Hot Issue

หลักสูตรใหม่

1
 • อัตราภาษีที่ดินฯตามบัญชีอัตราภาษีใหม่ อัตราการผ่อนผันและการยกเว้นภาษี
 • แตกต่าง!!ของ ภาษีโรงเรือนและที่ดินปัจจุบัน กับร่างภาษีที่ดินฯฉบับใหม่
 • รวมประเด็นปัญหา และวิธีการแก้ไขจากผู้มีประสบการณ์จริง
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์ตรงด้านภาษีท้องถิ่น

วันที่ : 08 ก.พ. 2562
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
(รวม VAT)
2
 • ปัญหาการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
 • ประเด็นที่มักถูกประเมินเกี่ยวข้องกับรายได้และค่าใช้จ่ายที่ต้องระวัง
 • การบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับรายได้และค่าใช้จ่าย
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

  วันที่ : 08 ก.พ. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
  (รวม VAT)
  3
  • จุดความรับผิดทางภาษี VAT 0 กับ VAT 7 ต่างกันอย่างไร
  • ความสำคัญของใบขนกับการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอัตรา 0%
  • ปัญหาเอกสารที่ผู้ส่งออกต้องระวัง
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

  วันที่ : 12 ก.พ. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
  (รวม VAT)
  4
  • ความสำคัญของการจัดทำ Tax Mapping (แผนที่ภาษีอากร)
  • ข้อดีของการทำ Tax Mapping และความเชื่อมโยงทุกภาษี
  • ประเด็นเกี่ยวกับภาษีอากรที่ต้องจัดทำ Tax Mapping
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์

  วันที่ : 12 ก.พ. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
  (รวม VAT)
  5
  • ธุรกิจที่ต้องกระทบยอด ภ.ง.ด.50 ภ.พ.30 และ ภ.ง.ด.53
  • สาเหตุของการที่ต้องกระทบยอด ภ.ง.ด.50 และ ภ.พ.30
  • วิธีการเขียนรายงานกระทบยอดเพื่อรองรับการตรวจสอบของสรรพากร
  (หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

  วันที่ : 12 ก.พ. 2562
  เวลา : 09.00-16.00 น.
  สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
  (รวม VAT)
  6
  • กลยุทธ์การโต้แย้งกับสรรพากร ประเด็น Transfer Pricing ที่กิจการต้องระวัง
  • ราคาตลาดที่จะใช้เทียบเป็นข้อต่อสู้เมื่อถูกสรรพากรตรวจสอบ
  • การเตรียมข้อเท็จจริงและหลักฐานต่างๆ เมื่อถูกกล่าวหาว่ามีการทำ Transfer Pricing
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์สรญา บุญส่งประเสริฐ

  วันที่ : 13 ก.พ. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
  (รวม VAT)
  7
  • เรียนรู้เทคนิคการใช้ฟังก์ชันที่สำคัญของ Excel เพื่อการประยุกต์ใช้งานที่หลากหลาย
  • รวบรวมวิธีการสร้างสูตร ตลอดจนเคล็ดลับต่าง ๆ ที่ช่วยให้การทำงานรวดเร็วขึ้น
  • สามารถนำไปต่อยอด แนวทางการออกแบบระบบงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ
  (หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์สำเริง ยิ่งถาวรสุข

  วันที่ : 14 ก.พ. 2562
  เวลา : 09.00-16.00 น.
  สถานที่ : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
  (รวม VAT)
  8
  • การใช้สิทธิทางภาษีให้ได้ประโยชน์สูงสุด
  • Update การหักค่าลดหย่อน, ค่าใช้จ่ายอัตราภาษีปีภาษี 2561-2562
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

  วันที่ : 14 ก.พ. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมดิ ไอเดิ้ล เรสซิเดนซ์ ปทุมธานี
  (รวม VAT)
  9
  • Update การหักค่าลดหย่อน, ค่าใช้จ่ายอัตราภาษีปีภาษี 2561-2562
  • เจาะประเด็นวิธีการหักค่าใช้จ่ายของเงินได้ทั้ง 8 ประเภท เงินได้แบบไหนมีวิธีหักอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุดทางภาษี
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

  วันที่ : 15 ก.พ. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
  (รวม VAT)
  10
 • การวางระบบบัญชีและการควบคุมภายในจากธุรกรรมของธุรกิจโรงแรม
 • การบันทึกบัญชีแลจัดการรายได้ ค่าใช้จ่ายธุรกิจโรงแรม
 • เทคนิคการตรวจสอบการทุจริตและการรั่วไหลที่จะเกิดขึ้นในธุรกิจโรงแรม
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์สงกรานต์ ติระนนท์

  วันที่ : 15 ก.พ. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ
  (รวม VAT)
  11
  • พัฒนาศักยภาพการเป็นหัวหน้างานอย่างมืออาชีพ
  • เพิ่มพูนเทคนิคการสื่อสาร สั่งงาน สอนงาน ควบคุมงาน มอบหมายงาน สำหรับหัวหน้างาน ที่จะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  (หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

  วันที่ : 15 ก.พ. 2562
  เวลา : 09.00-16.00 น.
  สถานที่ : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
  (รวม VAT)
  12
 • ด่วน!!! กฎหมายแรงงานฉบับใหม่ บังคับใช้ ปี2562
 • 7 ประเด็นหลักและสิทธิประโยชน์ ที่นายจ้างต้องรู้
 • ค่าชดเชยอัตราใหม่!!!...สำหรับลูกจ้างอยู่นาน
 • (หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

  วันที่ : 19 ก.พ. 2562
  เวลา : 09.00-16.00 น.
  สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
  (รวม VAT)
  13
  • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ Merger & Acquisition
  • กลยุทธ์และประโยชน์จากการทำ M&A
  • สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการทำ M&A
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

  วันที่ : 20 ก.พ. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ
  (รวม VAT)
  14
 • ด่วน!!! กฎหมายแรงงานฉบับใหม่ บังคับใช้ ปี2562
 • 7 ประเด็นหลักและสิทธิประโยชน์ ที่นายจ้างต้องรู้
 • ค่าชดเชยอัตราใหม่!!!...สำหรับลูกจ้างอยู่นาน
 • (หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์

  วันที่ : 20 ก.พ. 2562
  เวลา : 09.00-16.00 น.
  สถานที่ : โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
  (รวม VAT)
  15
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์ภักดี ลิ่มบุตร

  วันที่ : 21 ก.พ. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงเเรม ไพร์ม เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพ
  (รวม VAT)
  16
 • แนวปฏิบัติทางบัญชีเมื่อมีการรวมธุรกิจตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปรับปรุงใหม่
 • ขั้นตอนในการจัดทํางบการเงินรวม
 • การนําวิธีส่วนได้เสียมาปฏิบัติและขั้นตอนในการปฏิบัติตามส่วนได้เสีย
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ดร.พรปรวีณ์ ชาญสุวรรณ

  วันที่ : 21 ก.พ. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : เรเนซองส์ กรุงเทพ
  (รวม VAT)
  17
  • ประเด็นภาษีที่ต้องระวังเมื่อจ่ายเงินไปต่างประเทศ
  • ความแตกต่างในการเสียภาษีของบริษัทต่างประเทศ
  • การทำสัญญาทางธุรกิจกับบริษัทต่างประเทศ จะมีภาระภาษีอย่างไรในไทย
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์ชุมพร เสนไสย

  วันที่ : 21 ก.พ. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
  (รวม VAT)
  18
  • ทำความเข้าใจกับกฎหมายลูกของ Transfer Pricing ฉบับใหม่
  • Workshop การปรับราคา การร่างสัญญา การบันทึกบัญชี
  • กฎหมายฉบับใหม่ที่เกี่ยวกับการจัดทำ Country by Country Report
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์ชัยรักษ์ ตระกูลมนตรี

  วันที่ : 21 ก.พ. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ
  (รวม VAT)
  19
 • การตรวจสอบการบันทึกบัญชีจะเห็นความผิดปกติอะไรบ้างที่ต้องรีบดำเนินการ
 • การกระทบยอดรายได้-รายจ่าย เงินสด ลูกหนี้
 • ข้อสังเกตในการปิดงบสิ้นปีและการปิดงบรายเดือน เพื่อตรวจสอบและป้องกันการทุจริต
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

  วันที่ : 22 ก.พ. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
  (รวม VAT)
  20
  • สิ่งที่ต้องทราบ ก่อนวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อไม่ให้พลาดแบบผู้รู้จริง
  • ระบบบัญชีที่ต้องพร้อมเพื่อรองรับการวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • เอกสารหลักฐานในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งด้านรับและด้านจ่ายเงินเพื่อการวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างได้ผล
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์

  วันที่ : 22 ก.พ. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
  (รวม VAT)
  21
  CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์ภาคภูมิ วณิชธนานนท์

  วันที่ : 23 ก.พ. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมเอส.ดี อเวนิว
  (รวม VAT)
  22
 • วิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้ที่เริ่มต้น และจุดสังเกตุงบการเงินที่สำคัญ
 • การนำตัวเลขทางบัญชีเสนอฝ่ายบริหาร (ภาคปฏิบัติ)
 • การมองงบการเงินของธุรกิจและอัตราส่วนทางการเงินที่ต้องเปรียบเทียบ
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์นวพร บุศยสุนทร

  วันที่ : 26 ก.พ. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
  (รวม VAT)
  23
 • ขั้นตอนและวิธีการจัดทำงบกระแสเงินสดที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
 • เทคนิคการนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อนำเสนอต่อฝ่ายบริหาร
 • หลักการนำเสนองบกระแสเงินสด
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์ลาวัลย์ เบ๊

  วันที่ : 26 ก.พ. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
  (รวม VAT)
  24
 • ครบทุกประเด็น การวางระบบบัญชี เอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก
 • การบันทึกบัญชีอย่างถูกต้อง เกี่ยวกับ การซื้อสินค้า วัตถุดิบ สินทรัพย์ โดยวิธีการนำเข้า-ส่งออก
 • ประเด็นปัญหาถาษีที่กระทบและการจัดทำรายงานให้กับผู้บริหาร และการควบคุม สำหรับธุรกิจนำเข้า และส่งออก
 • CPD บัญชี : 3
  CPD อื่น : 3
  CPA บัญชี : 3
  CPA อื่น : 3
  บรรยายโดย :
  ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

  วันที่ : 26 ก.พ. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
  (รวม VAT)
  25
  • เข้าใจกระบวนการการรับ-จ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร
  • การวางระบบเอกสารบัญชี ภาษีอากร ที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
  • วาง Roadmap พัฒนาระบบการเงินขององค์กรอย่างเหมาะสม
  CPD บัญชี : 3
  CPD อื่น : 3
  CPA บัญชี : 3
  CPA อื่น : 3
  บรรยายโดย :
  อาจารย์มุกดาวดี เทียนทอง

  วันที่ : 26 ก.พ. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
  (รวม VAT)
  26
  • ศึกษาภาระภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Final Tax : ภ.ง.ด. 54) และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 36)
  • ศึกษาภาระภาษีที่ต้องหักตามประมวลรัษฎากร และการใช้อนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : รอ
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : รอ
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : *999
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : *999
  บรรยายโดย :
  วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร

  วันที่ : 26 ก.พ. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา
  (รวม VAT)
  27
 • การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือบริษัทในเครือ,สาขา Transfer Pricing
 • การตรวจสอบภาษี โอนทรัพย์สิน กำไร ระหว่างนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน(Transfer Pricing)
 • มูลค่ายุติธรรมของหนี้ สินสะท้อนผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอะรบ้าง
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

  วันที่ : 28 ก.พ. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
  (รวม VAT)
  28
 • การวางระบบบัญชีและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชีให้ก้าวทันยุคดิจิตอล
 • ก้าวทันเทคโนโลยีใหม่ ๆ ของธุรกิจที่จะมีผลกระทบต่องานบัญชีและการจัดทงบกระแสเงินสดแบบมืออาชีพ
 • เรียนรู้เรื่องการวางแผนภาษีและเทคนิคการวางแผนภาษี การแก้ไขปัญหาภาษีอย่างเป็นระบบในยุคไทยแลนด์ 4.0
 • CPD บัญชี : 18
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 18
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

  วันที่ : 20 ก.พ. 2562 ถึง 28 ก.พ. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น. (จำนวน : 4 วัน)
  สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
  (รวม VAT)
  29
  • กระบวนการยื่นคำขอเป็นผู้จัดทำ e-tax invoice & e-receipt
  • ขั้นตอนการจัดทำ ส่งมอบและเก็บรักษา e-tax invoice & e-receipt
  • ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ e-tax invoice & e-receipt
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากรและระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์

  วันที่ : 28 ก.พ. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล บางนา
  (รวม VAT)
  30
  • เหตุ ปัจจัยที่มีผลทำให้การสื่อสาร ประสานงาน สำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงาน
  • ผลเชิงบวกของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ผลกระทบและปัญหา พร้อมแนวทางแก้ไข
  • กรณีศึกษาและตัอย่างของการสื่อสารและประสานที่มีประสิทธิภาพ
  (หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

  วันที่ : 28 ก.พ. 2562
  เวลา : 09.00-16.00 น.
  สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล บางนา
  (รวม VAT)
  31
  • Update การหักค่าลดหย่อน, ค่าใช้จ่ายอัตราภาษีปีภาษี 2561-2562
  • เจาะประเด็นวิธีการหักค่าใช้จ่ายของเงินได้ทั้ง 8 ประเภท เงินได้แบบไหนมีวิธีหักอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุดทางภาษี
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภาษีอากร

  วันที่ : 28 ก.พ. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมระยองซิตี้
  (รวม VAT)
  ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

  : InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


  FaLang translation system by Faboba