หลัดสูตรใหม่     In-House Training บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร ที่ครอบคลุมทุกหลักสุตร สาขาวิชาชีพ อาทิ บริหารจัดการ บัญชี ภาษีอากร หลักสูตรนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) กฎหมายธุรกิจ กฎหมายแรงงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การขาย หลักสูตรสำหรับหัวหน้างาน ทีมงาน การพัฒนาตนเอง ฯลฯ...หนังสือพิมพ์ท้องที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อความประกาศต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินไปตามปกติแห่งธุรกิจการค้า เช่น การประกาศบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ออกทุกวันจันทร์ - วันศุกร์


elearn head

วารสารเอกสารภาษีอากร
-   กองทุนไหนดี? วิธีเลือกกองทุนสำหรับคนที่ไม่รู้จักกองทุนรวม
-   Permanent Establishment  
-   อย่าลืมต่ออายุสมาชิกผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี
-   ข้อคิดในการวางแผนภาษีในการซื้อขายหุ้น
ดูรายละเอียด วารสาร
วารสาร Business Law & Human
-   เคล็ดลับเติมความหวานสู่หัวใจพนักงานตามฉบับ Daddy Dough
-   Talent Management ทำไมและอย่างไร ?
-   รับมือกับการสอบสวนอย่างไร
-   3 วิธี เริ่มต้นลงทุนของมนุษย์เงินเดือน
ดูรายละเอียด วารสาร
วารสาร CPD&ACCOUNT Journal
-   ข้อความที่ต้องมีบนใบเพิ่มหนี้และใบลดหนี้
-   ภาษีอีคอมเมิร์ซ
-   6 ขั้นตอนง่ายๆ ในการขอจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์
-   สังคมไร้เงินสดและผลกระทบด้านภาษีต่อนักบัญชี
ดูรายละเอียด วารสาร