ผู้บริหาร

โดย
kittiya

นางสาวกิตติยา อาภากุลอนุ

ประธานคณะกรรมการบริหาร

 

dulyatat

นางสาวดารารัตต์ พืชมงคล

รองประธานคณะกรรมการบริหาร

 

sopida

นางสาวโสภิดา พืชมงคล

กรรมการบริหาร

 

nipat

นายนิพัฒน์ พืชมงคล

กรรมการบริหาร

 

nipat

นายพิพัฒน์ รักวงศ์บุตร

กรรมการบริหารFaLang translation system by Faboba