นำส่งงบการเงินเพียงชุดเดียว ใช้ได้ทั้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร

โดย

 


กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ประชาสัมพันธ์ให้นิติบุคคลนำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing ด้วยเอกสาร
งบการเงินเพียงชุดเดียวใช้ได้ทั้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร

ข้อดี
ลดภาระของผู้ประกอบการ รวดเร็ว สะดวก ไม่ต้องนำส่งซ้ำซ้อน
ลดความเสี้ยงในการเสียค่าปรับ เพราะอาจลืมหรือนำส่งล่าช้า
ทำให้ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีวางแผนงาน และเตรียมงบการเงินนำส่งได้ทันเวลา

แล้วจะต้องเตรียมการอะไรบ้างในการนำส่งงบการเงิน
1. จัดทำงบการเงิน และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นให้เรียบร้อย
2. เข้าระบบ DBD e-Filing เพื่อเตรียมการกรอกข้อมูลและแนบไฟล์
3. กรอกข้อมูลงบการเงินปีปัจจุบัน รูปแบบ e-form หรือ รูปแบบ Excel
4. กรณีกรอก Excel ทำการการแปลงไฟล์เป็น XBRL เพื่อนำส่งงบการเงิน
5. กรอกแบบ บอจ.5 และดำเนินการแนบไฟล์นำส่ง
6. อย่าลืมตรวจสอบผลของการนำส่ง


เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : นำส่งงบการเงินเพียงชุดเดียว ใช้ได้ทั้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร

 

FaLang translation system by Faboba