บทความ

บอร์ดบีโอไอเล็งคลอด นโยบายลงทุนที่ยั่งยืน เร่งจัดทำมาตรการที่นำไปสู่การพัฒนาประเทศทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม

          บอร์ดบีโอไอเล็งปรับทิศทางประเทศไทยไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยที่ประชุมเห็นชอบแนวคิด “นโยบายลงทุนที่ยั่งยืน” พร้อมมอบบีโอไอหารือหน่วยงานที่เกี่ย
ต่างชาติยังเชื่อมั่นประเทศไทย ยอดเอฟดีไอปี 52 ขยายตัว 18 ญี่ปุ่นยังครองแชมป์เบอร์ 1 ลงทุนในไทย  จีนแห่ลงทุนเพิ่มหลายหมื่นล้านบาท

          บีโอไอยังอุ่นใจ ต่างชาติเชื่อมั่นการลงทุนในไทย โดยปี 2552 ที่ผ่านมา ยอดขอรับส่งเสริมการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 18 เมื่อเท
ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น

          ด้วยที่ประชุมสภากรรมการครั้งที่ ๗๘ (๑๘๒) เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ได้มีมติ เป็นเอกฉันท์ให้เรียกประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่
ผลการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ โดยวิธีสอบราคา

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูประถัมภ์ พิจารณาผลการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีสอบราคา ผ
นโยบายเศรษฐกิจของเรา(ต่อ)

มีแต่ขุนศึกก๊กมินตั๋งผู้ไร้ยางอาย ที่สุดเท่านั้น ที่บังอาจกุข่าวอกุศลอยู่ทุกวันว่า ในเขตแดงย่อยยับป่นปี้อย่างนั้นอย่างนี้, ทั้งๆ ที่ในเขตปกครองของพวกมันเองแทบจะถึงขั้นสิ้นเนื้อประดาตัวอยู่แล้ว. จุดมุ่
นโยบายเศรษฐกิจของเรา

มีแต่ขุนศึกก๊กมินตั๋งผู้ไร้ยางอาย ที่สุดเท่านั้น ที่บังอาจกุข่าวอกุศลอยู่ทุกวันว่า ในเขตแดงย่อยยับป่นปี้อย่างนั้นอย่างนี้, ทั้งๆ ที่ในเขตปกครองของพวกมันเองแทบจะถึงขั้นสิ้นเนื้อประดาตัวอยู่แล้ว. จุดมุ่
จะวิเคราะห์ชนชั้นในชนบทอย่างไร

๑. เจ้า ที่ดิน ผู้ที่ถือ กรรมสิทธิ์ในที่ดิน โดยตนเองไม่ใช้แรงงาน หรือเพียงแต่ใช้แรงงานในงานเบ็ดเตล็ด และครองชีพโดยอาศัยการขูดรีดชาวนานั้น เรียกว่าเจ้าที่ดิน. แบบวิธีขูดรีดของเจ้าที่ดิน ที่สำคัญคือเก็บ
สถานการณ์ปัจจุบันในเขตแข็งอำนาจ

ตั้งแต่เดือนเมษายนปีนี้เป็นต้นมา เขตแดงได้ค่อย ๆ ขยายกว้างออกไป หลังการสู้รบที่หลุงหยวนโข่ว (เขตชายแดนระหว่างหยุ่งซินกับหนิงกัง) เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายนซึ่งฝ่ายเราได้ตีข้าศึกกังไสแตกไปเป็นครั้งที่ ๔ แ
การแข็งอำนาจที่เขตแดนต่อแดนหูหนาน-กังไส กับความพ่ายแพ้เดือนสิงหาคม

ในโลกปัจจุบันนี้ การที่ในประเทศหนึ่งได้เกิดมีเขตอำนาจรัฐแดงเขตเล็ก ๆ เขตหนึ่งหรือหลายเขตขึ้นในท่ามกลางวงล้อมของอำนาจรัฐขาวทั้งสี่ด้านนั้น มีแต่ประเทศจีนเท่านั้นที่มีเรื่องเช่นนี้ เราวิเคราะห์แล้วเห็นว
ฤดูกาล ltf มาถึงอีกแล้ว

คอลัมน์นี้เคยพูดเรื่องฤดูกาลทางการตลาดครั้งหนึ่งว่า เป็นเรื่องปกติของสินค้าและบริการที่จะต้องมีห้วงเวลาหรือฤดูกาลที่มีโอกาส ทางการตลาดที่ดีเป็นพิเศษ ภาษาการตลาดเขาเรียกช่วงเวลาแบบนี้ว่า High Season หม
save energy - save money

ปัจจัย 4 คือ สิ่งที่ตอบสนองต่อความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ ซึ่งได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค เราทุกคนต้องอาศัยปัจจัยเหล่านี้ในการดำรงชีวิต ซึ่งหากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไป  จะท
ภาษีอากรกับธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

เพิ่งได้เป็นเจ้าของหนังสือชื่อ "เจาะลึกการวางแผนภาษีธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์" ของ อ.สมเดช โรจน์คุรีเสถียร เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ที่จริงได้มาสองเล่มครับ แต่ส่งไปให้รุ่นพี่ที่ชอบพอกันซึ่งทำธุรกิจเ
ยุคน้ำมันแพงกับความต้องการที่อยู่อาศัย

หลายๆคนในตอนนี้คงประสบกับปัญหาน้ำแพง ข้าวของเครื่องใช้ ต่างๆทยอยกับปรับราคาขึ้นหมด แต่มีอยู่อย่างเดียวที่ไม่ขึ้นก็คือเงินเดือน ของเราๆนี่เอง ดังนั้น หลายๆคนก็ได้เริ่มใช้วิธีการลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ใน สิ่
iq - eq รหัสลับ สร้างคนเก่ง

ความเก่งไม่ใช่เรื่องของพันธุกรรม แบบที่พ่อและแม่เป็นคุณหมอทั้ง คู่แล้วลูกจะต้องเป็นหมอด้วย เรื่องนี้เป็นจริงที่เกิดขึ้นกับเพื่อนรัก ของผู้เขียนเอง คุณพ่อเป็นศัลยแพทย์มือหนึ่ง  ส่วนคุณแม่เป็นแพทย์
ตอนที่ 22. บ่มสร้างวินัยคนและวินัยองค์กร

(1)    การบริหารงานบุคคลและการจัดการทรัพยากรบุคคลนั้น เป็นเรื่องของการจัดการกับคนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป แต่เนื่องจากคนมีใจที่หวั่นไหวไกวแกว่งผันแปรได้ทุกเมื่อ ซึ่งสภาพเช่นนี้เป็นการลดทอนสมรรถนะการทำงานและ
ตอนที่ 21. หลักการ 5 ร่วม ในการฝึกช้างเผือก

(1)    การแสวงหาคนดีมีฝีมือหรือคนมีไฟเข้ามาร่วมงานในองค์กรก็คือการสร้างเลือด เนื้อใหม่ให้กับองค์กร สุขภาพอนามัยขององค์กรในวันข้างหน้าจะดีร้ายประการใดและอนาคตขององค์กรจะ รุ่งเรืองสดใสหรื
ตอนที่ 20. ใช้คนในขณะมีไฟ เลี้ยงคนอย่าปล่อยทิ้งจนไฟมอด

(1) องค์กรทั้งปวงย่อมมีชีวิตจิตใจของตนเองเหมือน กับคนเรา จิตใจขององค์กรก็คืออุดมการณ์ แนวทาง นโยบาย และเป้าหมาย ในการดำเนินงานขององค์กรนั้น ๆ ซึ่งถ้าหากถูกต้อง ดีงาม และเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องทั้
ตอนที่ 19. เทคนิคการใช้คนหัวสี่เหลี่ยม

(1)    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยพระราชทานพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับคนไว้ว่า ในประเทศชาติมีคนหลายจำพวก ต้องจัดวางให้ถูก เช่นเดียวกับการจัดสวนญี่ปุ่น ซึ่งมีทั้งหินรูปต่าง ๆ สีต่าง ๆ ถ้าจั
ตอนที่ 18. วางเสาหลักการบริหารจัดการให้มั่นคง ตอน ๒

(4.4) กรมนา ดูแลรับผิดชอบในภาคการผลิตซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาคการเกษตร มีตำแหน่งขุนนาเป็นหัวหน้า (4.5) กรมคลัง ดูแลรับผิดชอบรายได้ของแผ่นดินและการจัดเก็บส่วยสาอากรต่าง ๆ มีขุนคลังหรือบางครั้งก็อาจมีตำแหน่งเ
พืชมงคลสมัย

การพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญได้เวียน มา ถึงอีกครั้งหนึ่งแล้ว ในวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2552 โดยการพระราชพิธีใหญ่คือพิธีแรกนาขวัญจะจัดขึ้นที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เหมือนกับทุก ๆ ปีที่ผ่านมา
FaLang translation system by Faboba