บริการด้านสื่อและสิ่งพิมพ์

โดย

วารสาร เอกสารภาษีอากร

วารสารวิชาการทางกฎหมายบัญชีและภาษีที่มีจำนวนสมาชิกสูงสุด  เหมาะสำหรับผู้บริหาร ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจ ในการติดตามความเคลื่อนไหว ด้านกฎหมายบัญชีและภาษีอากร เพื่อใช้บริหารจัดการการเงิน บัญชี และภาษีขององค์กร พิเศษ ! สำหรับสมาชิกวารสารเล่มนี้ สามารถใช้งาน e-Magazine Index & Audio Book (ในการอ่าน สืบค้นข้อมูลบทความด้านบัญชีภาษีในวารสาร และฟังแบบ Audio Book ได้)..

วารสาร HR Society Magazine

วารสารที่ทุกองค์กรต้องมี ตอบโจทย์ปัญหาเรื่อง “คน” ในทุกๆ ด้าน  เหมาะสำหรับผู้บริหารยุคใหม่ และผู้ที่สนใจ เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะด้านการบริหารคน ทั้งศาสตร์และศิลป์ รวมทั้ง อัปเดตข่าวสารทางกฎหมายแรงงานและความเคลื่อนไหวที่สำคัญ..

วารสาร CPD & Account

วารสารเพื่อนักบัญชีรุ่นใหม่ที่ติดตามความเคลื่อนไหวทางด้านบัญชีแบบไม่ตกเทรนด์ เหมาะสําหรับนักบัญชี และผู้ที่สนใจ เพื่ออัพเดทความรู้ความเคลื่อนไหว มาตรฐานทางด้านบัญชีที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแนวปฏิบัติและการประยุกต์ใช้..

หนังสือวิชาการ Dharmniti Book Store

ร้านหนังสือออนไลน์ศูนย์รวมหนังสือวิชาการมากที่สุด แหล่งรวมหนังสือขายดีและคู่มือการทำงานด้านบัญชี การเงิน กฎหมายภาษีอากร กฎหมายแรงงาน การบริหารคนและองค์กร How To ภาษา ทั้งในรูปแบบที่เป็นหนังสือเล่ม และ e-book ... พร้อมบริการจัดส่งที่รวดเร็วถึงมือคุณ..

หนังสือประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ ปี 2563

คู่มือศึกษาภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ครบทุกมาตรา รวบรวมกฎหมายแม่บท ประกาศและคำสั่งต่างๆ ไว้ในเล่มเดียว จัดหมวดหมู่มาตราเป็นระเบียบ เพื่อความสะดวกในการสืบค้น เหมาะสำหรับนักบัญชี นักกฎหมาย ทนายความ ผู้พิพากษา อัยการ..

หนังสือพิมพ์ข่าวผู้ถือหุ้น

หนังสือพิมพ์ท้องที่ในเครือธรรมนิติ ลงประกาศได้ครอบคลุมตามกฎหมาย ผ่าน Online เพียง 4 ขั้นตอน ที่เว็บไซต์ www.thaicorporatenews.com มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อความประกาศต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินไปตามปกติแห่งธุรกิจการค้า เช่น การประกาศบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1175..

FaLang translation system by Faboba