บทความ

หลักเกณฑ์ใหม่ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและสิทธิประโยชน์ทางภาษี 2559 พร้อมผลกระทบทางบัญชี (6/7/59)

หลักเกณฑ์ใหม่ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและสิทธิประโยชน์ทางภาษี 2559 พร้อมผลกระทบทางบัญชี ด่วนที
 เจาะประเด็นมาตรฐานการบัญชีที่สำคัญพร้อม update กฎหมายภาษีอากร

เจาะประเด็นมาตรฐานการบัญชีที่สำคัญ พร้อม UPDATE กฎหมายภาษีอากร 2559 ≡ หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline T
 english for business communication (ก.ค. 59)

  แนะนำหลักสูตรอบรมทักษะ "ภาษาอังกฤษ" เพื่อการใช้งานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเทรนเนอร์สัญชาติอเมริกัน/ไทย ผู้มีประสบการอบรม Business English ให้กับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐแ
 คำชี้แจงกรมสรรพากร เรื่อง การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย กรณีสัญญาให้เช่าทรัพย์สินแบบลีสซิ่ง

    คำชี้แจงกรมสรรพากรเรื่อง"การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย กรณีสัญญาให้เช่าทรัพย์สินแบบลีสซิ่ง" ตามที่กรมสรรพากรได้ออกคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 259/2559 เรื่อง สั
 พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

    พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙เ
52 แนวปฏิบัติบัญชีทรัพย์สิน การหักค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคา

  52 แนวปฏิบัติบัญชีทรัพย์สิน การหักค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคา พร้อม แนวปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ⚡ เจาะลึกหัวใจสำคัญในการว
 workshop วิธีและข้อควรระวังจากปัญหาการเฉลี่ยภาษีซื้อ (27/7/59)

W O R K S H O P วิธีและข้อควรระวังจากปัญหา การเฉลี่ยภาษีซื้อ เคลียร์ทุกประเด็นปัญหาการตรวจสอบการเฉลี่ยภาษีซื้อของสรรพากร
 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 270) การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเพื่อการลงทุนหรือการต่อเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือทำให้ดีขึ้นซึ่งทรัพย์สิน

      ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 270)เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเพื่อการ
10 case studies of perfect english e-mail writing workshop  การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษจากตัวอย่างที่นำไปใช้ได้จริง

  10 Case Studies of Perfect English e-Mail Writing Workshop การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษจากตัวอย่างที่นำไปใช้ได้จ
 english for hr ภาษาอังกฤษสำหรับ hr มืออาชีพ (18/8/59)

  English for HRP r o f e s s i o n a l s ภาษาอังกฤษสำหรับ HR มืออาชีพ หลักสูตรเร่งรัดสำหรับบุคลากรฝ่าย HR เรียนรู้ศัพท์สำนวน และการใช้
3 รอบสุดท้าย lean accounting การบัญชีแบบลีน

LeanAccountingการบัญชีแบบลีน ✍ เมื่อแนวความคิดในการบริหารเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน และมีแนวคิดในการบริหารใหม่ที่เรียกว่า "Lea
 มาตรฐานใหม่ tfrs for smes การเปลี่ยนแปลงที่กระทบทุกกิจการ

  มาตรฐานใหม่TFRS for SMEsการเปลี่ยนแปลงที่กระทบทุกกิจการ ✎แตกประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความแตกต่างที่สำคัญของ NPAEs เดิมที่มี 22 บท สู่มาตรฐาน SMEs
 ผลกระทบต่อข้อผิดพลาดเเละการเปลี่ยนเเปลงทางการบัญชีกับงบการเงิน 2559

  ผลกระทบต่อข้อผิดพลาดเเละการเปลี่ยนเเปลงการบัญชีกับงบการเงิน 2559 ✎แตกประเด็นผลกระทบต่อข้อผิดพลาดเเละการเปลี่ยนเเปลงทาง "การบัญชีกับงบการเงิน 2559
 เจาะรายการและวิธีบวกกลับของสรรพากร พร้อมเทคนิคการแก้ไขเมื่อถูกบวกกลับ

  ✒ เจาะรายการวิธีบวกกลับของสรรพากรพร้อมเทคนิคการแก้ไขเมื่อถูกบวกกลับ ทุกหัวข้อของการอบรมเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นจริง หลักสูตรเดียวที่รวบรวมปร
 e-bidding / e-market / e-catalog ประมูลงานภาครัฐด้วยระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-government procurement system  e-gp)

ประมูลงานภาครัฐด้วยระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์e-Bidding ▶ e-Market ▶ e-Catalog(e-Government Procurement System : e-GP)
หลักเกณฑ์ใหม่ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและสิทธิประโยชน์ทางภาษี 2559

หลักเกณฑ์ใหม่ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและสิทธิประโยชน์ทางภาษี 2559 ด่วนที่สุด!!! กฎหมายออกใหม่ 21 เม.ย. 2559 หลักเกณฑ์ใหม่ "ยกเว้นภาษีเง
 เคลียร์ทุกประเด็นสำคัญกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ tfrs for smes บังคับใช้ปี 2560

เคลียร์ทุกประเด็นสำคัญ TFRS for SMEs มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ บังคับใช้ปี 2560 ≡ หัวข้ออบรมสัมมนา Course O
 telephoning in english สนทนาภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ

  Telephoning in English Workshop การสนทนาภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ ✆ เจาะลึก Key
 บัญชีและภาษีอากร สำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักบัญชี (16-17 ส.ค. 59)

  ♕ Tax and Accounting for Non-Accountant ♕ ✌ สร้างความเข้าใจในหลักการ "บัญชีและภาษีอากร" อาวุธลับสำคัญในก
coaching for leadership พัฒนาทักษะการโค้ชสำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการ (16-17/8/59)

  ★★★ Coaching for Leadership ★★★ การพัฒนาทักษะการโค้ช สำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการ หลักสูตรนี้ สอดคล้องตามหลักการโค้ชของสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ (Internationa
FaLang translation system by Faboba