สมาชิกวารสาร HR Society Magazine : Update! กฎหมายแรงงานประเด็นปัญหาแรงงาน ปี 2561 ที่นายจ้างและฝ่าย HRต้องรู้

โดย

 Update! กฎหมายแรงงาน ประเด็นปัญหาแรงงาน ปี 2561
ที่นายจ้างและฝ่าย HRต้องรู้

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 


  สัมมนาฟรี! สมาชิกวารสาร HR Society Magazine
  วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 (เวลา 09.00-12.00 น.) โรงแรมแมนดาริน
  โดยท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

  1.Update!! ประเด็นกฎหมายแรงงานและเตรียมพร้อมในการ บริหารงานบุคคลปี 2561
  - ประเด็นการเลิกจ้าง กรณีการเกษียณอายุ ถ้าหากไม่ได้กำหนดการเกษียณอายุจะต้องปฏิบัติอย่างไร?
  - ประเด็นกำหนดการเกษียณอายุน้อยกว่ากฎหมายกำหนด จะต้องปฏิบัติอย่างไร?
  - ประเด็นเกี่ยวกับข้อบังคับการทำงาน ที่ HR ต้องรู้
  - ประเด็นเกี่ยวกับค่าจ้างขั้นต่ำ อัตราค่าจ้างขั้นต่ำของแต่ละเขต มีอัตราเท่าไหร่
  - ประเด็นจ่ายค่าจ้างขั้นต่ำ ต่ำกว่ากฎหมายกำหนด ทำได้หรือไม่
  - ประเด็นการจ่ายค่าจ้าง สามารถลดค่าจ้างของลูกจ้างได้หรือไม่
 
  2. เตรียมความพร้อมสำหรับ “ร่าง” พระราชบัญญัติคุ้มครอง แรงงาน ฉบับที่ 7 ซึ่ง ครม.
  มีมติเห็นชอบเมื่อ สิงหาคม 2560
  - ประเด็นการเปลี่ยนตัวนายจ้าง จะต้องได้รับความยินยอมของ ฝ่ายใดบ้าง และจะต้องมีเงินค่าอะไรบ้าง?
  - กรณีสิทธิลากิจธุระจำเป็นของลูกจ้าง
  - กรณีลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อตรวจครรภ์จะได้รับสิทธิอะไรบ้าง
  - การกำหนดค่าชดเชยเพิ่มเติมสำหรับลูกจ้างทำงานหลายปี
  - การกำหนดเวลาการจ่ายค่าชดเชยพิเศษหรือค่าชดเชยพิเศษ แทนการบอกกล่าวล่วงหน้า
 
  3. ประเด็นปัญหาสัญญาจ้างแรงงาน (Hire of service) การจ้างทำของ (Hire of work) และตัวแทน (Agent)

  4. ประเด็นปัญหาการสิ้นสุดสัญญาจ้าง (Termination of employment)
  - ลาออก (resignation) ตกลงเลิกสัญญา (mutual termination) เลิกจ้าง (dismissal)มีหลักเกณฑ์อย่างไร?
  - การคำนวณค่าชดเชยจากค่าจ้างฐานผลงาน จะต้องทำอย่างไร?
  - กรณีการเกษียณอายุ แล้วจ้างทำงานต่อ จะต้องปฏิบัติอย่างไร ตามหลักเกณฑ์ใหม่

 


≡ รายละเอียด
 

 
  อัตราค่าสัมมนา
  1. สมาชิกวารสาร HR Society Magazine ฟรี 1 ท่าน / สมาชิก รับฟรี!!! เอกสารประกอบการสัมมนา 1 เล่ม
  2. สำหรับผู้ติดตาม สมาชิกวารสาร HR Society Magazine ราคา ท่านละ 600 บาท (ไม่มีVAT)
  3. สมาชิก เอกสารภาษีอากร (TAX Magazine)และผู้ติดตาม ราคา ท่านละ 600 บาท (ไม่มี VAT)
  4. บุคคลทั่วไป ราคา ท่านละ 900 บาท (ไม่มีVAT)

  พร้อมรับฟรี! (เฉพาะผู้ติดตาม,สมาชิกเอกสารภาษีอากร,บุคคลทั่วไปเท่านั้น)
  ✦ เอกสารประกอบการสัมมนา 1 เล่ม
  ✦ หนังสือ “กฎหมายแรงงาน ปี 2561” 1 เล่ม

  สิ่งที่สมาชิกต้องนำมาในวันสัมมนาพิเศษ
  1. บัตรสมาชิก
  2. บัตรเข้าร่วมสัมมนาพิเศษ
 
  คำเตือน สำหรับท่านสมาชิก เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน
  - การเข้าสัมมนาต้องมีบัตรเข้าร่วมสัมมนาพิเศษฟรีเท่านั้น
  - กรณีไม่นำบัตรเข้าสัมมนามาด้วยต้องชำระค่าสัมมนาทุกกรณี แม้จะมีการสำรองที่นั่งและมีรหัสสำรองที่นั่งแล้วก็ตาม
  ในราคา 642 บาท (รวม VATแล้ว)
  - ติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ใน วันจันทร์-ศุกร์ ในเวลา 08.30-17.00 น. (พักกลางวัน 1 ชั่วโมง)
  วันเสาร์ 08.30-12.00 น.
  - สำหรับสมาชิก กรุณาสำรองที่นั่งเมื่อได้รับบัตรเข้าสัมมนาฟรีแล้ว!
  - ท่านสมาชิกที่โทรสำรองที่นั่งแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรอบได้และถ้าต้องการยกเลิกสัมมนากรุณาโทรแจ้งล่วงหน้า
  - กรณีไม่แจ้งล่วงหน้าท่านอาจถูกตัดสิทธิเข้าสัมมนาฟรีครั้งต่อไป บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับจองสัมมนา
  เมื่อที่นั่งเต็ม
 
  โปรโมชั่นสุดพิเศษเฉพาะภายในงานนี้เท่านั้น
  - สําหรับสมาชิกสมัครใหม่หรือต่ออายุสมาชิกวารสารรับสิทธิ์เข้าสัมมนา ฟรีทันที 1 ท่าน
  - โปรโมชั่นลดพิเศษ! 10-50%
  - หนังสือออกใหม่ล่าสุด ปี 2561
  - หนังสือ TAX Accounting การบัญชีภาษีอากรแบบมืออาชีพ (พิมพ์ครั้งที่ 18)
  - หนังสือ การวางแผนภาษีหัก ณ ที่จ่าย อย่างเหนือชั้น
  - หนังสือ เทคนิคการวางระบบบัญชีให้มีประสิทธิภาพ (พิมพ์ครั้งที่ 13)
  - หนังสือ เจาะลึกภาระภาษีและการวางแผนภาษีคนต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศไทย คนไทยไปทำงานในต่างประเทศ
  *พร้อมรับของสมนาคุณพิเศษในงาน*ติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่
โทรศัพท์ 02-555-0707
วันจันทร์-ศุกร์ ในเวลา 08.30-17.00 น. (พักกลางวัน 1 ชั่วโมง เวลา 12.00-13.00 น.) วันเสาร์ เวลา 08.30-12.00 น.ภาษีอากร | การบัญชี-การเงิน | หลักสูตรราคาพิเศษ | ทรัพยากรมนุษย์-กฎหมายแรงงาน | บริหารจัดการ-กฎหมายธุรกิจ
Telephone (02) 555-0700 Press 1 or (02) 556-0600 Fax (02) 556-1611
Copyright © 2013 Dharmniti Seminar and Training Co., Ltd. | All Rights Reserved.
 
FaLang translation system by Faboba