Hot Issue

หลักสูตรใหม่

1
 • ด่วน! ลงรายจ่ายเพิ่ม 2 เท่าเมื่อลงทุนระบบ e-Tax Invoice และ e-Withholding tax 
 • เจาะประเด็นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อกิจการเมื่อสรรพากรนํากฎหมาย e–Payment มาใช้ในการจัดเก็บภาษี
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์ชุมพร เสนไสย

วันที่ : 14 ม.ค. 2565
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
(รวม VAT)
2
 • เทคนิคการจัดทำงบประมาณเงินสดให้ถูกต้อง
 • ตัวอย่างการจัดทำงบประมาณเงินสด (Cash Budgeting) ขององค์กรที่ถูกต้อง
 • Workshop การจัดทำ Cash Budgeting
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

วันที่ : 18 ม.ค. 2565
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
(รวม VAT)
3
 • การจัดทำใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ และรายงานฯ ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร
 • ภาษีซื้อต้องห้ามและการเฉลี่ยภาษีซื้อ/การยื่นแบบชำระภาษี และการขอคืนภาษี
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ

วันที่ : 18 ม.ค. 2565
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
(รวม VAT)
4
 • ประเด็นภาษีที่ต้องระวังเมื่อจ่ายเงินไปต่างประเทศ
 • ความแตกต่างในการเสียภาษีของบริษัทต่างประเทศ
 • การทำสัญญาทางธุรกิจกับบริษัทต่างประเทศ จะมีภาระภาษีอย่างไรในไทย
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์ชุมพร เสนไสย

วันที่ : 18 ม.ค. 2565
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM
(รวม VAT)
5

• รวมการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่นักบัญชีต้องเตรียมรับมือในปี 2022
• เทคโนโลยีในการทำงานรูปแบบใหม่ที่นักบัญชีไม่รู้ไม่ได้
• ประเมินความเป็นไปได้ขององค์กรในการปรับตัวกับเครื่องมือยุคดิจิทัล

CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
คุณธนัย นพคุณ

วันที่ : 19 ม.ค. 2565
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
(รวม VAT)
6
 • พัฒนาศักยภาพการเป็นหัวหน้างานอย่างมืออาชีพ
 • เพิ่มพูนเทคนิคการสื่อสาร สั่งงาน สอนงาน ควบคุมงาน มอบหมายงาน สำหรับหัวหน้างาน ที่จะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ : 19 ม.ค. 2565
เวลา : 09.00-16.00
สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
(รวม VAT)
7
 • เอกสารอะไรบ้างที่ใช้ประกอบรายการ Transfer pricing ตามมาตรฐานการบัญชี

 • มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ Transfer pricing ที่นักบัญชีต้องทราบ 
 • โทษ เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม จากการไม่ทําเอกสารประกอบรายการ Transfer pricing

CPD บัญชี : 3.00
CPD อื่น : 3.00
CPA บัญชี : 3.00
CPA อื่น : 3.00
บรรยายโดย :
อาจารย์ชลลดา ฟูวัฒนศิลป์

วันที่ : 19 ม.ค. 2565
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
(รวม VAT)
8
 • การคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากการซื้อขายคริปโท วิธีกรอกแบบยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • จุดที่ต้องระวังในการคำนวณภาษีเงินได้ ภ.ง.ด.90, ภ.ง.ด.91 ที่ต้องยื่นแบบภายใน 31 มี.ค. 65
 • ค่าชดเชยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ที่กระทบต่อการหักภาษี ณ ที่จ่าย
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์ชุมพร เสนไสย

วันที่ : 19 ม.ค. 2565
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
(รวม VAT)
9

• รวมการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่นักบัญชีต้องเตรียมรับมือในปี 2022
• เทคโนโลยีในการทำงานรูปแบบใหม่ที่นักบัญชีไม่รู้ไม่ได้
• ประเมินความเป็นไปได้ขององค์กรในการปรับตัวกับเครื่องมือยุคดิจิทัล

(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
คุณธนัย นพคุณ

วันที่ : 19 ม.ค. 2565
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (CPA นับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้)
(รวม VAT)
10
 • วิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อน ข้อควรระวัง ในการเข้าสู่ระบบ e-Withholding Tax
 • กระบวนการทำงาน e-Withholding Tax ที่ผู้ปฏิบัติงานทางบัญชีการเงินไม่ควรพลาด
 • Case Study กรณีตัวอย่างจากธนาคารพาณิชย์ ที่เปิดให้บริการในปัจจุบัน
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภาษีอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ : 20 ม.ค. 2565
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
(รวม VAT)
11
 • Update กฎหมายเกี่ยวกับ Transfer Pricing
 • สอนเทคนิค...การชี้แจงต่อสรรพากรเพื่อลดข้อโต้แย้ง
 • สอนการทํา TP Documents ที่ถูกต้องเพื่อให้สรรพากรตรวจสอบ
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์สรญา บุญส่งประเสริฐ

วันที่ : 21 ม.ค. 2565
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรม แบ็งคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค
(รวม VAT)
12
 • Update! รายจ่ายได้ 2 เท่า จากการลงทุนและจ่ายค่าบริการในระบบ e-Tax Invoice
 • ปัญหาในการออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และแบบกระดาษ
 • e-Tax Invoice กับวิธีการจัดทำบัญชี และการพิสูจน์รายจ่ายของกิจการ
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์ชุมพร เสนไสย

วันที่ : 21 ม.ค. 2565
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
(รวม VAT)
13
 • Update! รายจ่ายได้ 2 เท่า จากการลงทุนและจ่ายค่าบริการในระบบ e-Tax Invoice
 • ปัญหาในการออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และแบบกระดาษ
 • e-Tax Invoice กับวิธีการจัดทำบัญชี และการพิสูจน์รายจ่ายของกิจการ
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA ไม่เป็นทางการ(นับชั่วโมงอบรมได้ตามจริง)
บรรยายโดย :
อาจารย์ชุมพร เสนไสย

วันที่ : 21 ม.ค. 2565
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (CPA นับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้)
(รวม VAT)
14
 • เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีมีอะไรบ้าง
 • ปัญหา จากการจ้าง Shipping หรือ Freight Forwarder เป็นผู้ดำเนินการแทน
 • เอกสารที่สรรพากรจะตรวจสอบเมื่อใช้ราคา C.I.F หรือ F.O.B
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์ชุมพร เสนไสย

วันที่ : 25 ม.ค. 2565
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรม S 31
(รวม VAT)
15
 • วางแผนการดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์ทางภาษี (รู้จักเงินได้...รู้จ่ายภาษี)
 • 20 วิธีภาษีเงินได้นิติบุคคล 15 วิธีภาษีมูลค่าเพิ่มที่ช่วยลดภาษี 
 • ประเด็นกระทบยอด ภ.ง.ด. 50 กับ ภ.พ.30 ที่สรรพากรมักเพ่งเล็ง
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ

วันที่ : 25 ม.ค. 2565
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
(รวม VAT)
16
 • แนวทางในการบริหารความเสี่ยงของระบบงานด้านบัญชีการเงิน
 • ปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อหลีกเลี่ยงความสูญเสียทางการเงิน
 • สร้างมาตรฐานในการรองรับความเสี่ยงที่อาจส่งผลเสียต่อองค์กร
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อ.คำนึง สาริสระ

วันที่ : 26 ม.ค. 2565
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
(รวม VAT)
17
 • Update พิกัด Harmonize System 2022
 • เทคนิคหลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากร
 • วิธีการจัดประเภทสินค้าให้เหมาะสมกับพิกัดอัตราศุลกากร
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์เจนฤทธิ์ สระวาสี

วันที่ : 26 ม.ค. 2565
เวลา : 09.00-16.00
สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
(รวม VAT)
18
 • ความสำคัญของทางเดินเอกสารที่ไม่ควรมองข้าม
 • การตรวจสอบใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ของสรรพากร
 • ประเด็นการขอคืนที่มักถูกตรวจสอบภาษี
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

วันที่ : 27 ม.ค. 2565
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
(รวม VAT)
19
 • การนำ Big Data มาใช้วิเคราะห์ข้อมูลให้เป็นประโยชน์ในงานบัญชี
 • การเลือกใช้เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลหลากหลายรูปแบบ
 • กรณีศึกษาการทำ Data Analytics สำหรับฝ่ายบัญชี ที่น่าสนใจ
CPD บัญชี : 3.00
CPD อื่น : 3.00
CPA บัญชี : 3.00
CPA อื่น : 3.00
บรรยายโดย :
ผศ.สุรัตน์ ลีรัตนชัย

วันที่ : 27 ม.ค. 2565
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
(รวม VAT)
20
 • นำ Big Data ขององค์กรมาใช้ประโยชน์ในงานบัญชี เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
 • การใช้งานและขั้นตอนการทำ Data Analytics สำหรับงานบัญชี
 • การจัดทำ Data Cleansing เพื่อจัดเตรียมข้อมูลในการวิเคราะห์ข้อมูลบัญชี
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
ผศ.สุรัตน์ ลีรัตนชัย

วันที่ : 27 ม.ค. 2565 ถึง 28 ม.ค. 2565
เวลา : 09.00-16.30 (จำนวน : 1 วัน)
สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
(รวม VAT)
21
 • หลักสูตรยอดนิยมที่มีผู้เข้าฟังมากที่สุดในปีที่ผ่านมา... รวมครบ 5 ภาษี!!!
 • Update กฎหมายใหม่ 2564 และมาตรการด้านภาษีที่ต้องรู้!!!
 • กฎหมาย e-Service ใครบ้าง??? ที่ต้องเสีย/ อัตราการหัก ณ ที่จ่ายใหม่ 2%
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์ชุมพร เสนไสย

วันที่ : 27 ม.ค. 2565
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
(รวม VAT)
22
 • ด่วน! ลงรายจ่าย 2 เท่าจากการลงทุนและจ่ายค่าบริการระบบ e-Withholding Ta
 • จุดที่ต้องระวังในการนำส่งผ่านระบบ e-Withholding Tax
 • หลักเกณฑ์การหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์ชุมพร เสนไสย

วันที่ : 28 ม.ค. 2565
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
(รวม VAT)
23
 • วิธีการจัดทำรายงาน Disclosure Form
 • วิธีการ Adjustment
 • สิ่งที่นักบัญชีต้องศึกษาและเตรียมรับมือจากการตรวจสอบ
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์ไพบูลย์ ฉายรักษา

วันที่ : 28 ม.ค. 2565
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
(รวม VAT)
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba