ต้องทำอย่างไรเมื่อท่านยื่นงบการเงินไม่ทันกำหนดเวลา

โดย

 


หลังจากที่กระแสออเจ้าทั้งหลาย เริ่มลดกระแสลงไปบ้างแล้วจากเดิมที่โหมกระหน่ำทุกสื่อ ทุกช่องทางของการขาย
สินค้าหรือบริการที่ขอมีส่วนเอี่ยวด้วย โหนกระแสเพื่อให้ติดลมบนตามละครดังไปบ้างไม่มากก็น้อย ไม่เว้นแม้กระทั่ง
หน้าหนังสือพิมพ์ที่ถึงแม้จะเป็นสื่อที่เข้าสู่ช่วงถดถอยยังมิวายที่จะขยับดิ้นรนเพื่อตามกระแส ไม่ต้องกล่าวถึงเหล่า
บรรดายักษ์ใหญ่ค่ายโทรศัพท์มือถือที่ปล่อยเป็นคลิปวีดีโอ รวมถึงบรรดาสินค้าอาหารต่าง อาทิ หมู่กระทะ
หรือมะม่วงน้ำปลาหวาน กลายเป็นอาการที่คนหาซื้อ ลุกลามไปจนมีไอศกรีมมะม่วงน้ำปลาหวานออกมาจำหน่าย

ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับพาดหัวแต่อย่างใดครับ จะมีก็เพียงแต่การปรับตัว ขยับแข่งขันกันทาง
การตลาดของแต่ละผลิตภัณฑ์ ใครช่วงชิงได้ก่อน ก็ได้ผลประโยชน์ไปก่อน ใครช้าล้าหลังก็พ่ายแพ้ไป ตรงนี้ครับที่
สามารถโยงเข้าสู่นักบัญชีหรือวิชาชีพได้ Mr.cpd เคยกล่าวไว้ถึงการปรับการทำงานของนักบัญชีในยุคปัจจุบัน ที่นอก
เหนือจากองค์ความรู้หลัก คือ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและภาษีอากร ยังต้องมีองค์ความรู้รองทางด้าน
เทคโนโลยีและ IT ที่สำคัญมากๆ ในยุคปัจจุบันด้วยเช่นกัน

เข้าสู่เรื่องราวที่พาดหัวไว้ข้างต้นครับ ในเดือนที่ผ่านมาวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ถือเป็นวันสุดท้ายของการนำส่ง
งบการเงินของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 หากท่านที่ยื่นไม่เกินระยะเวลาที่กำหนดอย่าลืมที่จะตรวจ
สอบสถานการณ์นำส่งของท่านด้วย ว่าระบบได้รับงบการเงินของท่านแล้วหรือยัง โดยสามารถเข้าไปที่ เมนู
“ตรวจสอบผล” แต่สำหรับท่านที่นำส่งงบการเงินไม่ทันกำหนดเวลา จะแบ่งมี 2 กรณี ดังนี้

1. กรณียื่นงบการเงินได้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผ่านระบบ DBD e-Filing (แยกยื่นกับทางกรมสรรพากร)
สามารถที่จะนำส่งงบการเงินแบบกระดาษก่อนได้ครับ และภายหลังจะต้องนำส่งงบการเงินผ่านระบบ e-Filing
อีกครั้งภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 จึงจะสมบูรณ์

2. กรณียื่นงบการเงินให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร ผ่านระบบ DBD e-Filing “จะต้อง Upload
รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หรือ รายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี (TA)ในการนำส่งงบการเงินผ่านระบบ
DBD e-Filing ด้วย จึงจะถือว่าเป็นการนำส่งงบการเงิน ตามมาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งถ้าหากนำส่ง
งบการเงินในรูปแบบกระดาษกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและจะต้องนำส่งงบการเงินผ่านระบบ e-Filing ให้กับกรม
พัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร ไม่เกินวันที่ 7 มิถุนายน 2561

สรุปคือหากนำส่งงบการเงินหลังวันที่ 30 พฤษภาคม ทั้ง 2 กรณี จะต้องนำส่งงบแบบกระดาษไปก่อน และค่อยนำ
ส่งงบการเงินผ่านระบบ e-Filing ตามหลัง ต่างกันเพียงแค่วันสุดท้ายที่ท่านนำส่ง แต่ล่าสุดระบบการนำส่งงบการเงิน
ของทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า DBD e-Filing ได้เชื่อมต่อกับทางกรมสรรพากรเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถที่จะ
ยื่นงบผ่าน DBD e-Filingและเชื่อมต่องบไปยังกรมสรรพากรได้โดยอัตโนมัติ แต่จะต้องแนบเอกสารเพิ่มตามที่
กำหนดปฏิบัติให้ถูกต้องนะครับ ฉบับนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

บัญชี : CPD NEWS : MR.CPD
วารสาร : CPD&ACCOUNT มิถุนายน 2561


FaLang translation system by Faboba