แนวทางในการยื่นงบการเงินประจำปี

โดย

 ขอต้อนรับท่านสมาชิกทุกท่านเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ในเดือนนี้จะมีวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีน หรือที่เรียกกันว่า “วันตรุษจีน” โอกาสนี้ MR.CPD ขออวยพรให้ทุกท่านคิดหวังสิ่งใดก็สมปรารถนา มีแต่ความสุขมั่งคั่ง โชคดีและร่ำรวยตลอดปีนะครับ

จากที่ในฉบับก่อนหน้า MR.CPD ได้ Update ข่าวสารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงินประจำปี” กันไปแล้ว  ในฉบับนี้ เรายังมีข่าวคราวที่น่าสนใจมาฝากกันเหมือนเช่นเคยครับ กับเรื่อง “แนวทางปฏิบัติในการยื่นงบการเงินประจำปี” เพื่อให้การนำส่งงบการเงินประจำปีมีความสะดวก รวดเร็ว และสามารถนำส่งภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยแนวทางปฏิบัติในการยื่นงบการเงินประจำปีมีดังนี้ครับ

1. เร่งจัดทำงบการเงิน โดยจัดประชุมผู้ถือหุ้น (กฎหมายกำหนดภายใน 4 เดือน) และนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 เป็นต้นไป โดยต้องจัดส่งให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 อย่างไรก็ดี หากท่านจัดส่งเมื่อใกล้ถึงระยะเวลาสิ้นสุด อาจพบปัญหาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีความหนาแน่นและเกิดคิวรอ ส่งผลให้เกิดความล่าช้าและงบการเงินอาจเกิดข้อบกพร่องได้ครับ

2. กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้อำนวยความสะดวกในการส่งงบการเงิน โดยเปิดห้องปฏิบัติการ (Workshop) ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 10 และชั้น 11 โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำเป็นประจำทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ขณะเดียวกันทางธรรมนิติก็ได้มีการจัดสัมมนาในหลักสูตรกลยุทธ์การปิดบัญชีและจัดทำงบการเงิน พร้อมนำส่งงบการเงินปี 2560 - 2561 ด้วยระบบ e-filing (Workshop ลงมือทำจริง) ซึ่งบรรยายโดยท่านวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้วยเช่นกันครับ

3. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้เพิ่มช่องทางการให้บริการข้อมูลธุรกิจ รวมทั้งตอบข้อซักถามและประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องผ่าน Facebook DBD BIT จึงขอเรียนเชิญเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกแฟนเพจ DBD BIT https://www.facebook.com/DBDBIT/

4. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้มีการจัดทำสื่อวีดิทัศน์ (Presentation VDO) การใช้งานระบบ DBD e-Filing เพื่อให้สามารถเข้าใจขั้นตอนการใช้งานระบบได้ง่ายขึ้น ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 เป็นต้นไป โดยทุกท่านสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0 2547 4390-91 หรืออีเมล efiling.training@gmail.com

สำหรับท่านใดที่มีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทรศัพท์ 0 25474376, 0 2547 4377, 0 2547 4385 และ 0 2547 4390 ทุกวันทำการ ในเวลา 8.30 – 16.30 น.

สุดท้ายนี้ ขอฝากไปถึงนักบัญชีทุกท่าน ที่หลายคนคงวุ่นวายอยู่กับการปิดงบการเงินเพื่อให้ทันกำหนดเวลาตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนด  อย่างไรก็ดี อย่าทำงานหนักจนลืมรักษาสุขภาพนะครับ ด้วยความปรารถนาดีจาก MR.CPD แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้า สวัสดีครับ


บัญชี : CPD NEWS : MR.CPD
วารสาร : CPD&ACCOUNT กุมภาพันธ์ 2561


FaLang translation system by Faboba