Notice: Trying to get property of non-object in /home/dst/domains/dst.co.th/public_html/templates/dstnew/index.php on line 56
เจาะลึก...พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558

ประเด็นปัญหา...ที่เจ้าหนี้และผู้ทวงหนี้ ต้องทราบและทำความเข้าใจ เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งบทลงโทษทางปกครองและทางอาญา : โทษปรับ จำคุก พัก เพิกถอนใบอนุญาต
update กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายประกันสังคม ปี 2559

แนวโน้มค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2559 ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ,หลักเกณฑ์ในการพิจารณา อะไร คือ “ค่าจ้าง” อะไร ไม่ใช่ “ค่าจ้าง” ฯลฯ  
FaLang translation system by Faboba