สัมมนา, Banner Logo DST
สัมมนา, Home
สัมมนา, About
สัมมนา, Service
สัมมนา, Content
สัมมนา, Download
สัมมนา, link
สัมมนา, ติดต่อธรรมนิติ
สัมมนา,
สัมมนา, CAll Center
กำหนดการเดือนก่อนหน้า
ปฏิทินสัมมนาประจำเดือน
กำหนดการสัมมนาเดือนต่อไป
อา.
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
1
2
3
5
6
7
8
9
15
20
21
22
23
29
30
    
สัมมนา, Download PDF CPD/CPA
สัมมนา,
สัมมนา,
สัมมนา,
สัมมนา,
สัมมนา, Dharmniti U-Learning
สัมมนา,
สัมมนา,
  • แนะนำ


abc

In-House Training บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร ที่ครอบคลุมทุกหลักสุตร สาขาวิชาชีพ อาทิ บริหารจัดการ บัญชี ภาษีอากร หลักสูตรนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) กฎหมายธุรกิจ กฎหมายแรงงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การขาย หลักสูตรสำหรับหัวหน้างาน ทีมงาน การพัฒนาตนเอง ฯลฯ...

หนังสือพิมพ์ท้องที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อความประกาศต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินไปตามปกติแห่งธุรกิจการค้า เช่น การประกาศบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ออกทุกวันจันทร์ - วันศุกร์
วารสารเอกสารภาษีอากร วารสารเอกสารภาษีอากร ประจำเดือน พฤษภาคม 2559
-  NPAEs ถึงเวลาแล้วที่จะต้องกลับมาให้ความสำคัญกับการจัดทำงบกระแสเงินสด
-  ภาษีบริษัทกงสี TAX on Holding Company
-  ข้อพิจารณาทางภาษีอากรกับการปรับโครงสร้างของบริษัท
-  ปัญหาความแตกต่างของสัญญาณทางธุรกิจที่นักบัญชีและนักบริหารควรทราบ
ดูรายละเอียด วารสาร
วารสาร Business Law & Human HR Society Magazine ประจำเดือน พฤษภาคม 2559
- นโยบายแรงงานปี 59
- Core Competency เครื่องมือการบริหารและพัฒนาบุคลากร
- UPDATE มาตราการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่กำลังจะมาในปี 2559
- จักการงานฝึกอบรม...ให้เป็นเรื่องง่ายที่คุ้มค่า คุ้มราคา นำไปใช้ได้จริง
ดูรายละเอียด วารสาร
วารสาร CPD&ACCOUNT Journal CPD&ACCOUNT Journal ประจำเดือน พฤษภาคม 2559
- เตรียมพร้อมสู่การคุ้มครองเงินฝากไม่เกิน 1 ล้านบาท
- หลักเกณฑ์การออกใบลดหนี้
- 12คำถามก่อนยื่นงบการเงินผ่านระบบ e
- Filing
ดูรายละเอียด วารสาร
|

 |