Hot Issue

หลักสูตรใหม่

1
 • พ.ร.บ. สกัดการโอนทรัพย์สิน-กำไร เพื่อหลีกเลี่ยงภาษี
 • การจัดทำรายงานธุรกรรมต่อกรมสรรพากรที่มี!โทษปรับถึง 200,000 บาท
 • ประเด็นที่กรมสรรพากรตรวจสอบเกี่ยวกับรายการTransfer Pricing
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์ชัยรักษ์ ตระกูลมนตรี

วันที่ : 07 มิ.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ
(รวม VAT)
2
 • กฎหมายใหม่!!!ผลกระทบต่อทุกกิจการ ปัญหาการออกใบกำกับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) จะเชื่อมโยงกับระบบการจัดทำรายงานของกิจการได้หรือไม่ อย่างไร
 • ปัญหาใบกำกับอิเล็กทรอนิกส์ จุดที่ผู้ออก-ผู้รับต้องระวังในการนำส่ง-ขอคืน VAT
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร

วันที่ : 13 มิ.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
(รวม VAT)
3
 • ปัญหาจ่ายเงินได้ 40(2)(6)(7)(8) ทำไมกลายเป็น 40(1) ต้องนำส่งประกันสังคม
 • ปัญหาการจ้างพนักงานในกลุ่ม AEC ตามกฎหมายแรงงาน และการเสียภาษีเงินได้ของลูกจ้าง
 • จ้างคนต่างด้าวมาทำงานแต่ยังไม่ได้ Work permit จะมีผลทางภาษีเงินได้อย่างไร
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว

วันที่ : 15 มิ.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
(รวม VAT)
4
 • เน้นการวางแผนภาษีที่ถูกต้องตามกฎหมาย
 • สามารถช่วยประหยัดภาษีให้กิจการได้
 • เรียนรู้กรณีศึกษาจากการวางแผนภาษีที่ดี
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 16.3
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 16.3
บรรยายโดย :
ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ : 07 มิ.ย. 2561 ถึง 20 มิ.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.00 น. (จำนวน : 5 วัน)
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
(รวม VAT)
5
 • การแก้ไขสัญญาเช่าเดิม จะต้องทำอย่างไร?
 • ค่าน้ำ ค่าไฟ จะต้องคิดอย่างไร? ไม่ให้ผิดกฎหมาย
 • บทลงโทษ ฝ่าฝืนปรับหนัก ต่อ 1 สัญญา
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

วันที่ : 20 มิ.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
(รวม VAT)
6
 • ด่วน!!! ครม.อนุมัติขยายเวลาถึง 31 ธ.ค.2561
 • ทรัพย์สินประเภทใดที่โอนแล้วได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
 • ทรัพย์สินที่ “มี” “ใช้” ในการประกอบกิจการ “ก่อนโอน” พิจารณาอย่างไร
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร

วันที่ : 21 มิ.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล บางนา
(รวม VAT)
7
 • เตรียมความพร้อมกับร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับ Transfer Pricing
 • สอนเทคนิค...การชี้แจงต่อสรรพากรเพือลดข้อโต้แย้ง
 • สอนการทํา TP Documents ที่ถูกต้องเพือให้สรรพากรตรวจสอบ
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์สรญา บุญส่งประเสริฐ

วันที่ : 21 มิ.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
(รวม VAT)
8
 • หลักสูตรที่ช่วยพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้จัดการฝ่ายบัญชีสามารถก้าวสู่นักบริหารงานที่เก่งรอบด้าน
 • เพิ่มพูนศักยภาพในการทำงานบริหารได้อย่างมีประสิทธิผล
CPD บัญชี : 6
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 6
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

วันที่ : 21 มิ.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
(รวม VAT)
9
 • ปรับหนัก ปรับจริง เริ่มแล้ว! กับการตรวจสอบรูปแบบใหม่ของสรรพากรที่ผู้ประกอบการต้องระวังเป็นพิเศษ
 • สรรพากร!!! เปิดระบบให้แจ้งเบาะแสผู้เสียภาษีไม่ถูกต้อง
 • โทษจําคุก 7 ปี ตรวจพบใบกํากับภาษีปลอม 1 ใบ พร้อมเบี้ยปรับเงินเพิ่ม
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

วันที่ : 22 มิ.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
(รวม VAT)
10
ด่วนที่สุด!!! สัญญาเช่าควบคุม บังคับใช้ 1 พฤษภาคม 2561
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

วันที่ : 22 มิ.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ
(รวม VAT)
11
 • ครบเครื่องสิ่งที่ HR มือใหม่ ต้องรู้ เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • จุดประกายความคิด การทำงานในบทบาท HR ให้ทันยุคสมัย ตรงใจผู้บริหาร
 • ยกระดับความสามารถการบริหารทรัพยากรบุคคลจาก HR มือใหม่ สู่ HR มืออาชีพ
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ : 15 มิ.ย. 2561 ถึง 22 มิ.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.00 น. (จำนวน : 4 วัน)
สถานที่ : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถ.สุขุมวิท ซ.11
(รวม VAT)
12
 • Update การยกเว้นภาษีจากการโอนทรัพย์สินบุคคลธรรมดาเป็นนิติบุคคล
 • ประเด็นปัญหาการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการซื้อทรัพย์สิน
 • ลดหย่อน ยกเว้นภาษีบุคคลธรรมดา พนักงาน ลูกจ้าง
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร

วันที่ : 26 มิ.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถ.สุขุมวิท ซ.11
(รวม VAT)
13
ศึกษาเทคนิคการเขียนระเบียบข้อบังคับจากตัวอย่าง ที่ผ่านการสอบทานจากพนักงานตรวจแรงงานมาแล้ว สามารถอ้างอิงได้ทันที
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์

วันที่ : 28 มิ.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.00 น.
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
(รวม VAT)
14
 • เจาะลึกกระบวนการทำงานของเครื่องมือ วิธีการรับ-จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ
 • แนวทางการป้องกันความเสี่ยงขององค์กรสำหรับการทำธุรกรรมการรับ-จ่ายเงิน
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : รอ
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : รอ
บรรยายโดย :
คุณสมหวัง เหลืองไพบูลย์ศรี

วันที่ : 28 มิ.ย. 2561
เวลา : 13.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
(รวม VAT)
15
 • แนวทางในการวางระบบงาน และระบบบัญชี-การเงินในองค์กร
 • ความเกี่ยวข้องและผลกระทบกับงานบัญชี-การเงิน
 • การนำระบบ QR Code มาใช้เพื่อการรับเงินค่าสินค้าและบริการ
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : รอ
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : รอ
บรรยายโดย :
คุณภาณุพันธ์ มาดีตระกูล

วันที่ : 28 มิ.ย. 2561
เวลา : 09.00-12.00 น..
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
(รวม VAT)
16
 • กระบวนการยื่นคำขอเป็นผู้จัดทำ e-tax invoice & e-receipt
 • ขั้นตอนการจัดทำ ส่งมอบและเก็บรักษา e-tax invoice & e-receipt
 • ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ e-tax invoice & e-receipt
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
.วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากรและระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ : 29 มิ.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
(รวม VAT)
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba