18
สภาพแวดล้อมในการทํางานอะไรบ้างที่เปลี่ยนแปลงและกําลังเปลี่ยนไปและรูปแบบความเปลี่ยนแปลง ผลกระทบ พร้อมแนวทางรับมือ
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์ศรัณย์ จันทพลาบูรณ์

วันที่ : 22 พ.ย. 2560
เวลา : 09.00-16.00 น.
สถานที่ : โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ
(รวม VAT)
19
 • ประเด็นสำคัญของร่างมาตรฐานฯ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน
 • การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
 • การบัญชีป้องกันความเสี่ยง แนวปฏิบัติตามมาตรฐานฯใหม่
CPD บัญชี : 6
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 6
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ

วันที่ : 23 พ.ย. 2560
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ (ถ.รัชดาฯ สี่แยกห้วยขวาง)
(รวม VAT)
20
 • มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับบัญชีรับเหมาก่อสร้าง
 • การจัดทํางบประมาณก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เทคนิคการควบคุมต้นทุนการก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ
CPD บัญชี : 6
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 6
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

วันที่ : 24 พ.ย. 2560
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
(รวม VAT)
21
 • ผู้จัดการต้องมีความพร้อมในงานบริหารอย่างครบถ้วน
 • เรียนรู้เทคนิค"เก่งบริหารงาน-เก่งบริหารคน-เก่งบริหารความคิด"
 • สร้างความเป็นมืออาชีพ เป็นที่ยอมรับและนำองค์กรสู่ความสำเร็จได้
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อ.วุฒิชัย บุญครอง

วันที่ : 24 พ.ย. 2560
เวลา : 09.00-16.00 น.
สถานที่ : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด สุขุมวิทซ.5
(รวม VAT)
22
 • เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี
 • จุดความรับผิดของผู้นำเข้า – ส่งออกทั้งสินค้าและบริการ
 • ปัญหา จากการจ้าง Shipping หรือ Freight Forwarder
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ : 24 พ.ย. 2560
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ (ถ.รัชดาฯ สี่แยกห้วยขวาง)
(รวม VAT)
23
 • คุณสมบัติด้านการจัดการฐานข้อมูลของ Excel ก็นับว่ามีความคล่องตัวและใช้งานง่ายไม่ด้อยไปกว่าโปรแกรมฐานข้อมูลอื่นๆ เช่น Access หรือ FoxPro
 • วิธีการออกแบบฐานข้อมูล การจัดการข้อมูล การเรียกใช้ข้อมูล
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ

วันที่ : 28 พ.ย. 2560
เวลา : 09.00-16.00 น.
สถานที่ : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
(รวม VAT)
24
 • ดิจิทัลกับไลฟ์สไตล์การทำงานบัญชียุคใหม่ สู่นักบัญชียุคดิจิทัล
 • Updateกฎหมาย กำหนดระบบงานที่เกี่ยวข้องกับ Digital Economy
 • Impact of Digital 4.0 กระทบต่องานบัญชีอย่างไร
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
คุณภีม เพชรเกตุ

วันที่ : 28 พ.ย. 2560
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : Swissotel Le Concorde Bangkok Hotel
(รวม VAT)
25
 • การบริหารความเสี่ยงในองค์กรเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดียุค 4.0
 • แนวทางพัฒนาสู่การเป็นองค์กรที่มีมูลค่าเพิ่ม และสร้างสรรค์นวัตกรรม
 • การวิเคราะห์และเรียนรู้การเปลี่ยนแปลง Mega Trend และการคาดการณ์อื่น
CPD บัญชี : 6
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 6
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์สมชาย วิวัฒนวัฒนา

วันที่ : 29 พ.ย. 2560
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถ.สุขุมวิท ซ.11
(รวม VAT)
26
 • Dashboard กระดานที่ใช้ในการวิเคราะห์ สรุปข้อมูลสำคัญ
 • นำเสนอข้อมูลให้เข้าใจง่ายในหน้าเดียว เลือกดูเฉพาะที่ต้องการได้
 • มีลูกเล่นในการนำเสนอที่เพิ่มสีสันมากกว่ารูปแบบเดิมๆ
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ : 29 พ.ย. 2560
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
(รวม VAT)
27
 • การตีความและการจัดประเภทสินค้าตามหลักเกณฑ์ของศุลกากร
 • วิธีการจัดประเภทสินค้าให้เหมาะสมกับพิกัดอัตราศุลกากร
 • โทษสูงสุดของการจำแนกพิกัดไม่ถูกต้อง
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ : 29 พ.ย. 2560
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล บางนา
(รวม VAT)
28
 • เตรียมรับมือ...การเปลี่ยนแปลงกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ การบริหารสวัสดิการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และสิทธิประโยชน์ทางภาษี ที HR ต้องรู้
 • เตรียมความพร้อม...ก่อน พรบ. บังคับใช้!!
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์

วันที่ : 29 พ.ย. 2560
เวลา : 09.00-16.00 น.
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
(รวม VAT)
29
 • พฤติกรรม...ที่จะทำให้องค์กรเสียหาย ในแต่ละส่วนงาน หารายได้เท่าไหร่ก็ไม่พอ...ถ้ายังมีการรั่วไหลออกไม่หยุด
 • หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการการทุจริ• ตในองค์กร
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

วันที่ : 29 พ.ย. 2560
เวลา : 09.00-16.00 น.
สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ (ถ.รัชดาฯ สี่แยกห้วยขวาง)
(รวม VAT)
30
 • วิธีการสร้างสูตรเชื่อมโยงเพื่อคำนวณหาภาษีซื้อจากรายจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ยืดหยุ่น
 • การจัดทำรายงานภาษีโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excelและแม่นยำในการคำนวณ ภาษีซื้อของกิจการแล้ว ก็จะช่วยแบ่งเบาภาระในการคำนวณ และงานที่เป็น Manual
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : รอ
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : รอ
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : *999
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : *999
บรรยายโดย :
อาจารย์พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ

วันที่ : 30 พ.ย. 2560
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
(รวม VAT)
31
 • เกณฑ์การขึ้นทะเบียนกลุ่มเสี่ยง เลี่ยงภาษี Blacklist ของสรรพากร มีเกณฑ์อย่างไร
 • กลุ่มผู้เสียภาษีที่กรมสรรพากรจะเพ่งเล็งเป็นพิเศษในยุคดิจิตอล 4.0
 • การจัดทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชีของกิจการ ที่ทั้งผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีต้องก้าวทัน
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : รอ
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : รอ
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : *999
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : *999
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายภาษีอากรและการตรวจสอบภาษี

วันที่ : 30 พ.ย. 2560
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : Swissotel Le Concorde Bangkok Hotel
(รวม VAT)
32
 • ปัญหาภาษีกรณีบุคคลธรรมดาที่ประกอบกิจการร้านอาหาร
 • กรณีบุคคลธรรมดาเปลี่ยนมาเป็นนิติบุคคลและสิทธิพิเศษ
 • การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

วันที่ : 30 พ.ย. 2560
เวลา : 09.00-16.00 น.
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
(รวม VAT)
33
เพราะการติดต่อเจรจาทาง โทรศัพท์ เป็นเครื่องมือที่ใช้มาก ที่สุดในกระบวนการติดตามหนี้ทาง ธุรกิจและเป็นตัวแปรต่อประสิทธิ ภาพในการจัดเก็บหนี้ที่สําคัญ
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์องอาจ ฉันทสมบัติ

วันที่ : 30 พ.ย. 2560
เวลา : 09.00-16.00 น.
สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ (ถ.รัชดาฯ สี่แยกห้วยขวาง)
(รวม VAT)
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป