Hot Issue

หลักสูตรใหม่

1
 • วางระบบ เอกสารรับ-จ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน แคชเชียร์
 • ประเด็นที่สรรพากรตรวจสอบเกี่ยวกับ เอกสารรับ-จ่ายเงิน                  
 • รวบรวมปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเอกสารรับ-จ่ายเงิน วิธีการตรวจสอบใบกำกับภาษี
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

วันที่ : 03 ก.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
(รวม VAT)
2
 • การกำหนดราคา Transfer pricing ทางบัญชีมีกี่วิธี แต่ละวิธีต้องใช้เอกสารอะไร มีขั้นตอนอะไรบ้าง
 • การเตรียมพร้อมรับมือกับพรบ. Transfer pricing นี้อย่างไร
 • ผลกระทบทางการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ Transfer pricing ที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์ชลลดา ฟูวัฒนศิลป์

วันที่ : 09 ก.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
(รวม VAT)
3
 • หลักสูตรนี้สำหรับผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS16 มาเบื้องต้น
 • รวมประเด็นปัญหาของการนำมาตรฐาน TFRS 16 มาใช้ปฏิบัติ เฉพาะทางด้านผู้เช่าเป็นสำคัญ
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์

วันที่ : 09 ก.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
(รวม VAT)
4
 • รู้จักหลักการของ Transfer Pricing
 • รู้จักวิธีการจัดทำ TP Documentation ตามหลักเฏณฑ์สรรพากร
 • รู้จักวิธีหา Benchmarking ในการจัดทำ TP Document
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 12.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 12.00
บรรยายโดย :
อาจารย์สรญา บุญส่งประเสริฐ

วันที่ : 10 ก.ย. 2563 ถึง 12 ก.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.30 (จำนวน : 1 วัน)
สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
(รวม VAT)
5
 • เรียนรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการสื่อสาร และกระบวนการสื่อสาร
 • ปัญหาในการประสานงาน ผลกระทบที่เกิดจากการประสานงาน
 • เทคนิคการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารและประสานงาน
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ : 11 ก.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.00
สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
(รวม VAT)
6
 • Update สิทธิประโยชน์ทางภาษีปี 2020 และข้อควรระวัง!!!
 • ปัญหาการใช้ผลขาดทุนสุทธิ กรณีมี BOI หลายบัตร
 • ชี้ประเด็นปัญหาที่พบบ่อยจากการกรอกแบบ ภ.ง.ด. 50
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์ชุมพร เสนไสย

วันที่ : 11 ก.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
(รวม VAT)
7
 • 30 ก.ย. 63 Check ให้พร้อม!! เริ่ม 1 ต.ค. 63 รับ-จ่ายเงิน หัก ณ ที่จ่ายอัตราใด?
 • เทคนิคการชี้แจงเมื่อ "ข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน" ของคุณถูกสรรพากรเรียกตรวจ
 • วงจรของ e-Tax Invoice & e-Receipt, e-Withholding Tax, e-Filing
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านภาษีอากร

วันที่ : 11 ก.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
(รวม VAT)
8
 • ความสำคัญของการจัดทำ Tax Mapping (แผนที่ภาษีอากร)
 • ข้อดีของการทำ Tax Mapping และความเชื่อมโยงทุกภาษี
 • ประเด็นเกี่ยวกับภาษีอากรที่ต้องจัดทำ Tax Mapping
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์

วันที่ : 11 ก.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
(รวม VAT)
9
 • ระบบบัญชีและเอกสารและ เทคนิคสำคัญการปิดบัญชีธุรกิจ BOI
 • ปัญหาการจัดทำบัญชีธุรกิจ BOI และผลกระทบที่เกี่ยวข้อง
 • ปัญหาสินค้าคงเหลือธุรกิจ BOI และ NON BOI การดูบัตรส่งเสริมการลงทุนที่ถูกต้อง
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

วันที่ : 15 ก.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมคลาสสิค คามิโอ ระยอง
(รวม VAT)
10
 • เรียนรู้เทคนิคการใช้ฟังก์ชันที่สำคัญของ Excel เพื่อการประยุกต์ใช้งานที่หลากหลาย
 • รวบรวมวิธีการสร้างสูตร ตลอดจนเคล็ดลับต่าง ๆ ที่ช่วยให้การทำงานรวดเร็วขึ้น
 • สามารถนำไปต่อยอด แนวทางการออกแบบระบบงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์สำเริง ยิ่งถาวรสุข

วันที่ : 16 ก.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.00
สถานที่ : โรงแรม รามาดา บาย วินแดม กรุงเทพฯ เจ้าพระยาปาร์ค
(รวม VAT)
11
 • ปัญหาการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
 • ประเด็นที่มักถูกประเมินเกี่ยวข้องกับรายได้และค่าใช้จ่ายที่ต้องระวัง
 • การบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับรายได้และค่าใช้จ่าย
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

วันที่ : 16 ก.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมคลาสสิค คามิโอ ระยอง
(รวม VAT)
12
 • Update กฎหมายใหม่ 2563 พร้อมมาตรการด้านภาษี ที่นักบัญชีต้องทราบ
 • อัตราหักภาษี ณ ที่จ่าย 1.5%  และ 2% เมื่อใช้ e-Withholding Tax
 • National e-Payment การเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ที่นักบัญชีต้องรู้
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์ชุมพร เสนไสย

วันที่ : 17 ก.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
(รวม VAT)
13
 • UPDATE มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง (PACK 5)
 • ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำ งบการเงินรวมตาม (PACK 5)
 • กรณีศึกษาการจัดทำงบการเงินรวม
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

วันที่ : 17 ก.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
(รวม VAT)
14
 • ค้นหาแนวทางและจุดเริ่มต้นในการพัฒนาตนเอง
 • แนวทางการพัฒนาตนเอง และการแก้ปัญหาในการทำงาน
 • เรียนรู้เทคนิคการบริหารความเครียด สร้างความสุขในการทำงาน
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ : 17 ก.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.00
สถานที่ : โรงแรม S 31
(รวม VAT)
15
 • ความสำคัญของระบบบัญชีต้นทุนและข้อมูลต้นทุนต่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน
 • เทคนิคการวิเคราะห์ผลต่างของต้นทุนวัตถุดิบ ต้นทุนค่าแรง และค่าใช้จ่ายการผลิต
 • เทคนิคการวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการวางแผนกำไร การคำนวณจุดคุ้มทุน
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

วันที่ : 17 ก.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมดุสิตธานี พัทยา
(รวม VAT)
16
 • 40 ประเด็นปัญหาบัญชีขั้นสูงและวิธีการแก้ไขข้อผิดพลาด
 • หลักเกณฑ์เกี่ยวกับลูกหนี้ และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ต้องพิจารณา
 • ผลกระทำต่อผู้ทำบัญชี เมื่อกระทำผิดมาตรฐานการบัญชี
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

วันที่ : 18 ก.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
(รวม VAT)
17
 • การกระทำที่ถือว่าเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ
 • กฎหมายลิขสิทธิ์ ที่คนทำเว็บ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต และเจ้าของกิจการบริษัทต้องระวัง
 • โฆษณาขายสินค้า/ บริการอย่างไรถือว่าผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ จุดชี้ที่ผู้ประกอบการต้องระวัง
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ : 18 ก.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
(รวม VAT)
18
 • นับถอยหลัง...บังคับใช้ “เต็มรูปแบบ” พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 วันที่ 1 มิถุนายน 2564
 • แวดวงคนทำงาน HR กระทบโดยตรงเกี่ยวกับการจ้างงาน เพราะข้อมูลส่วนใหญ่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์

วันที่ : 22 ก.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.00
สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
(รวม VAT)
19
 • ปัญหาการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
 • ประเด็นที่มักถูกประเมินเกี่ยวข้องกับรายได้และค่าใช้จ่ายที่ต้องระวัง
 • การบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับรายได้และค่าใช้จ่าย
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์บุญศรี เตชะวรุตมะ

วันที่ : 22 ก.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมแคนทารี อยุธยา
(รวม VAT)
20
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ Merger & Acquisition
 • กลยุทธ์และประโยชน์จากการทำ M&A
 • สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการทำ M&A
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์ไพบูลย์ ฉายรักษา

วันที่ : 22 ก.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท
(รวม VAT)
21
 • การวางระบบการบริหารบัญชีทรัพย์สินและการวางระบบควบคุม
 • การแยกค่าใช้จ่ายใดถือเป็นทรัพย์สินที่ต้องคิดค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคา
 • การจำหน่ายทรัพย์สินและการทำลายทรัพย์สินและการบันทึกบัญชีขายทรัพย์สินที่ยังหักค่าสึกหรอค่าเสื่อมราคา
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์บุญศรี เตชะวรุตมะ

วันที่ : 23 ก.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมแคนทารี อยุธยา
(รวม VAT)
22
 • การพิจารณารายรับ และการเสียภาษีของมูลนิธิ สมาคม ทั้งภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
 • รวมประเด็นการตรวจสอบรายจ่ายของมูลนิธิ สมาคม (รายจ่ายเพื่อการกุศล, รายจ่ายอื่น)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์ชุมพร เสนไสย

วันที่ : 23 ก.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
(รวม VAT)
23
 • เทคนิคการสรุปและนําเสนอสถิติการเนินงานรูปแบบใหม่ กระชับ เข้าใจง่าย
 • ฝึกปฏิบัติใช้ Infographics design นําเสนอให้กับผู้บริหารให้น่าสนใจมากขึ้น
 • การใช้ข้อมูลทางการบัญชี-การเงินด้วยโปรแกรม Excel นําเสนอผู้บริหาร
 
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

วันที่ : 23 ก.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
(รวม VAT)
24
 • Update กฎหมายใหม่ 2563 ที่นักบัญชีต้องทราบ
 • อัตราหักภาษี ณ ที่จ่าย 1.5%  และ 2% เมื่อใช้ e-Withholding Tax
 • ประเด็นความรับผิดที่ผู้ทำบัญชีต้องระวัง!!!
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

วันที่ : 23 ก.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมคลาสสิค คามิโอ ระยอง
(รวม VAT)
25
 • การจัดการแบบ Lean เกี่ยวข้องกับนักบัญชีอย่างไร
 • ข้อดีของ Lean Accounting ที่นักบัญชีไม่ควรมองข้าม
 • เรียนรู้ Lean Accounting เพื่อการประยุกต์ใช้ได้จริง
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.นาถนภา นิลนิยม

วันที่ : 24 ก.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล บางนา
(รวม VAT)
26
 • พัฒนาศักยภาพการเป็นหัวหน้างานอย่างมืออาชีพ
 • เพิ่มพูนเทคนิคการสื่อสาร สั่งงาน สอนงาน ควบคุมงาน มอบหมายงาน สำหรับหัวหน้างาน ที่จะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.ขวัญชัย เกิดอุบล

วันที่ : 24 ก.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.00
สถานที่ : โรงแรมคลาสสิค คามิโอ ระยอง
(รวม VAT)
27
 • ผลกรทบมาตรฐานรายงานทางการเงินกับการส่งเสริมการขายด้านสัญญาที่ทำกับลูกค้า TFRS 15
 • การบัญชีสำหรับการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย
 • ปัญหาทางภาษีการให้ส่วนลดแก่ลูกค้าและสินค้าแจกฟรีและการแถม
CPD บัญชี : 3.00
CPD อื่น : 3.00
CPA บัญชี : 3.00
CPA อื่น : 3.00
บรรยายโดย :
ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

วันที่ : 24 ก.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท
(รวม VAT)
28
 • เครื่องมือช่วยจัดการและป้องกันการเกิดทุจริต
 • สัญญาณบอกเหตุของการเกิดทุจริตในการปฏิบัติงานด้านบัญชี-การเงิน
 • เรียนรู้เรื่องทุจริตจากเหตุการณ์ขององค์กรต่างๆ เพื่อเป็นบทเรียน
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.วรกร แช่มเมืองปัก

วันที่ : 24 ก.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
(รวม VAT)
29
 • จัดเตรียมเอกสารประกอบรายการ Transfer pricing
 • การบันทึกรายการ Transfer pricing ทางบัญชีและภาษี แตกต่างกันไหมอย่างไร
 • เทคนิคในการเตรียมตัวเพื่อเจรจารายการ Transfer pricing กับเจ้าหน้าที่อย่างไร
CPD บัญชี : 3.00
CPD อื่น : 3.00
CPA บัญชี : 3.00
CPA อื่น : 3.00
บรรยายโดย :
อาจารย์ชลลดา ฟูวัฒนศิลป์

วันที่ : 24 ก.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรม โซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท
(รวม VAT)
30
 • Update Incoterms 2020 บังคับใช้ 1 มกราคม 2563
 • ผลกระทบ กรณีไม่รู้ ไม่เข้าใจ เกี่ยวกับ Incoterm 2020 กฎเกณฑ์ใหม่ สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำการคร้าระหว่างประเทศ
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

วันที่ : 25 ก.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.00
สถานที่ : โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพ สุขุมวิท
(รวม VAT)
31
 • Update กฎหมาย e-payment ประกาศใช้ 21 มีนาคม 2562
 • เข้าใจกระบวนการการรับ-จ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร
 • การวางระบบเอกสารบัญชี ภาษีอากร ที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
CPD บัญชี : 3.00
CPD อื่น : 3.00
CPA บัญชี : 3.00
CPA อื่น : 3.00
บรรยายโดย :
ดร.สมชาติ ฟักเขียว

วันที่ : 25 ก.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
(รวม VAT)
32
 • ความแตกต่างหลักการบัญชีและหลักภาษีอากรเกี่ยวกับสัญญาเช่า
 • ประเด็น Deferred Tax ที่เกี่ยวข้อง กับสัญญาเช่า
 • ปัญหาและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์

วันที่ : 25 ก.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
(รวม VAT)
33
 • วิธีการจัดทำรายงาน Disclosure Form
 • วิธีการ Adjustment
 • สิ่งที่นักบัญชีต้องศึกษาและเตรียมรับมือจากการตรวจสอบ
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์ไพบูลย์ ฉายรักษา

วันที่ : 29 ก.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท
(รวม VAT)
34
 • ประเด็นปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้น “การเก็บรวบรวม การใช้การเปิดเผยข้อมูล “ส่วนบุคคล” และสิทธิของเจ้าของ
 • ข้อควรระวังการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตาม พระราชบัญญัติฉบับนี้ของผู้ควบคุมส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูล
 • ความแตกต่างระหว่าง Contract (สัญญา) และ Consent (การยินยอม)
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ : 30 ก.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.00
สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
(รวม VAT)
35
 • วิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อน ข้อควรระวัง ในการเข้าสู่ระบบ e-Withholding Tax
 • กระบวนการทำงาน e-Withholding Tax ที่ผู้ปฏิบัติงานทางบัญชีการเงินไม่ควรพลาด
 • Case Study กรณีตัวอย่างจากธนาคารพาณิชย์ ที่เปิดให้บริการในปัจจุบัน
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
วิทยากรผุ้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ : 30 ก.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
(รวม VAT)
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba