ทวงหนี้ยุค 4.0 อย่างไร ให้ถูกต้องตามพ.ร.บ.ทวงถามหนี้

โดย

 


การทวงหนี้ผ่านทางโซเชียล ผิดกฎหมายหรือไม่
การทวงหนี้ผ่านทางโซเชียล ไม่ว่าจะเป็น Line Facebook IG ถือว่าผิดกฎหมายพ.ร.บ.ทวงหนี้ 2558 หากโพสต์
ทวงหนี้ผ่านทางโซเชียล ถือว่าเป็นความผิด เป็นการเปิดเผยความเป็นหนี้ของลูกหนี้ มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี
ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท

ทวงหนี้อย่างไรจึงจะไม่ผิดกฎหมาย?
1. ห้ามใช้วาจาข่มขู่ ทำร้ายร่างกาย หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 5 แสนบาท
2. ห้ามใช้วาจาดูหมิ่น หรือใช้คำพูดดูถูกลูกหนี้ หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท
3. ห้ามประจาน เปิดเผยความเป็นหนี้ของลูกหนี้ หากฝ่าฝืน โทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท
4. ห้ามใช้เอกสาร ข้อความ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ หรือชื่อทางธุรกิจ ที่สื่อว่าเป็นการทวงถามหนี้ โทษจำคุก
ไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท
5. ห้ามติดต่อทวงถามหนี้กับบุคลอื่นที่มิใช่ตัวลูกหนี้ โทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท
6. เวลาในการติดต่อลูกหนี้ คือ วันจันทร์-วันศุกร์ : เวลา 08.00 - 20.00 น. ในวันหยุดราชการ :
เวลา 08.00 – 18.00 น.


เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : ทวงหนี้ยุค 4.0 อย่างไร ให้ถูกต้องตามพ.ร.บ.ทวงถามหนี้
FaLang translation system by Faboba