บริการด้านฝึกอบรมและสัมมนา

โดย

กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา / รายละเอียดหลักสูตร

กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา และรายละเอียดหลักสูตร ทางด้านกฎหมายภาษีอากร บัญชี-การเงิน ทรัพยากรมนุษย์ HRD & INNOVATION

การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD ผู้ทำบัญชี)

ให้บริการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ ต่อเนื่องทางวิชาชีพสำหรับ ผู้ทำบัญชี และ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาติ (CPA) ด้วยหลักสูตร ที่ผ่านการอนุมัติจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ให้ท่านเลือกเก็บชั่วโมงกว่า 600 หลักสูตร

จัดอบรมภายใน (In-house Training)

ดำเนินธุรกิจทางด้านจัดฝึกอบรมครอบคลุมทุก สาขาวิชาชีพอาทิ บัญชี ภาษีอากร กฎหมายธุรกิจ กฎหมายแรงงาน การตลาด การบริหาร การจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ฯลฯ แก่ภาครัฐ และเอกชน

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM)

ดำเนินธุรกิจทางด้านจัดฝึกอบรมครอบคลุมทุก สาขาวิชาชีพอาทิ บัญชี ภาษีอากร กฎหมายธุรกิจ กฎหมายแรงงาน การตลาด การบริหาร การจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ฯลฯ แก่ภาครัฐ และเอกชน

จัดอบรมให้ความรู้ในมหาวิทยาลัย (Dharmniti U-Learning)

นักศึกษาที่กำลังศึกษาหรือใกล้จบการศึกษา ได้เพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ในการเตรียมความพร้อม...สู่...โลกแห่งการ ทำงาน โดยอาศัยความรู้ของทีมงานวิทยากร เพื่อเตรียมพร้อมตนเอง เสมือน คำกล่าวที่ว่า “เริ่มต้นดี มีชัยกว่าครึ่ง”. เพราะการจ้างงานใหม่ ของภาคเอกชนหรือภาครัฐ รับเฉพาะคนที่มีคุณภาพเข้ามาเท่านั้น ผู้ที่ต้องการทำงานจึงต้องมีความพร้อม

FaLang translation system by Faboba