บทความ

365 วัน    6 ชั่วโมง

                ภายใต้เงื่อนไขการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง 3 ปี 27 ชั่วโมง โดยที่แต่ละปีจะต้องเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 6 ชั่
ถึงผู้ทำบัญชี

          ตลอดระยะเวลาเกือบ 1 ปี ที่ผ่านมา การอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องของผู้ทำบัญชียังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งผู้ที่ปีนี้เป็นปีแรกที่ต้องอบรมไม่น้อยก
cpd center

                ในวารสารฉบับนี้ Mr.CPD ขอเริ่มต้นด้วยการนำข้อมูลข่าวสารของจดหมายจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วม
3 ปี 27 ชั่วโมง (อีกครั้ง)

           ก้าวเข้าสู่เดือนกันยายน เวลาในการเก็บชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่องของผู้ทำบัญชีเริ่มย่างเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของการเก็บชั่วโมงในปีนี้ เพราะนับจ
คุณสมบัติของและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี

          ตามที่ได้แจ้งให้ทราบในส่วนของการสิ้นสุดการเป็นผู้ทำบัญชี ในกรณีที่ไม่ได้เป็นผู้ที่จบการศึกษาปริญญาตรีด้านบัญชี กฎหมายให้สิทธิทำบัญชีได้ ตั้งแต่ ป
คำแนะนำในการแจ้งการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง ทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี

           สวัสดีปีใหม่ครับท่านสมาชิกทุกท่าน เหมือนกับห่างหายกันไปนานแต่ความเป็นจริงเป็นช่วงเวลาข้ามแค่เดือนเท่านั้น เดือนธันวาคมที่ผ่านมา Mr.CPD ได้ล
บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ชุด ให้ สน.เตาปูน

  ภาพบรรยากาศการมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ให้แก่ สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2552 ที่ผ่านมา โดย พันตำรวจเอก วีระ จิรวีระ ผู้ก
บอร์ดบีโอไอเล็งคลอด นโยบายลงทุนที่ยั่งยืน เร่งจัดทำมาตรการที่นำไปสู่การพัฒนาประเทศทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม

          บอร์ดบีโอไอเล็งปรับทิศทางประเทศไทยไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยที่ประชุมเห็นชอบแนวคิด “นโยบายลงทุนที่ยั่งยืน” พร้อมมอบบีโอไอหารือหน่วยงานที่เกี่ย
ต่างชาติยังเชื่อมั่นประเทศไทย ยอดเอฟดีไอปี 52 ขยายตัว 18 ญี่ปุ่นยังครองแชมป์เบอร์ 1 ลงทุนในไทย  จีนแห่ลงทุนเพิ่มหลายหมื่นล้านบาท

          บีโอไอยังอุ่นใจ ต่างชาติเชื่อมั่นการลงทุนในไทย โดยปี 2552 ที่ผ่านมา ยอดขอรับส่งเสริมการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 18 เมื่อเท
ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น

          ด้วยที่ประชุมสภากรรมการครั้งที่ ๗๘ (๑๘๒) เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ได้มีมติ เป็นเอกฉันท์ให้เรียกประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่
ผลการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ โดยวิธีสอบราคา

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูประถัมภ์ พิจารณาผลการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีสอบราคา ผ
นโยบายเศรษฐกิจของเรา(ต่อ)

มีแต่ขุนศึกก๊กมินตั๋งผู้ไร้ยางอาย ที่สุดเท่านั้น ที่บังอาจกุข่าวอกุศลอยู่ทุกวันว่า ในเขตแดงย่อยยับป่นปี้อย่างนั้นอย่างนี้, ทั้งๆ ที่ในเขตปกครองของพวกมันเองแทบจะถึงขั้นสิ้นเนื้อประดาตัวอยู่แล้ว. จุดมุ่
นโยบายเศรษฐกิจของเรา

มีแต่ขุนศึกก๊กมินตั๋งผู้ไร้ยางอาย ที่สุดเท่านั้น ที่บังอาจกุข่าวอกุศลอยู่ทุกวันว่า ในเขตแดงย่อยยับป่นปี้อย่างนั้นอย่างนี้, ทั้งๆ ที่ในเขตปกครองของพวกมันเองแทบจะถึงขั้นสิ้นเนื้อประดาตัวอยู่แล้ว. จุดมุ่
จะวิเคราะห์ชนชั้นในชนบทอย่างไร

๑. เจ้า ที่ดิน ผู้ที่ถือ กรรมสิทธิ์ในที่ดิน โดยตนเองไม่ใช้แรงงาน หรือเพียงแต่ใช้แรงงานในงานเบ็ดเตล็ด และครองชีพโดยอาศัยการขูดรีดชาวนานั้น เรียกว่าเจ้าที่ดิน. แบบวิธีขูดรีดของเจ้าที่ดิน ที่สำคัญคือเก็บ
สถานการณ์ปัจจุบันในเขตแข็งอำนาจ

ตั้งแต่เดือนเมษายนปีนี้เป็นต้นมา เขตแดงได้ค่อย ๆ ขยายกว้างออกไป หลังการสู้รบที่หลุงหยวนโข่ว (เขตชายแดนระหว่างหยุ่งซินกับหนิงกัง) เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายนซึ่งฝ่ายเราได้ตีข้าศึกกังไสแตกไปเป็นครั้งที่ ๔ แ
การแข็งอำนาจที่เขตแดนต่อแดนหูหนาน-กังไส กับความพ่ายแพ้เดือนสิงหาคม

ในโลกปัจจุบันนี้ การที่ในประเทศหนึ่งได้เกิดมีเขตอำนาจรัฐแดงเขตเล็ก ๆ เขตหนึ่งหรือหลายเขตขึ้นในท่ามกลางวงล้อมของอำนาจรัฐขาวทั้งสี่ด้านนั้น มีแต่ประเทศจีนเท่านั้นที่มีเรื่องเช่นนี้ เราวิเคราะห์แล้วเห็นว
ฤดูกาล ltf มาถึงอีกแล้ว

คอลัมน์นี้เคยพูดเรื่องฤดูกาลทางการตลาดครั้งหนึ่งว่า เป็นเรื่องปกติของสินค้าและบริการที่จะต้องมีห้วงเวลาหรือฤดูกาลที่มีโอกาส ทางการตลาดที่ดีเป็นพิเศษ ภาษาการตลาดเขาเรียกช่วงเวลาแบบนี้ว่า High Season หม
save energy - save money

ปัจจัย 4 คือ สิ่งที่ตอบสนองต่อความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ ซึ่งได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค เราทุกคนต้องอาศัยปัจจัยเหล่านี้ในการดำรงชีวิต ซึ่งหากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไป  จะท
ภาษีอากรกับธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

เพิ่งได้เป็นเจ้าของหนังสือชื่อ "เจาะลึกการวางแผนภาษีธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์" ของ อ.สมเดช โรจน์คุรีเสถียร เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ที่จริงได้มาสองเล่มครับ แต่ส่งไปให้รุ่นพี่ที่ชอบพอกันซึ่งทำธุรกิจเ
ยุคน้ำมันแพงกับความต้องการที่อยู่อาศัย

หลายๆคนในตอนนี้คงประสบกับปัญหาน้ำแพง ข้าวของเครื่องใช้ ต่างๆทยอยกับปรับราคาขึ้นหมด แต่มีอยู่อย่างเดียวที่ไม่ขึ้นก็คือเงินเดือน ของเราๆนี่เอง ดังนั้น หลายๆคนก็ได้เริ่มใช้วิธีการลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ใน สิ่
FaLang translation system by Faboba