บริษัทในเครือฯ

โดย
บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)
The Dharmniti (Public) Co., Ltd.

178 อาคารธรรมนิติ ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น20)
ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ (02) 596-0500
โทรสาร (02) 596-0539 
อีเมล์ [email protected]
เว็บไซต์ www.dharmniti.co.th
บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด
Dharmniti Accounting and Tax Co.,Ltd. (DAT)

178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 5 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ (02) 596-0500 ต่อ 327
โทรสาร (02) 596-0539
อีเมล์ [email protected]
เว็บไซต์ www.daa.co.th
บริษัท ธรรมนิติอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Dharmniti International CO., LTD. (DI)

ชั้น 4 อาคารนายเลิศทาวเวอร์ 2/4 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ (02) 252-1260 (02) 655-0711
โทรสาร (02) 252-1104 (02) 655-0708
อีเมล์ [email protected]
เว็บไซต์ www.dlo.co.th
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
Dharmniti Auditing Co.,Ltd. (DHA)

178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ (02) 596-0500 ต่อ 327
อีเมล์ [email protected]
เว็บไซต์ www.daa.co.th
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
Dharmniti Seminar and Training CO., LTD. (DST)

178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 4 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ (02) 555-0700
โทรสาร (02) 555-0710
อีเมล์ [email protected]
เว็บไซต์ www.dst.co.th
บริษัท สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จำกัด
DHARMNITI OFFICE OF MANAGEMENT DEVELOPMENT CO., LTD. (DMD)

178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 4 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ (02) 555-0900
โทรสาร (02) 555-0911-4
อีเมล์ [email protected]
เว็บไซต์ www.dst.co.th
บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
Dharmniti Press CO., LTD. (DP)

178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 4 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ (02) 555-0900
โทรสาร (02) 555-0728
อีเมล์ [email protected]
เว็บไซต์ www.dst.co.th
บริษัท ดีไอทีซี จำกัด
DiTC CO.,LTD.

178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 4 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ (02) 555-0999
โทรสาร (02) 555-0997
อีเมล์ [email protected]
เว็บไซต์ www.ditc.co.th

บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด
DHARMNITI INTERNAL AUDIT CO., LTD.
178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 5 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 
โทรศัพท์ (02) 596-0500 ต่อ 327 
อีเมล์ [email protected]  
เว็บไซต์ www.dir.co.th

 
 
FaLang translation system by Faboba