Hot Issue

หลักสูตรใหม่

1
 • Update กฎหมายเกี่ยวกับรายจ่าย ค่าเสื่อมฯ และสิทธิประโยชน์ทางภาษี 2561
 • Update กฎหมายภาษีของพนักงานลูกจ้างที่นายจ้างต้องรู้
 • พาพนักงานไปสัมมนา ไปเที่ยวต่างจังหวัด บริษัทลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นหรือไม่
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภาษีอากร

วันที่ : 16 ม.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
(รวม VAT)
2
 • กฎหมายใหม่!!!ผลกระทบต่อทุกกิจการ ปัญหาการออกใบกำกับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) จะเชื่อมโยงกับระบบการจัดทำรายงานของกิจการได้หรือไม่ อย่างไร
 • ปัญหาใบกำกับอิเล็กทรอนิกส์ จุดที่ผู้ออก-ผู้รับต้องระวังในการนำส่ง-ขอคืน VAT
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์ชุมพร เสนไสย

วันที่ : 18 ม.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถ.สุขุมวิท ซ.11
(รวม VAT)
3
 • รู้จัก ระบบ Risk Based Audit System: RBA เพื่อค้นหาเกณฑ์ความเสี่ยง
 • วิธีวิเคราะห์ RBA จากระบบคอมพิวเตอร์ด้วย 132 เกณฑ์ มีหลักเกณฑ์อย่างไร
 • การตรวจสอบด้วยระบบใหม่ของสรรพากร จะส่งผลกระทบต่อผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชีอย่างไร
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

วันที่ : 18 ม.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ (ถ.รัชดาฯ สี่แยกห้วยขวาง)
(รวม VAT)
4
เข้าใจถึงกระบวนการการรับ-จ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ประเมิน วาง Roadmap แนวทางการพัฒนาระบบการเงินขององค์กรเข้าสู่กระบวนการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
CPD บัญชี : 6
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 6
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์มุกดาวดี เทียนทอง

วันที่ : 24 ม.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ
(รวม VAT)
5
 • หลักเกณฑ์ที่สำคัญที่ต้องตรวจสอบการใช้สิทธิเพิ่มขึ้น 2 เท่าและ 1.5 เท่า
 • อย่างไรเรียกว่า "ทรัพย์สินพร้อมใช้"
 • ปัญหาการใช้สิทธิที่มีทั้ง 2 เท่าและ 1.5 เท่า ต้องกรอก ภ.ง.ด.50
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

วันที่ : 24 ม.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ (ถ.รัชดาฯ สี่แยกห้วยขวาง)
(รวม VAT)
6
 • ต้องทราบเกี่ยวกับระบบบัญชี ระบบเอกสาร และรายงานการเงิน
 • ต้องทราบการจัดทำบัญชีและบันทึกบัญขีให้ถูกต้อง
 • และต้องทราบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบัญชี
CPD บัญชี : 6
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 6
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์เกชา สมใจเพ็ง

วันที่ : 25 ม.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงเเรม ไพร์ม เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพ
(รวม VAT)
7
 • ความสำคัญของการจัดทำ Tax Mapping (แผนที่ภาษีอากร)
 • ข้อดีของการทำ Tax Mapping และความเชื่อมโยงทางภาษี
 • เข้าใจข้อเท็จจริงเพื่อเชื่อมโยงกับกฎหมาย
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์

วันที่ : 25 ม.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ (ถ.รัชดาฯ สี่แยกห้วยขวาง)
(รวม VAT)
8
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ : 25 ม.ค. 2561 ถึง 26 ม.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.00 น. (จำนวน : 1 วัน)
สถานที่ : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
(รวม VAT)
9
 • กระบวนการยื่นคำขอเป็นผู้จัดทำ e-tax invoice & e-receipt
 • ขั้นตอนการจัดทำ ส่งมอบและเก็บรักษา e-tax invoice & e-receipt
 • ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ e-tax invoice & e-receipt
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
.วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากรและระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ : 30 ม.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
(รวม VAT)
10
 • การตรวจสอบภาษีในยุค 4.0 National E-payment
 • การตรวจสอบภาษีด้วยเครื่องมือและวิธีการ RBA
 • เตรียมรับมือกับการปฏิบัติการจริงของสรรพากร
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายภาษีอากรและการตรวจสอบภาษี

วันที่ : 31 ม.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
(รวม VAT)
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป