Hot Issue

หลักสูตรใหม่

1
 • วิธีปฏิบัติ!! การหักภาษี ณ ที่จ่ายตามคำสั่งของกรมสรรพากร
 • หลักเกณฑ์เงื่อนไข การแก้ไขปัญหา... ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • ประเด็นปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่าย ผ่านระบบ e-Withholding Tax
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA ไม่เป็นทางการ(นับชั่วโมงอบรมได้ตามจริง)
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

วันที่ : 02 มิ.ย. 2565
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
(รวม VAT)
2
 • การปรับปรุงรายงานและการปิดบัญชีสต๊อกสินค้าที่มีประสิทธิภาพ และถูกต้อง
 • เทคนิคการตรวจนับ และการตีราคาสินค้าปลายงวดมีวิธีปฏิบัติอย่างไร
 • ปัญหาสินค้าขาด หรือเกินจากสต๊อก และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกบัญชี
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

วันที่ : 07 มิ.ย. 2565
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
(รวม VAT)
3
 • พัฒนาศักยภาพการเป็นหัวหน้างานอย่างมืออาชีพ
 • เพิ่มพูนเทคนิคการสื่อสาร สั่งงาน สอนงาน ควบคุมงาน มอบหมายงาน สำหรับหัวหน้างาน ที่จะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.ขวัญชัย เกิดอุบล

วันที่ : 09 มิ.ย. 2565
เวลา : 09.00-16.00
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
(รวม VAT)
4
 • พัฒนาศักยภาพการเป็นหัวหน้างานอย่างมืออาชีพ
 • เพิ่มพูนเทคนิคการสื่อสาร สั่งงาน สอนงาน ควบคุมงาน มอบหมายงาน สำหรับหัวหน้างาน ที่จะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.ขวัญชัย เกิดอุบล

วันที่ : 09 มิ.ย. 2565
เวลา : 09.00-16.00
สถานที่ : จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM
(รวม VAT)
5
 • Update การใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2565
 • การคำนวณเงินได้จากการขาย, ถือครองคริปโทฯ และวิธีกรอกแบบฯ
 • ปัญหาการหัก ณ ที่จ่ายพนักงานเมื่อเริ่ม/ออกจากงานกลางปี
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์ชุมพร เสนไสย

วันที่ : 09 มิ.ย. 2565
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล บางนา
(รวม VAT)
6
 • เทคนิคการจัดทำงบประมาณเงินสดให้ถูกต้อง
 • ตัวอย่างการจัดทำงบประมาณเงินสด (Cash Budgeting) ขององค์กรที่ถูกต้อง
 • Workshop การจัดทำ Cash Budgeting
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

วันที่ : 09 มิ.ย. 2565
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
(รวม VAT)
7
 • แนวทาง (Framework) ที่ใช้ในการตรวจสอบภายใน
 • ปัจจัยความเสี่ยงที่ตรวจสอบภายจากใช้พิจารณาในกระบวนการทางธุรกิจ
 • บทบาทสำคัญของการตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับสถาณการณ์ปัจจุบัน
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.วรกร แช่มเมืองปัก

วันที่ : 09 มิ.ย. 2565
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
(รวม VAT)
8
 • เข้าใจหลักกฎหมายและสามารถวางแผนภาษีได้
 • ลดการเสียภาษีโดยไม่จำเป็น
 • สามารถมองช่องโหว่ของกฎหมายเพื่อนำไปปรับใช้กับกิจการ
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 16.50
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 16.50
บรรยายโดย :
ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ : 09 มิ.ย. 2565 ถึง 29 มิ.ย. 2565
เวลา : 09.00-16.00 (จำนวน : 1 วัน)
สถานที่ : จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
(รวม VAT)
9

 

 • Case Studies ทำไม? ต้องกระทบยอด และทำอย่างไรเมื่อสรรพากรสั่งให้กระทบยอด
 • ความแตกต่างของรายได้และค่าใช้จ่ายใน ภ.ง.ด.50, ภ.พ.30 และ ภ.ง.ด.53
 • กระบวนการกระทบยอดจะเริ่มจุดใด และมีรายการอะไรบ้าง

 

 

CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์กวินทิพย์ บุญสร้าง

วันที่ : 09 มิ.ย. 2565
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล บางนา
(รวม VAT)
10
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ Merger & Acquisition
 • กลยุทธ์และประโยชน์จากการทำ M&A
 • สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการทำ M&A
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ : 09 มิ.ย. 2565
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ
(รวม VAT)
11
 • เข้าใจหลักกฎหมายและสามารถวางแผนภาษีได้
 • ลดการเสียภาษีโดยไม่จำเป็น
 • สามารถมองช่องโหว่ของกฎหมายเพื่อนำไปปรับใช้กับกิจการ
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 16.50
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 16.50
บรรยายโดย :
ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ : 09 มิ.ย. 2565 ถึง 29 มิ.ย. 2565
เวลา : 09.00-16.00 (จำนวน : 1 วัน)
สถานที่ : โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ
(รวม VAT)
12
 • เทคนิคหลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากร
 • วิธีการจัดประเภทสินค้าให้เหมาะสมกับพิกัดอัตราศุลกากร
 • หากมีปัญหาพิกัด ควรจะปฏิบัติอย่างไร
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์เจนฤทธิ์ สระวาสี

วันที่ : 10 มิ.ย. 2565
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
(รวม VAT)
13
 • - การตรวจสอบ Transfer Pricing ในปี 2565
  - ประเด็นการตรวจสอบ Disclosure Form ของสรรพากร
  - ประเด็นการถูกปรับกรณีไม่ยื่น Disclosure Form/ไม่รู้ตัวว่าต้องยื่น
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์ไพบูลย์ ฉายรักษา

วันที่ : 10 มิ.ย. 2565
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท
(รวม VAT)
14
 • รวมประเด็นที่พบมากที่สุดของนักบัญชี เรียนรู้จาก Case จริงและพบมากที่สุด!! พร้อมบอกวิธีการแก้ปัญหาแบบครบวงจร
 • ค่ารับรอง,สวัสดิการ,ภาษีมูลค่าเพิ่ม-ภาษีซื้อต้องห้าม,การหักภาษี ณ ที่จ่าย,ส่งเสริมการขาย
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์ชุมพร เสนไสย

วันที่ : 10 มิ.ย. 2565
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
(รวม VAT)
15
 • ประเด็นภาษีที่ต้องระวังเมื่อจ่ายเงินไปต่างประเทศ
 • ความแตกต่างในการเสียภาษีของบริษัทต่างประเทศ
 • การทำสัญญาทางธุรกิจกับบริษัทต่างประเทศ จะมีภาระภาษีอย่างไรในไทย
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์ชุมพร เสนไสย

วันที่ : 14 มิ.ย. 2565
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล บางนา
(รวม VAT)
16
 • ประเด็นภาษีที่ต้องระวังเมื่อจ่ายเงินไปต่างประเทศ
 • ความแตกต่างในการเสียภาษีของบริษัทต่างประเทศ
 • การทำสัญญาทางธุรกิจกับบริษัทต่างประเทศ จะมีภาระภาษีอย่างไรในไทย
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์ชุมพร เสนไสย

วันที่ : 14 มิ.ย. 2565
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
(รวม VAT)
17
 • พลาดไม่ได้!!! ถ้าจะใช้ 2 ระบบในการหักภาษี ณ ที่จ่ายจะต้องทำอย่างไร
 • ด่วน! ลงรายจ่าย 2 เท่าจากการลงทุนและจ่ายค่าบริการระบบ e-Withholding Tax
 • หลักเกณฑ์การหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภาษีอากร

วันที่ : 14 มิ.ย. 2565
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
(รวม VAT)
18
 • วิธีการที่จะบันทึกรายการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด
 • เทคนิคการบันทึกรายการปิดบัญชี (Closing Entries)
 • มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินล่าสุด
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

วันที่ : 14 มิ.ย. 2565
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท
(รวม VAT)
19
 • ทิศทางมาตรฐานรายงานทางการเงินปี 2565 และเทคนิคการใช้ข้อมูลในงบการเงินเพื่อนําเสนอผู้บริหาร
 • การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการบริหารและตัดสินใจ
 • แผนธุรกิจและการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและการวิเคราะห์ความเสี่ยงการดำเนินงาน
CPD บัญชี : 12.00
CPD อื่น : 12.00
CPA บัญชี : 12.00
CPA อื่น : 12.00
บรรยายโดย :
ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ : 14 มิ.ย. 2565 ถึง 22 มิ.ย. 2565
เวลา : 09.00-16.30 (จำนวน : 1 วัน)
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
(รวม VAT)
20
 • เรียนรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการสื่อสาร และกระบวนการสื่อสาร
 • ปัญหาในการประสานงาน ผลกระทบที่เกิดจากการประสานงาน
 • เทคนิคการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารและประสานงาน
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย

วันที่ : 15 มิ.ย. 2565
เวลา : 09.00-16.00
สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
(รวม VAT)
21
 • ทําไมต้องเสียภาษีจากภาษีจากคริปโทเคอร์เรนซีโทเคนดิจิทัล!!! ไม่เสียได้หรือไม่?
 • บทสรุปการคํานวณเพื่อเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 15% คิดอย่างไรและใครเป็นผู้หักฯ
 • ภาษีคริปโทฯ กับการกรอกแบบ (ภ.ง.ด.90) (ภ.ง.ด.50, 51) (ภ.พ.30)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ : 15 มิ.ย. 2565
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
(รวม VAT)
22
 • การวางระบบการบริหารบัญชีทรัพย์สินและการวางระบบควบคุม
 • การแยกค่าใช้จ่ายใดถือเป็นทรัพย์สินที่ต้องคิดค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคา
 • การจำหน่ายทรัพย์สิน การทำลายทรัพย์สินและการบันทึกบัญชีขายทรัพย์สินที่ยังหักค่าสึกหรอค่าเสื่อมราคา
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

วันที่ : 15 มิ.ย. 2565
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีทส์ ระยอง ซิตี้ เซ็นเตอร์
(รวม VAT)
23
 • เรียนรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการสื่อสาร และกระบวนการสื่อสาร
 • ปัญหาในการประสานงาน ผลกระทบที่เกิดจากการประสานงาน
 • เทคนิคการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารและประสานงาน
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย

วันที่ : 15 มิ.ย. 2565
เวลา : 09.00-16.00
สถานที่ : จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM
(รวม VAT)
24
 • UPDATE มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง (PACK 5+1)
 • ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องในการจัดทํางบการเงินรวม
 • ตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์

วันที่ : 15 มิ.ย. 2565
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
(รวม VAT)
25
 • ทําไมต้องเสียภาษีจากคริปโทเคอร์เรนซี โทเคนดิจิทัล!!! ไม่เสียได้หรือไม่?
 • บทสรุปการคํานวณเพื่อเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 15% คิดอย่างไรและใครเป็นผู้หักฯ
 • ภาษีคริปโทฯ กับการกรอกแบบ (ภ.ง.ด.90) (ภ.ง.ด.50, 51) (ภ.พ.30)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ : 15 มิ.ย. 2565
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
(รวม VAT)
26
  • ปัญหาการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
  • ประเด็นที่มักถูกประเมินเกี่ยวข้องกับรายได้และค่าใช้จ่ายที่ต้องระวัง
  • การบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับรายได้และค่าใช้จ่าย
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

วันที่ : 16 มิ.ย. 2565
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรม ฮิลตัน พัทยา
(รวม VAT)
27
 • Update กฎหมายเกี่ยวกับ Transfer Pricing
 • สอนเทคนิค...การชี้แจงต่อสรรพากรเพื่อลดข้อโต้แย้ง
 • สอนการทํา TP Documents ที่ถูกต้องเพื่อให้สรรพากรตรวจสอบ
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์สรญา บุญส่งประเสริฐ

วันที่ : 16 มิ.ย. 2565
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ
(รวม VAT)
28
 • Update กฎหมายใหม่และสิทธิประโยชน์ทางภาษี 2565
 • วิสัยทัศน์ (Vision) สำหรับผู้ที่เป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้องมี
 • การบริหารข้อมูลทางภาษี-บัญชี ของผู้จัดการที่ไม่ควรพลาด
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ : 16 มิ.ย. 2565
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
(รวม VAT)
29
 • การบันทึกบัญชีจากการจ่ายจริงแต่เอกสารประกอบการลงบัญชีไม่ครบถ้วนจะแก้ไขอย่างไร
 • ข้อบกพร่องเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
 • ปัญหาทางด้านเอกสาร กรณีสร้างเอกสารขึ้นเองไม่มีหลักฐานที่ถูกต้อง มีแนวทางการปฏิบัติอย่างไร
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

วันที่ : 17 มิ.ย. 2565
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรม ฮิลตัน พัทยา
(รวม VAT)
30
 • เหมาะกับธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
 • เน้นการนำไปใช้ได้จริง พร้อมตัวอย่างประกอบความเข้าใจ
 • การรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืม และเงินลงทุนในตราสารหนี้ตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง (EIR)
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ

วันที่ : 20 มิ.ย. 2565
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
(รวม VAT)
31
 • วิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อน ข้อควรระวัง ในการเข้าสู่ระบบ e-Withholding Tax
 • กระบวนการทำงาน e-Withholding Tax ที่ผู้ปฏิบัติงานทางบัญชีการเงินไม่ควรพลาด
 • Case Study กรณีตัวอย่างจากธนาคารพาณิชย์ ที่เปิดให้บริการในปัจจุบัน
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภาษีอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ : 21 มิ.ย. 2565
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
(รวม VAT)
32
 • ปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีจ่ายเงินปันผลจากกำไรหลายๆ ปีรวมกัน
 • ประเด็นการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ออกอย่างไรให้ถูกต้อง
 • ปัญหาการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่ประกอบกิจการ BOI และ NON BOI
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ

วันที่ : 21 มิ.ย. 2565
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
(รวม VAT)
33
 • Update กฎหมายภาษีใหม่ ปี 2565 พร้อมทิศทางการตรวจสอบของสรรพากร
 • สิทธิลงรายจ่าย 2 เท่า จากการลงทุนในระบบอิเล็กทรอนิกส์, โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • ขายต่ำกว่าทุน/ ระบายสินค้า ระวัง!!! อาจถูกตรวจสอบย้อนหลัง
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภาษีอากร

วันที่ : 21 มิ.ย. 2565
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล บางนา
(รวม VAT)
34
 • ฝึกปฏิบัติทุกขั้นตอนการจัดทำงบกระแสเงินสดและงบประมาณเงินสดเบื้องต้น
 • เทคนิคการนำเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อช่วยในการวางแผนและตัดสินในทางธุรกิจ
 • การจัดเตรียมข้อมูลก่อนการจัดทำงบประมาณเงินสด
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

วันที่ : 22 มิ.ย. 2565
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
(รวม VAT)
35
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน ระเบียบข้อบังคับก่อนปฏิบัติจริง
 • สาระสำคัญของกฎหมายแรงงานที่นายจ้าง ลูกจ้างและฝ่ายบุลคล (HR) ต้องรู้
 • คําพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวข้องในการใช้กฎหมายแรงงาน
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ : 23 มิ.ย. 2565
เวลา : 09.00-16.00
สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
(รวม VAT)
36
 • นำ Big Data ขององค์กรมาใช้ประโยชน์ในงานบัญชี เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
 • การใช้งานและขั้นตอนการทำ Data Analytics สำหรับงานบัญชี
 • การจัดทำ Data Cleansing เพื่อจัดเตรียมข้อมูลในการวิเคราะห์ข้อมูลบัญชี
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
ผศ.สุรัตน์ ลีรัตนชัย

วันที่ : 23 มิ.ย. 2565 ถึง 24 มิ.ย. 2565
เวลา : 09.00-16.30 (จำนวน : 1 วัน)
สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
(รวม VAT)
37
 • ครบทุกประเด็นบัญชีทรัพย์สิน และการหักค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคา ตามมาตรฐานการบัญชี
 • การเปลี่ยนแปลงมูลค่า รวมถึงการต่อเติม ปรับปรุงทำให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น ต้องบันทึกอย่างไร
 • การด้อยค่าของสินทรัพย์ ตามมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA ไม่เป็นทางการ(นับชั่วโมงอบรมได้ตามจริง)
บรรยายโดย :
ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

วันที่ : 23 มิ.ย. 2565
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (CPA นับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้)
(รวม VAT)
38
 • เตรียมรับมือการปรับปรุงมาตรฐาน NPAEs ที่มีแนวโน้มบังคับใช้ 1 มกราคม 2566
 • ภาษี 3 เรื่อง กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปี 2022 ที่ผู้ทําบัญชีไม่ควรพลาด!!!
 • สิทธิประโยชน์ทางภาษีในปี 2022 ที่มีผลต่อการบักทึกบัญชี และเสียภาษีของธุรกิจ
CPD บัญชี : 3.00
CPD อื่น : 3.00
CPA บัญชี : 3.00
CPA อื่น : 3.00
บรรยายโดย :
ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ : 24 มิ.ย. 2565
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท
(รวม VAT)
39
 • ขั้นตอนการทำงานจัดซื้ออย่างมีกลยุทธ์ของมืออาชีพ
 • วางยุทธศาสตร์เรื่องการเลือกซัพพลายเออร์ การเลือกเทคนิคการจัดซื้อ
 • การเลือกนักจัดซื้อที่ดูแลรับผิดชอบสินค้าและบริการ
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

วันที่ : 24 มิ.ย. 2565
เวลา : 09.00-16.00
สถานที่ : จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM
(รวม VAT)
40
 • ขั้นตอนการทำงานจัดซื้ออย่างมีกลยุทธ์ของมืออาชีพ
 • วางยุทธศาสตร์เรื่องการเลือกซัพพลายเออร์ การเลือกเทคนิคการจัดซื้อ
 • การเลือกนักจัดซื้อที่ดูแลรับผิดชอบสินค้าและบริการ
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

วันที่ : 24 มิ.ย. 2565
เวลา : 09.00-16.00
สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล บางนา
(รวม VAT)
41
 • วิธีการจัดทำรายงาน Disclosure Form
 • วิธีการ Adjustment
 • สิ่งที่นักบัญชีต้องศึกษาและเตรียมรับมือจากการตรวจสอบ
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์สาโรช ทองประคำ

วันที่ : 25 มิ.ย. 2565
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท
(รวม VAT)
42
 • ปัญหาข้อผิดพลาดในการบันทึกบัญชีธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์
 • ปัญหาการจัด Promotion ของธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์
 • ปัญหารายได้-ค่าใช้จ่าย ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

วันที่ : 27 มิ.ย. 2565
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
(รวม VAT)
43
 • ประเด็นภาษีที่ต้องระวังเมื่อจ่ายเงินไปต่างประเทศ
 • ความแตกต่างในการเสียภาษีของบริษัทต่างประเทศ
 • การทำสัญญาทางธุรกิจกับบริษัทต่างประเทศ จะมีภาระภาษีอย่างไรในไทย
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์ชุมพร เสนไสย

วันที่ : 28 มิ.ย. 2565
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
(รวม VAT)
44
 • ประเด็นภาษีที่ต้องระวังเมื่อจ่ายเงินไปต่างประเทศ
 • ความแตกต่างในการเสียภาษีของบริษัทต่างประเทศ
 • การทำสัญญาทางธุรกิจกับบริษัทต่างประเทศ จะมีภาระภาษีอย่างไรในไทย
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์ชุมพร เสนไสย

วันที่ : 28 มิ.ย. 2565
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
(รวม VAT)
45
 • เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีมีอะไรบ้าง
 • ปัญหา จากการจ้าง Shipping หรือ Freight Forwarder เป็นผู้ดำเนินการแทน
 • เอกสารที่สรรพากรจะตรวจสอบเมื่อใช้ราคา C.I.F หรือ F.O.B
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

วันที่ : 28 มิ.ย. 2565
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
(รวม VAT)
46

• รวมการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่นักบัญชีต้องเตรียมรับมือในปี 2022
• เทคโนโลยีในการทำงานรูปแบบใหม่ที่นักบัญชีไม่รู้ไม่ได้
• ประเมินความเป็นไปได้ขององค์กรในการปรับตัวกับเครื่องมือยุคดิจิทัล

CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อ.ราชิต ไชยรัตน์

วันที่ : 28 มิ.ย. 2565
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรม S31
(รวม VAT)
47

• รวมการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่นักบัญชีต้องเตรียมรับมือในปัจจุบัน
• เทคโนโลยีในการทำงานรูปแบบใหม่ที่นักบัญชีไม่รู้ไม่ได้
• ประเมินความเป็นไปได้ขององค์กรในการปรับตัวกับเครื่องมือยุคดิจิทัล

CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อ.ราชิต ไชยรัตน์

วันที่ : 28 มิ.ย. 2565
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
(รวม VAT)
48
 • ขอบเขตของการปฏิบัติและความหมายของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
 • หลักการรับรู้หนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้
 • ฝึกปฏิบัติภาษีเงินได้รอตัดบัญชีในกรณีที่มีความซับซ้อน
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์

วันที่ : 28 มิ.ย. 2565
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ
(รวม VAT)
49
 • เรียนรู้เทคนิคที่ซับซ้อน การสร้างสูตรที่นำมาประยุกต์ใช้งานจริงได้หลากหลาย
 • เทคนิคการสร้าง ค้นหา และจัดการกับฐานข้อมูลจำนวนมากอย่างรวดเร็ว
 • วิธีการประมวลผล วิเคราะห์ และนำข้อมูลไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์สำเริง ยิ่งถาวรสุข

วันที่ : 28 มิ.ย. 2565
เวลา : 09.00-16.00
สถานที่ : โรงแรม S31
(รวม VAT)
50
 • เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีมีอะไรบ้าง
 • ปัญหา จากการจ้าง Shipping หรือ Freight Forwarder เป็นผู้ดำเนินการแทน
 • เอกสารที่สรรพากรจะตรวจสอบเมื่อใช้ราคา C.I.F หรือ F.O.B
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

วันที่ : 28 มิ.ย. 2565
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
(รวม VAT)
51
 • เทคนิคการสอบทานกระบวนการทางบัญชี การออกแบบวงจรการค้า การสอบทานการแสดงรายการบัญชี
 • เทคนิคการสอบทานการกระทบยอดรายการให้ถูกต้องในการจัดทำงบการเงิน
 • ประเด็นปัญหาและความท้าทายในการจัดทำงบการเงินที่เกิดขึ้นจริง
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

วันที่ : 28 มิ.ย. 2565
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
(รวม VAT)
52
 • การรับรู้รายได้ ก่อนการปิดบัญชี และการจัดเตรียมเอกสารก่อนการปิดบัญชี
 • เทคนิคการตรวจสอบค่าใช้จ่ายและการจัดประเภทของค่าใช้จ่าย
 • ข้อควรระมัดระวังในการปิดบัญชีให้ถูกต้อง
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

วันที่ : 28 มิ.ย. 2565
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
(รวม VAT)
53
 • แนวทางในการบริหารความเสี่ยงของระบบงานด้านบัญชีการเงิน
 • ปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อหลีกเลี่ยงความสูญเสียทางการเงิน
 • สร้างมาตรฐานในการรองรับความเสี่ยงที่อาจส่งผลเสียต่อองค์กร
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อ.คำนึง สาริสระ

วันที่ : 29 มิ.ย. 2565
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรม S31
(รวม VAT)
54
 • ประเด็นภาษีที่ต้องระวังเมื่อจ่ายเงินไปต่างประเทศ
 • ความแตกต่างในการเสียภาษีของบริษัทต่างประเทศ
 • การทำสัญญาทางธุรกิจกับบริษัทต่างประเทศ จะมีภาระภาษีอย่างไรในไทย
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภาษีอากร

วันที่ : 29 มิ.ย. 2565
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรม ฮิลตัน พัทยา
(รวม VAT)
55
 • การตรวจสอบการบันทึกบัญชีและการกระทบยอดรายได้-รายจ่าย
 • ข้อสังเกตในการปิดงบรายเดือน งบสิ้นปีเพื่อตรวจสอบและป้องกันการทุจริต
 • เทคนิคการตรวจสอบการทุจริตและการบริหารความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

วันที่ : 29 มิ.ย. 2565
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
(รวม VAT)
56
 • มาตรฐานการรายงานทางการเงินและประมาณการทางบัญชีที่เกี่ยวข้อง PAEs/NPAEs
 • การแก้ไขรายการเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ข้อผิดพลาดสำหรับ PAEs/NPAEs
 • ปัญหาการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามมาตรฐานการบัญชี
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA ไม่เป็นทางการ(นับชั่วโมงอบรมได้ตามจริง)
บรรยายโดย :
อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

วันที่ : 30 มิ.ย. 2565
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (CPA นับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้)
(รวม VAT)
57
 • ขั้นตอนและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจนำเข้า-ส่งออกที่ผู้ประกอบการควรทราบและพลาดไม่ได้
 • เครื่องมือที่ใช้ในการชำระค่าสินค้า หลักการและวิธีการ
 • ข้อควรระวังในการทำสัญญาซื้อขาย และรายละเอียดในสัญญา เพื่อป้องกันความเสี่ยง
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์มนตรี ยุวชาติ

วันที่ : 30 มิ.ย. 2565
เวลา : 09.00-16.00
สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล บางนา
(รวม VAT)
58
 • ขั้นตอนและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจนำเข้า-ส่งออกที่ผู้ประกอบการควรทราบและพลาดไม่ได้
 • เครื่องมือที่ใช้ในการชำระค่าสินค้า หลักการและวิธีการ
 • ข้อควรระวังในการทำสัญญาซื้อขาย และรายละเอียดในสัญญา เพื่อป้องกันความเสี่ยง
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์มนตรี ยุวชาติ

วันที่ : 30 มิ.ย. 2565
เวลา : 09.00-16.00
สถานที่ : จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM
(รวม VAT)
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba