ร่าง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

โดย

 


ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ยกเว้นการจัดเก็บภาษี ตามร่าง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่
1. ทรัพย์สินของรัฐหรือหน่วยงานรัฐที่ใช้ในกิจการของรัฐ หรือ กิจการสาธารณะที่ไม่ใช่เพื่อหาประโยชน์
2. ทรัพย์สินขององค์สหประชาชาติ
3. ทรัพย์สินของสถานทูต หรือ สถานกงสุล
4. สภากาชาดไทย
5. ที่ดินศาสนสมบัติที่ไม่ได้ใช้เพื่อหาประโยชน์
6. สุสานสาธารณะ
7. มูลนิธิหรือองค์กรการกุศลที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด
8. ที่ดินเอกชนที่ยอมให้ราชการใช้เพื่อสาธารณประโยชน์
9. ทรัพย์สินส่วนกลางของอาคารชุด
10. ที่ดินสาธารณูปโภคว่าด้วยกฎหมายจัดสรรที่ดิน
11. ที่ดินนิคมอุตสาหกรรม


Lifestyle : Special
วารสาร : CPD&ACCOUNT มกราคม 2562


FaLang translation system by Faboba