Hot Issue

หลักสูตรใหม่

1
 • นักบัญชี ผู้ประกอบการต้องเตรียมรับมืออย่างไร
 • ความน่ากลัวของกฎหมายฉบับนี้
 • ผลที่จะเกิดขึ้นเมื่อกฎหมายใช้บังคับ
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์ชัยรักษ์ ตระกูลมนตรี

วันที่ : 02 เม.ย. 2562
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
(รวม VAT)
2
 • แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจำแนกลักษณะของสัญญาเช่า
 • สรุปหลักการของ มาตรฐานการบัญชี (TAS) ฉบับที่ 17 เรื่องสัญญาเช่า
 • สรุปหลักการของ TFRS 16 – Leases ที่จะมีผลบังคับใช้และความแตกต่างจาก TAS 17 ฉบับปัจจุบัน
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ดร.พรปรวีณ์ ชาญสุวรรณ

  วันที่ : 03 เม.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
  (รวม VAT)
  3
 • ปัญหาข้อผิดพลาดที่มักพบบ่อยในการบันทึกบัญชีธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์
 • การจัด Promotion ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กับผลกระทบทางภาษีอากร
 • ประเด็นภาษีที่น่าสนใจเมื่อทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ต้องระวังเรื่องอะไรบ้าง ที่พลาดไม่ได้
 • CPD บัญชี : 3
  CPD อื่น : 3
  CPA บัญชี : 3
  CPA อื่น : 3
  บรรยายโดย :
  ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

  วันที่ : 03 เม.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
  (รวม VAT)
  4
  • พัฒนาศักยภาพการเป็นหัวหน้างานอย่างมืออาชีพ
  • เพิ่มพูนเทคนิคการสื่อสาร สั่งงาน สอนงาน ควบคุมงาน มอบหมายงาน สำหรับหัวหน้างาน ที่จะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  (หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

  วันที่ : 03 เม.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.00 น.
  สถานที่ : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
  (รวม VAT)
  5
  • ด่วน!! 1 ก.ค. สรรพากรเร่งตรวจภาษีเอสเอ็มอีเข้มงวด
  • Update กฎหมายภาษีและสิทธิประโยชน์ทางภาษีทุกประเด็นที่นิติบุคคลใช้สิทธิได้ในปี 2562
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์ชุมพร เสนไสย

  วันที่ : 05 เม.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
  (รวม VAT)
  6
  • Update กฎหมาย e-tax invoice & e-receipt ล่าสุด !!!
  • ขั้นตอนการจัดทำ ส่งมอบและเก็บรักษา e-tax invoice & e-receipt
  • รวมประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้อง พร้อมแนวทางแก้ไข
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์

  วันที่ : 17 เม.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
  (รวม VAT)
  7
  • ห้ามพลาด!!การกรองแบบ ภ.ง.ด. 50 อย่างไรให้ถูกต้อง และไม่พลาดในการใช้สิทธิตาม พ.ร.บ. ยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีอากรฯ
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

  วันที่ : 19 เม.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
  (รวม VAT)
  8
  • Update กฎหมายใหม่ปี 2562 ที่นักบัญชีต้องทราบ
  • ภาษีเงินได้นิติบุคคล, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, การหัก ณ ที่จ่าย
  • Nation e-Payment นโยบายโครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ

  วันที่ : 23 เม.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
  (รวม VAT)
  9
  • ความสำคัญของการจัดทำ Tax Mapping (แผนที่ภาษีอากร)
  • ข้อดีของการทำ Tax Mapping และความเชื่อมโยงทุกภาษี
  • ประเด็นเกี่ยวกับภาษีอากรที่ต้องจัดทำ Tax Mapping
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์

  วันที่ : 23 เม.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ
  (รวม VAT)
  10
 • เตรียมความพร้อมกับผลกระทบจากการจัดทํา Sale Promotion กับการรับรู้รายได้ตามมาตรฐาน TFRS 15
 • ภาระภาษีที่ฝ่ายบัญชี ฝ่ายการตลาดต้องทราบและวางแผนการทํา Sale Promotion ให้บริษัทได้รับประโยชน์สุงสุด
 • ผลกระทบการบันทึกบัญชีจากการจัดทํา Sale Promotion ห้ามพลาด
 • CPD บัญชี : 3
  CPD อื่น : 3
  CPA บัญชี : 3
  CPA อื่น : 3
  บรรยายโดย :
  ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

  วันที่ : 24 เม.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
  (รวม VAT)
  11
  • เรียนรู้เทคนิคการใช้ฟังก์ชันที่สำคัญของ Excel เพื่อการประยุกต์ใช้งานที่หลากหลาย
  • รวบรวมวิธีการสร้างสูตร ตลอดจนเคล็ดลับต่าง ๆ ที่ช่วยให้การทำงานรวดเร็วขึ้น
  • สามารถนำไปต่อยอด แนวทางการออกแบบระบบงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ
  (หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์สำเริง ยิ่งถาวรสุข

  วันที่ : 24 เม.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.00 น.
  สถานที่ : โรงแรมแมนดาริน
  (รวม VAT)
  12
 • ความสําคัญของข้อมูลทางการบัญชีและการเงินสําหรับนักบัญชี 4.0
 • การนําผลการวิเคราะห์งบการเงินไปใช้ในการบริหารให้ได้ผลอย่างแท้จริง
 • เจาะลึกอัตรส่วนทางการเงินที่มีความผิดปกติที่ผู้บริหารอยากทราบและแนวทางการแก้ไขที่ถูกต้อง
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์ลาวัลย์ เบ๊

  วันที่ : 26 เม.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
  (รวม VAT)
  13
  • เรียนรู้ Functions ที่จำเป็นสำหรับงานบัญชี
  • สร้างความชำนาญในโปรแกรม Excel เพื่อการปฏิบัติงานบัญชีได้ง่ายและรวดเร็ว
  • ใช้ Excel เพื่อประหยัดงบประมาณการซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปที่มีราคาสูง
  CPD บัญชี : 10.30
  CPD อื่น : 1.30
  CPA บัญชี : 10.30
  CPA อื่น : 1.30
  บรรยายโดย :
  ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

  วันที่ : 25 เม.ย. 2562 ถึง 26 เม.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น. (จำนวน : 2 วัน)
  สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
  (รวม VAT)
  14
  • สอนเทคนิคการเปิดประมวลรักษฎากรเพื่อเข้าใจภาษี
  • ศึกษากฎหมายตามประมวลรัษฎากรได้อย่างลึกซึ้ง
  • ฝึกทำ Workshop เพื่อนำไปใช่ในกิจการได้
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 38.30
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 38.30
  บรรยายโดย :
  ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

  วันที่ : 14 มี.ค. 2562 ถึง 25 พ.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.00 น. (จำนวน : 11 วัน)
  สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
  (รวม VAT)
  15
  • ประเด็นภาษีที่ต้องระวังเมื่อจ่ายเงินไปต่างประเทศ
  • ความแตกต่างในการเสียภาษีของบริษัทต่างประเทศ
  • การทำสัญญาทางธุรกิจกับบริษัทต่างประเทศ จะมีภาระภาษีอย่างไรในไทย
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์ชุมพร เสนไสย

  วันที่ : 27 เม.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
  (รวม VAT)
  16
  • เทคนิคการวางแผน การทำสัญญาเพื่อประโยชน์ทางภาษี
  • Case Studies เปรียบเทียบสัญญาแต่ละประเภทเพื่อวางแผนภาษี
  • Case Studies สัญญาไม่ดี เสียภาษีหลายล้าน
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ

  วันที่ : 30 เม.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
  (รวม VAT)
  17
 • ครบทุกประเด็นบัญชีทรัพย์สิน และการหักค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคา ตามมาตรฐานการบัญชี
 • การเปลี่ยนแปลงมูลค่า รวมถึงการต่อเติม ปรับปรุงทำให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น ต้องบันทึกอย่างไร
 • การด้อยค่าของสินทรัพย์ ตามมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

  วันที่ : 30 เม.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
  (รวม VAT)
  18
  • Update กฎหมาย e-payment ประกาศใช้ 20 มีนาคม 2562 !!!
  • เข้าใจกระบวนการการรับ-จ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร
  • การวางระบบเอกสารบัญชี ภาษีอากร ที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
  CPD บัญชี : 3
  CPD อื่น : 3
  CPA บัญชี : 3
  CPA อื่น : 3
  บรรยายโดย :
  อาจารย์มุกดาวดี เทียนทอง

  วันที่ : 30 เม.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
  (รวม VAT)
  ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

  : InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


  FaLang translation system by Faboba