โชคดีถูกลอตเตอรี่ ต้องเสียภาษีอะไรบ้าง

โดย

 


พูดถึงรางวัลที่ 1 หรือรางวัลอื่นๆ ใครๆ ก็อยากได้ แต่ถ้าได้มาแล้วก็ต้องรู้ผลทางด้านภาษีที่จะตามมาด้วยนะครับ จะได้
ไม่ชอกช้ำระกำใจ ซึ่งจะขอแยกรางวัลออกเป็น

1.การถูกลอตเตอรี่ (สลากกินแบ่งรัฐบาล) ผู้ถูกรางวัลจะต้องเสียภาษีในรูปแบบอากรแสตมป์ในอัตรา 0.5% แต่เงิน
รางวัลดังกล่าวไม่ต้องยื่นเสียภาษีประจำปี เพราะเป็นเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากร
มาตรา 42 (11) ถือว่าโชคดีไปที่มีกฎหมายยกเว้นให้

2.เงินรางวัลที่ได้รับจากการชิงโชคอื่นๆ ผู้ถูกรางวัลจะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตรา 5% ทั้งนี้ยังต้องนำเงินรางวัล
ดังกล่าวไปรวมกับเงินได้เพื่อยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีอีกด้วย เพราะเงินรางวัลดังกล่าวจัดเป็นเงินได้
พึ่งประเมิน ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (8)

ดังนั้นสำหรับนักเสี่ยงโชคที่ได้รับของรางวัลจากการชิงโชคอื่นๆ ทั้งหลายจำเป็นต้องตรวจสอบให้ดีเสียก่อนว่าเงินรางวัล
ที่ได้รับมานั้นจัดอยู่ในเงินได้ประเภทใดและเก็บเงินไว้เพื่อเสียภาษีด้วยนะครับจะได้ไม่ถูกเรียกภาษีย้อนหลัง


Lifestyle : Special
วารสาร : CPD&ACCOUNT พฤศจิกายน 2561


FaLang translation system by Faboba