บทความ

เจาะลึกประเด็นการจ้างเหมาแรงงาน outsource พ.20/8/57

เจาะลึกประเด็นการจ้างเหมาแรงงาน Outsource - ระเบียบ แนวปฏิบัติ เทคนิค และวิธีการจ้างเหมางาน แบบOutsourcing ที่รัดกุม- ปิดจุดอ่อนประเด็นถ้อยคำที่สำคัญและมีความเสี่ยงตามกฎหมาย- เจาะลึกตีความคำพิพากษาฎี
กฎหมายสำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 28-30/8/57

กฎหมายสำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิทยากร- วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ- อาจารย์รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์- อาจารย์สุจิตรา บุญชู กำหนดการ- พฤหัสบดี 28 สิงหาคม 2557 / เวลา 09.00-16.00 น.- ศุกร์ 29 สิงหาค
เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ พฤ.28/8/57

เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ ค้นคำตอบ...เกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง ทำไม? เพื่ออะไร? ใคร? เมื่อไหร่? อย่างไร? ทำอย่างไร? เมื่อองค์กร...ต้องการ “ฅน” ที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อ
เจาะปัญหาธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ประเด็นร้อนที่ถูกสรรพากรตรวจสอบ พฤ.28/8/57

เจาะปัญหาธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ประเด็นร้อนที่ถูกสรรพากรตรวจสอบ นโยบายการตรวจสอบภาษีของธุรกิจนำเข้า-ส่งออกในปี2556 สิ่งที่ต้องเตรียมเมื่อถูกสรรพากรตรวจสอบ ประเด็นที่ต้องระวังและมักถูกตรวจสอบ การต
การบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ศ.29/8/57

การบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน วิทยากร: ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์ กำหนดการศุกร์ 29 สิงหาคม 2557 / เวลา 09.00-17.00 น.โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาฯ
เทคนิคการตรวจสอบสัญญาทางธุรกิจสำหรับผู้บริหาร พฤ.21/8/57

เทคนิคการตรวจสอบสัญญาทางธุรกิจสำหรับผู้บริหารTechniques for Executives in Examining Commercial Contract....................................................................................... สำหรับ
สรุปประเด็นที่เปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการ paes การเปลี่ยนแปลงสำคัญ ที่ต่างจากฉบับเดิม ส.23/8/57

สรุปประเด็นที่เปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการ PAEs การเปลี่ยนแปลงสำคัญ ที่ต่างจากฉบับเดิม วิทยากร ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์ กำหนดการ เสาร์ 23 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00-17.00 น.โรง
ศิลปะการสื่อสาร การสั่งงาน การสอนงาน การควบคุมงาน การมอบหมายงาน สำหรับหัวหน้างาน ศ.22/8/57

ศิลปะการสื่อสาร การสั่งงาน การสอนงาน การควบคุมงาน การมอบหมายงาน สำหรับหัวหน้างาน บุคลากรในองค์กร โดยเฉพาะระดับหัวหน้างานหรือผู้ที่กำลังก้าวสู่การเป็นหัวหน้างาน นอกเหนือจากมีหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน
100 ประเด็นปัญหาทางภาษีธุรกิจโรงงาน อุตสาหกรรม และการผลิตสินค้า อ.19/8/57

100 ประเด็นปัญหาทางภาษีธุรกิจโรงงาน อุตสาหกรรม และการผลิตสินค้า * เป็นหลักสูตรที่ได้รวบรวมปัญหาและวิธีการแก้ ไขไว้อย่างครบถ้วน ** * สิทธิประโยชน์ด้านภาษีสำหรับเขตประกอบการเสรี(Free Trade), คลังสินค
the international transaction transfer pricing and tax benefits under double taxation agreement workshop พ.6-พฤ.7/8/57

ปัญหาการทำธุรกรรมระหว่างประเทศ Transfer Pricing และสิทธิประโยชน์ตามอนุสัญญาภาษีซ้อน (DTA) WORKSHOP * (The International Transaction, Transfer Pricing And Tax Benefits under Double Taxation Agreem
เทคนิคการเป็นผู้ช่วยผู้บริหารระดับมืออาชีพ 29/7/57

เทคนิคการเป็นผู้ช่วยผู้บริหารระดับมืออาชีพ   ผู้ช่วยผู้บริหาร...กับเทคนิค "เชิงรุก" ในการเป็นผู้ช่วยคนสำคัญของผู้บริหารทุกระดับ เทคนิคการ "ยกระดับ" เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ช่วย ผู้บริหาร ระดับมือ
เทคนิคการทำสัญญาธุรกิจ อย่างมืออาชีพ พฤ.31/7/57 - ศ.1/8/57

เทคนิคการทำสัญญาธุรกิจ อย่างมืออาชีพ - หลักการทำสัญญาทางธุรกิจ- ข้อพิจารณา-ข้อควรระวัง ก่อนทำสัญญา- ลักษณะความแตกต่างของสัญญาแต่ละประเภท- การทำสัญญาทางธุรกิจกับการลงบัญชี เป็นรายจ่ายในรอบระยะเวลาบัญช
บทบาทใหม่ นักบัญชีกับการบริหารงานในยุค aec แนวปฏิบัติทางการบัญชี และภาษีอากร วิเคราะห์ทิศทาง aec เตรียมพร้อมสู่การเปลี่ยนแปลง พฤ.30/757

"บทบาทใหม่ นักบัญชีกับการบริหารงานในยุค AEC แนวปฏิบัติทางการบัญชี และภาษีอากร วิเคราะห์ทิศทาง AEC เตรียมพร้อมสู่การเปลี่ยนแปลง" "จับตาความเคลื่อนไหวและทิศทางความเปลี่ยนแปลงของการย่างก้าวสู่ AEC ในช่ว
เทคนิคการประมาณการกำไรสุทธิ เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี ภ.ง.ด. 51 พฤ.31/7/57

เทคนิคการประมาณการกำไรสุทธิ เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี ภ.ง.ด. 51 ด่วน!!!* การตรวจแบบ Pre-Audit ของสรรพากร* การเตรียมเอกสารทางบัญชีและประเด็นการตรวจสอบ Pre-Audit * 10 Case ที่สรรพากรตรวจพบจาก
update มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปี 2558 ทิศทางของนักบัญชีไทยกับ aec พ.30/7/57

Update มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปี 2558 ทิศทางของนักบัญชีไทยกับ AEC วิทยากร: ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์ กำหนดการ : พุธ 30 กรกฏาคม 2557 / เวลา 09.00-17.00 น. โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่
ประเด็น.. hot รายจ่ายต้องห้ามที่สรรพากรประเมิน บล็อกภาษีข้างถนน tax bugnoms  พ.23/7/57

ประเด็น... HOT รายจ่ายต้องห้ามที่สรรพากรประเมิน* เจาะ 20 ประเด็นปัญหารายจ่ายที่นักบัญชีต้องระวัง ้* ข้อควรระวังและวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดรายจ่ายต้องห้ามในกิจการ * ปัญหาที่พบมากที่สุดเกี่ยวกับรายจ่า
เทคนิคการบริหารงานสำหรับหัวหน้างาน ค.18-ส.19/7/57

เทคนิคการบริหารงานสำหรับหัวหน้างาน เสริมสร้างทักษะการเป็นผู้นำ (Leadership) ในการบริหารงาน คุณลักษณะของ “ผู้นำ” ที่มีประสิทธิภาพ ภาวะผู้นำและแนวทางการบริหารที่สอดคล้อง กับการดำเนินงานขององค
กลยุทธ์การแก้ไขปัญหาว่าด้วยเรื่องคนสำหรับหัวหน้างาน พ.30/7/57

กลยุทธ์การแก้ไขปัญหาว่าด้วยเรื่องคนสำหรับหัวหน้างาน เหมาะสำหรับหัวหน้างานทุกระดับ ทุกประเภทธุรกิจ พบกับการรวบรวมสารพันปัญหาเรื่องของ “คน” จากวิทยากรผู้ผ่านสมรภูมิเดือดของการทำงานร่วมกันระหว่าง “หั
การเสริมสร้างภาวะผู้นำและการบริหารทีมงานสู่ความสำเร็จ ศ.18/7/57

การเสริมสร้างภาวะผู้นำและการบริหารทีมงานสู่ความสำเร็จ   แบบอย่าง “ผู้นำ” ยุคใหม่ ต้องเป็นอย่างไร? “ผู้นำ” เปรียบเสมือน “หางเสือ” ในการทำงาน มีความหมายอย่างไรต่อการบริหารทีมงาน วิสัยทัศน์ (Visi
เจาะลึกประเด็นปัญหากฎหมายแรงงาน ส.26/7/57

เจาะลึกประเด็นปัญหากฎหมายแรงงาน - การบริหารจัดการด้านกฎหมายแรงงาน เมื่อสภาวะวิกฤติเศษฐกิจจัดการอย่างไร?- กรณีลูกจ้างทำงาน 6 วัน สะสมวันลาพักร้อนมา ครึ่งปี ลูกจ้างลาออก ต้องจ่ายหรือไม่ ?- การจ้างแรงงา
FaLang translation system by Faboba