สัมมนา, Banner Logo DST
สัมมนา, Home
สัมมนา, About
สัมมนา, Service
สัมมนา, Content
สัมมนา, Download
สัมมนา, link
สัมมนา, ติดต่อธรรมนิติ
สัมมนา,
สัมมนา, CAll Center
กำหนดการเดือนก่อนหน้า
ปฏิทินสัมมนาประจำเดือน
กำหนดการสัมมนาเดือนต่อไป
อา.
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
    
5
30
31
  • แนะนำIn-House Training บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร ที่ครอบคลุมทุกหลักสุตร สาขาวิชาชีพ อาทิ บริหารจัดการ บัญชี ภาษีอากร หลักสูตรนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) กฎหมายธุรกิจ กฎหมายแรงงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การขาย หลักสูตรสำหรับหัวหน้างาน ทีมงาน การพัฒนาตนเอง ฯลฯ...

หนังสือพิมพ์ท้องที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อความประกาศต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินไปตามปกติแห่งธุรกิจการค้า เช่น การประกาศบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ออกทุกวันจันทร์ - วันศุกร์
วารสารเอกสารภาษีอากร วารสารเอกสารภาษีอากร ประจำเดือน ธันวาคม 2559
- ก้าวทันประเด็นภาษีกับ LTF
- คำแนะนำและวิธีการแจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง
- ค่าใช้จ่าย 200% กับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน
- การทำสัญญาเพื่อหลีกเลี่ยงภาษี
ดูรายละเอียด วารสาร
วารสาร Business Law & Human HR Society Magazine ประจำเดือน ธันวาคา 2559
- สุดยอดนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- เปิดกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ "MINOR FOOD GROUP"
- ลูกจ้างทำงานบ้านกับกฎหมายแรงงานของไทย
- เพียรพอเพื่อพอเพียง
ดูรายละเอียด วารสาร
วารสาร CPD&ACCOUNT Journal CPD&ACCOUNT ประจำเดือน ธันวาคม 2559
- เข้าสู่เส้นชัย ในการนับชั่วโมง (วิธีการแจ้งการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง)
- ภาษีอากรกับรายได้ในงบกำไรขาดทุน
- เคลียร์ให้ชัดลงทุนสินทรัพย์ยังไงให้ได้เป็นรายจ่าย 2 เท่า
- National e
ดูรายละเอียด วารสาร
|

 |