ช่าวสารและบทความ

กฎหมายแรงงาน สำหรับ ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พ.4/11/57

กฎหมายแรงงาน สำหรับ ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน ๐ วิทยากร อาจารย์รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์ ๐ กำหนดการ โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด ๐ อังคาร 04 พฤศจิกายน 2557 ๐ เวลา 09.00-16.00 น. ๐ อัตราค่าสัมมนา
เจาะประเด็นปัญหา การจัดทำสัญญาธุรกิจ การตรวจสอบ checklist สาระสำคัญในหลักการทำนิติกรรมสัญญา  พฤ.30/10/57

เจาะประเด็นปัญหา การจัดทำสัญญาธุรกิจ: การตรวจสอบ Checklist สาระสำคัญ ในหลักการทำนิติกรรม สัญญา: บรรยายโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ (ถนนสุขุมวิท): พฤหัสบดี 30 ตุลาคม 2557 : เวลา 09.00
สรุปประเด็นที่เปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการ paes การเปลี่ยนแปลงสำคัญ ที่ต่างจากฉบับเดิม ศ.3/10/57

สรุปประเด็นที่เปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการ PAEs การเปลี่ยนแปลงสำคัญ ที่ต่างจากฉบับเดิม วิทยากร  ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว ศ
 ภาษีธุรกิจ สำหรับนักบัญชียุคใหม่ ศ.19-ส.20/9/57

หลักสูตรอบรมแนะนำครับ...........................................ภาษีธุรกิจ สำหรับนักบัญชียุคใหม่...........................................๐ รวมประเด็นและ Case Studies ปัญหาภาษีที่เกิดจากการทำงานความผ
กลยุทธ์การจัดซื้อแบบมืออาชีพ / การจัดระบบและบริหารคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ พัทยา ชลบุรี ศ.31 และ ส.1/10/57

-----------------------------------------------กลยุทธ์การจัดซื้อแบบมืออาชีพ [*พัทยา ชลบุรี]----------------------------------------------๐ จัดซื้ออย่างไร ? ให้มีประสิทธิภาพ๐ ทำความเข้าใจกับเอกสารสำคัญ
เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินเพื่อช่วยในการวางแผนและตัดสินใจเชิงธุรกิจ financial statement analysis  ศ.26/9/57

เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินเพื่อช่วยในการวางแผนและตัดสินใจเชิงธุรกิจ Financial Statement Analysis วิทยากร อาจารย์ธนเดช มหโภไคย โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด ศุกร์ 26 กันยายน 2557 เวลา 09.00-17
เทคนิค การเขียนระเบียบข้อบังคับ การบริหารทรัพยากรบุคคล  ศ.17/10/57

เทคนิค การเขียนระเบียบข้อบังคับ การบริหารทรัพยากรบุคคล๐ ผ่านการทวนสอบจากพนักงานตรวจแรงงานมาแล้วใช้อ้างอิงได้ทันที๐ เหตุของการฟ้องร้องคดีแรงงาน จากการเขียนระเบียบข้อบังคับไม่รัดกุม๐ กระบวนการเขียน ระเบ
การจัดทำแผนกลยุทธ์สำหรับการบริหาร hr ในปี 2015 พฤ.30/10/57

..................................................................... การจัดทำแผนกลยุทธ์สำหรับการบริหาร HR ในปี 2015 ..................................................................... HR Strateg
การจ่ายเงินไปต่างประเทศที่ต้องยื่น ภ.ง.ด. 54 และ ภ.พ.36 (workshop) ส.18-อา.19/10/57

การจ่ายเงินไปต่างประเทศที่ต้องยื่น ภ.ง.ด. 54 และ ภ.พ. 36 (Workshop) การจ่ายเงินไปต่างประเทศอย่างไรให้มี ภาระทางภาษีน้อยที่สุด ตารางเปรียบเทียบในการยื่น ภ.ง.ด.54 และ ภ.พ.36   เปรียบเทียบอนุสัญญาภาษ
news  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้แก้ไขประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี พ.ศ. 2557

  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้แก้ไขประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง เรื่อง "กำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน
กฎหมายแรงงานไทย กับ กฎหมายแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียน aec ปี 2015 พ.22/10/57

กฎหมายแรงงานไทย กับ กฎหมายแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียน AEC ปี 2015 รายละเอียดหลักสูตร... ๐ สรุปสาระสำคัญ ความเหมือน ความแตกต่าง๐ กฎหมายแรงงานไทย กับ กฎหมายแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียน เตรียมความพร้อมสู่
เทคนิคการวางแผนงานเพื่อความสำเร็จในการปฏิบัติงาน (action plan workshop) ส.31/10/57

เทคนิคการวางแผนงานเพื่อความสำเร็จในการปฏิบัติงาน (Action Plan* Workshop) ๐ เรียนรู้และทำความเข้าใจกับกระบวนการในการวางแผนงาน Action Plan ๐ เพื่อประสิทธิผลในการทำงาน และความสeเร็จตามเป้าหมาย ๐ ช่วย
หลักเกณฑ์ภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งระบบ ( value added tax ) อ.16/9/57

หลักเกณฑ์ภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งระบบ ( Value Added Tax )  * Update ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประกาศ คสช.* การออกและรับใบกำกับภาษี ตามหลักเกณฑ์ใหม่* การตรวจสอบการขอคืนภาษีซื้อ* การจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่มรูปแบ
การวางแผนภาษีทั้งระบบสำหรับ... บริษัทต่างประเทศที่เข้ามาทำธุรกิจในไทยและบริษัทไทยที่กระทำการแทน - ทำการติดต่อ บริษัทต่างประเทศ ส.27/9/57

การวางแผนภาษีทั้งระบบสำหรับ... บริษัทต่างประเทศที่เข้ามาทำธุรกิจในไทยและบริษัทไทยที่กระทำการแทน - ทำการติดต่อ บริษัทต่างประเทศ   การวางแผนภาษีและ การหลบหลีกภาษีของบริษัทข้ามชาติ ความแตกต่างระหว
เทคนิค การเขียนระเบียบข้อบังคับ การบริหารทรัพยากรบุคคล  ศ.17/10/57

....................................................................................... เทคนิค การเขียนระเบียบข้อบังคับ การบริหารทรัพยากรบุคคล.........................................................
หลักเกณฑ์ภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งระบบ ( value added tax ) อ.16/9/57

หลักเกณฑ์ภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งระบบ ( Value Added Tax )   * Update ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประกาศ คสช. * การออกและรับใบกำกับภาษี ตามหลักเกณฑ์ใหม่ * การตรวจสอบการขอคืนภาษีซื้อ * การจัดทำรายงานภาษีมูลค่า
ครบเครื่อง เรื่องแรงงาน สำหรับผู้ที่ต้องการปูพื้นฐานเรื่องแรงงาน  พ.15/10/57

ครบเครื่อง เรื่องแรงงาน สำหรับผู้ที่ต้องการปูพื้นฐานเรื่องแรงงาน หลักสูตร ครบเครื่องเรื่องแรงงาน เรื่องนี้ออกแบบมาเฉพาะสำหรับ ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ ฝ่าย HR หัวหน้างานและผู้ที่สนใจที่จะศึกษาและทำ
 จิตวิทยาการบริหารสำหรับหัวหน้างาน  อ.30/9/57

หลักสูตรที่หัวหน้างานทุกระดับ ทุกหน่วยงาน ทุกประเภทธุรกิจ ไม่ควรพลาด!!!**** จิตวิทยาการบริหารสำหรับหัวหน้างาน ****เพราะคนเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดของทุกองค์กร และเพราะคนมีความคิด จิตใจ มีความแตกต่างทั้
สุดยอดเทคนิคสำหรับ นักบัญชี เพื่อก้าวสู่การเป็น นักบัญชีบริหาร อย่างมืออาชีพ อ.16/9/57

สุดยอดเทคนิคสำหรับ "นักบัญชี" เพื่อก้าวสู่การเป็น "นักบัญชีบริหาร" อย่างมืออาชีพ วิทยากร ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด (ถนนรัชดาฯ) อังคาร 16 กันยายน 2557 เวลา 09
หลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการ พฤ. 25/9/58

หลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการ บรรยายโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต พฤหัสบดี 25 กันยายน 2557 - เวลา 09.00-16.30 น. อัตราค่าสัมมนา- สมาชิกวารสารธรรมนิ
FaLang translation system by Faboba