บริการด้านสื่อและสิ่งพิมพ์

โดย

วารสาร เอกสารภาษีอากร

เมื่อคุณรู้ภาษี โอกาสที่คุณจะสามารถสร้างกำไรจากสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั้นมีได้ เช่น ลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ภาษีซื้อ ภาษีขาย และที่สำคัญเพื่อให้คุณสามารถจัดการปัญหาภาษีอากรและวางแผนภาษีได้อย่างถูกต้อง วารสารเอกสารภาษีอากร ช่วยคุณได้ เป็นวารสารให้ความรู้ แนวคิด วิธีปฎิบัติ ทางด้านภาษีใหม่ๆ Update กม.ภาษีทุกๆเดือน เป็นวารสารวิชาการที่พิมพ์มากว่า 33 ปี ที่มียอดขายสมาชิกสูงสุด..

HR Society Magazine

ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นลำดับแรก คือการให้ความรู้ที่ถูกต้องตามหลักวิชาชีพ เมื่อมีพื้นฐานความรู้แล้วก็จะสมารถพัฒนาตนเองให้มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้อย่างยั้งยืน ในการนี้ทางบริษัทธรรมนิติ เป็นองค์กรที่ให้ความรู้ทางด้านวิชาการมากว่า 67 ปี ได้ออกวารสารทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นวารสารที่เน้นเนื้อหาสาระทางด้านบริหารงานบุคคล HRM HRD กฎหมายแรงงาน สวัสดิการแรงงานสัมพันธ์ และประกันสังคม รวมทั้งข่าวสารด้านงานบุคคลตามสถานการณ์ปัจจุบัน..

วารสาร CPD & Account

เป็นวารสารข่าวสำหรับนักบัญชีรุ่นใหม่ที่แสวงหาความท้าทาย มุ่งเน้นให้ความรู้ ข่าวสารทางบัญชีกับคนรุ่นใหม่ จะทำให้คุณไม่พลาดการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการบัญชี อาทิ ข่าวสารจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือจากทางสภาวิชาชีพบัญชี ตลอดจนแนะนำหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับนักบัญชี ในการเก็บชั่วโมง และพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง..

หนังสือวิชาการ (Book Store Online)

" Dharmniti Book Store Online ร้านหนังสือออนไลน์ แหล่งรวบรวมหนังสือขายดีและคู่มือการทำงานด้านบัญชี การเงิน กฎหมายภาษีอากร กฎหมายแรงงาน บริหาร How To ภาษา ปรัชญา ธรรมะ และวรรณกรรม ทั้งที่เป็นหนังสือเล่ม และ e-book ... พร้อมบริการจัดส่งที่รวดเร็วถึงมือคุณ" ​

หนังสือพิมพ์ข่าวผู้ถือห้น

ออกทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ หนังสือพิมพ์ท้องที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อความประกาศต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินไปตามปกติแห่งธุรกิจการค้า เช่น การประกาศบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

FaLang translation system by Faboba