5 Steps การสอนงานแบบมืออาชีพ

โดย

 


5 Steps การสอนงานแบบมืออาชีพ
ขั้นตอนสอนงานให้เข้าใจง่าย การสื่อสารคือเรื่องสำคัญไม่แพ้ความเก่ง ความฉลาด ถ้าคุณไม่สามารถอธิบาย
ให้คนอื่นเข้าใจได้ ความเก่งของคุณนั้นก็อาจต้องเก็บไว้เชยชมเพียงลำพัง skill การถ่ายทอดงานจึงเป็น
สิ่งสำคัญ ที่จะขับเคลื่อนให้คนในองค์กรเข้าใจและดำเนินงานไปพร้อมๆกัน

1. เริ่มจากเรื่องง่ายไปสู่เรื่องยาก
คุณอาจเคยชินกับการทำงานแบบรวบรัด เพราะมีความเชี่ยวชาญ และคุ้นเคย แต่อย่าลืมไปว่าผู้ที่รับการสอนงาน
พวกเขาอาจไม่เข้าใจขั้นตอนที่รวบรัด ดังนั้น คุณต้องสอนงานทีละ step ไม่ต้องละเอียดยิบ แต่ไม่ควรข้ามขั้น
เป็นอันขาด

2. เน้นประเด็นหลักด้วยศัพท์เข้าใจง่าย
การสอนงานที่ดีควรพูดให้ตรงประเด็น และมีเหตุผลรองรับ บางครั้งคุณอาจเผลอใช้คำศัพท์เฉพาะ หรือคำศัพท์
ภาษาอังกฤษ แต่สำหรับคนที่ไม่รู้เนื้อหามาก่อน อาจไม่เข้าใจสิ่งที่คุณสื่อสาร ดังนั้น คุณควรอธิบายด้วยภาษา
พื้นฐาน และเข้าใจง่ายที่สุด

3. สาธิตพร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม
การสาธิตงาน ถือเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทำให้การสอนงานเข้าใจได้ง่ายขึ้นแบบไม่น่าเชื่อ ยิ่งถ้ายกตัวอย่างเปรียบเทียบ
กับสิ่งใกล้ตัว จะทำให้ผู้ฟังมองเห็นภาพได้ชัดเจน และอย่าลืมเปิดโอกาสให้เขาได้ซักถามข้อสงสัยเพื่อเพิ่ม
ความเข้าใจให้มากขึ้นอีกด้วย

4. ทดลองปฎิบัติจริง
เมื่อคุณอธิบายขั้นตอนการทำงานอย่างครบถ้วนแล้ว ก็ถึงเวลาที่ผู้รับการสอนจะต้องลงมือปฎิบัติจริง โดยที่คุณ
ต้องให้เวลาที่พอเหมาะกับเขา อย่าเร่งรีบ หรือล่าช้าเกินไป เพราะจะเป็นการสร้างนิสัยการทำงานในครั้งต่อๆไป

5. ตรวจสอบ ปรับปรุง พัฒนา
ขั้นตอนสุดท้ายของการสอนงานแบบมืออาชีพ คือการตรวจสอบงาน พร้อมกับการ feedback ซึ่งผู้สอนงาน
ควรแนะนำ หรือแจ้งรายละเอียดที่ต้องแก้ไข เพื่อให้เขานำไปปรับปรุง และพัฒนาการทำงานในครั้งต่อไป

เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : 5 Steps การสอนงานแบบมืออาชีพ

 

FaLang translation system by Faboba