บทความ

การจัดทำรายงานเชิงวิเคราะห์ของ hr มืออาชีพ work shop ศ.26/9/57

...หลักสูตรภาคปฏิบัติในการจัดทำรายงานด้านทรัพยากรมนุษย์  เพื่อใช้เป็นข้อมูลเชิงบริหารกลยุทธ์ทางธุรกิจ และเพื่อก้าวสู่การเป็น HR มืออาชีพอย่างแท้จริง !! .............................................
เรื่องของ คอคอดกระ

"เรื่องของ คอคอดกระ" คงเป็นเพราะช่วงนี้เรื่องของ "คอคอดกระ" กลับมาวนเวียนอยู่ในข่าวสารบ้านเมืองเราอีกคำรบหนึ่ง และด้วยเหตุที่ได้ยินเกี่ยวกับเรื่องนี้มานานนม จึงเกิดความสนใจครับว่า นอกจากที่พอจะรับรู้
cpd ผู้ทำบัญชี...1 ปี 12 ชั่วโมง

  1 ปี ⑫ ชั่วโมง!! ❝ หลักเกณฑ์การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงใหม่จากเดิม 3 ปี 27 ชั่วโมง ให้ยกเลิก และให้ถือปฏิบัติ
แนวโน้มการใช้งานโทรศัพท์พื้นฐาน

แนวโน้มการใช้งานโทรศัพท์พื้นฐาน    ผมรู้ความทันการใช้เครื่องมือสื่อสารและเทคโนโลยีหลายอย่างที่เคยทันสมัยมากๆหรือจำเป็นอย่างมากในยุคสมัยหนึ่ง แต่มาล้าสมัย หรือเลิกใช้กันไปแล้ว ในปัจจุบันหลายชนิด จำไ
แนะนำชุดหนังสือ งบการเงินรวมและปัญหาการจัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ผู้แต่ง ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์

☆ แนะนำหนังสือใหม่ ☆ชุดหนังสือ "งบการเงินรวมและปัญหาการจัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่"  (ชุดละ 2 เล่ม)  ผู้แต่ง : วรศักดิ์ ทุมมานนท์ ชุดละ 2 เล่ม จำนวน 1,516 หน้า ราคา 1,200 บาท / สมาชิก
การบริหารจัดการงานบุคคลสำหรับ hr มือใหม่ 4 วัน ศ.19ส.20ศ.26ส.27/9/57

การบริหารจัดการงานบุคคลสำหรับ HR มือใหม่   หลักสูตรที่ HR มือใหม่ทุกคนไม่ควรพลาด จุดประกาย...ความคิด การทำงานในบทบาท “HR” ให้ก้าวนำยุค ทันต่อเหตุการณ์ ตรงใจผู้บริหาร เจาะลึกหลักการและกระบวนกา
news  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้แก้ไขประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง เรื่อง กำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี พ.ศ. 2557

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้แก้ไขประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง เรื่อง "กำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี พ.ศ. 2557" ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557  
 การจัดการ social media ในองค์กร

คงพอจะทราบกันอยู่นะครับว่า คนไทยเราใช้สื่อสังคมออนไลน์กันมากติดอันดับโลก อย่าง Facebook ที่เราท่านใช้กันอยู่เป็นประจำและว่ากันว่านิยมใช้กันมากเป็นพิเศษกว่าสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆนั้น จากการสำรวจพบว่ากำล
เทคนิคการใช้ excel เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ อ.30/9/57

เทคนิคการใช้ Excel เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ วิทยากร อาจารย์สำเริง ยิ่งถาวรสุข อังคาร 16 กันยายน 2557 เวลา 09.00-17.00 น. โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด (ถนนรัชดาฯ) อัตราค่าสัมมนา - บุค
news  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้แก้ไขประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี พ.ศ. 2557

  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้แก้ไขประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง เรื่อง "กำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน
ศิลปะการสื่อสาร การสั่งงาน การสอนงาน การควบคุมงาน การมอบหมายงาน สำหรับหัวหน้างาน พฤ.25/9/57

ศิลปะการสื่อสาร การสั่งงาน การสอนงาน การควบคุมงาน การมอบหมายงาน สำหรับหัวหน้างาน บุคลากรในองค์กร โดยเฉพาะระดับหัวหน้างานหรือผู้ที่กำลังก้าวสู่การเป็นหัวหน้างาน นอกเหนือจากมีหน้าที่ความรับผิดชอบในงา
การบริหารแรงงานสัมพันธ์ให้สัมฤทธิ์ผล อ.23/9/57

การบริหารแรงงานสัมพันธ์ให้สัมฤทธิ์ผล ๐ การบริหารแรงงานสัมพันธ์ เป็นกฎหมายที่สำคัญและจำเป็นในการบริหารจัดการองค์กรมากที่สุด ๐ ปัญหาแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบการ เกิดขึ้นจาก "สิ่งกระตุ้น" จากปัจจัยภาย
หลักเกณฑ์ภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งระบบ ( value added tax ) อ.16/9/57

หลักเกณฑ์ภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งระบบ ( Value Added Tax )  * Update ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประกาศ คสช.* การออกและรับใบกำกับภาษี ตามหลักเกณฑ์ใหม่* การตรวจสอบการขอคืนภาษีซื้อ* การจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่มรูปแบ
การวางแผนภาษีทั้งระบบสำหรับ... บริษัทต่างประเทศที่เข้ามาทำธุรกิจในไทยและบริษัทไทยที่กระทำการแทน - ทำการติดต่อ บริษัทต่างประเทศ ส.27/9/57

การวางแผนภาษีทั้งระบบสำหรับ... บริษัทต่างประเทศที่เข้ามาทำธุรกิจในไทยและบริษัทไทยที่กระทำการแทน - ทำการติดต่อ บริษัทต่างประเทศ   การวางแผนภาษีและ การหลบหลีกภาษีของบริษัทข้ามชาติ ความแตกต่างระหว
หลักเกณฑ์ภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งระบบ ( value added tax ) อ.16/9/57

หลักเกณฑ์ภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งระบบ ( Value Added Tax )   * Update ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประกาศ คสช. * การออกและรับใบกำกับภาษี ตามหลักเกณฑ์ใหม่ * การตรวจสอบการขอคืนภาษีซื้อ * การจัดทำรายงานภาษีมูลค่า
สุดยอดเทคนิคสำหรับ นักบัญชี เพื่อก้าวสู่การเป็น นักบัญชีบริหาร อย่างมืออาชีพ อ.16/9/57

สุดยอดเทคนิคสำหรับ "นักบัญชี" เพื่อก้าวสู่การเป็น "นักบัญชีบริหาร" อย่างมืออาชีพ วิทยากร ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด (ถนนรัชดาฯ) อังคาร 16 กันยายน 2557 เวลา 09
ประเด็นปัญหาและผลกระทบ กฎหมายแรงงานเกี่ยวกับการจ้างเหมาแรงงาน ตามมาตรา 11/1 outsourcing จ.ระยอง ศ.19/9/57

ประเด็นปัญหาและผลกระทบ กฎหมายแรงงานเกี่ยวกับการจ้างเหมาแรงงาน ตามมาตรา 11/1 Outsourcing ด่วนมาก!! สำหรับนายจ้างที่มีการจ้างเหมาแรงงาน Outsourcing ตาม มาตรา 11/1  ผลกระทบที่สร้างความเสียหายอย่างมห
visa การขอเข้ามาในราชอาณาจักร และ work permit ใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าวในประเทศไทย พ.10-พฤ.11/9/57

VISA การขอเข้ามาในราชอาณาจักร และ Work Permit ใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าวในประเทศไทย Update!! ตท.1 คำขอรับใบอนุญาตทำงาน ตท.3 คำขอรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว ตท.4 คำขอรับใบอนุญาตทำงาน ตท.5 คำขอต่อ
ครบเครื่องเรื่องส่งออก aec 26/8/57

หลักสูตรอบรมแนะนำสำหรับผู้ประกอบการ และผู้สนใจเรื่องการส่งออกครับ ....................................... ครบเครื่องเรื่องส่งออก AEC ....................................... - ประชาคมเศรษฐกิจอา
กลยุทธ์การวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหาร 3/9/57

กลยุทธ์การวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหาร วิทยากร: ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์ กำหนดการ: พุธ 3 กันยายน 2557 / เวลา 09.00-17.00 น.โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาฯ สี่แยกห้วยขวาง รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีห้ว
FaLang translation system by Faboba