ปฏิทินสัมมนาประจำเดือน     In-House Training บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร ที่ครอบคลุมทุกหลักสุตร สาขาวิชาชีพ อาทิ บริหารจัดการ บัญชี ภาษีอากร หลักสูตรนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) กฎหมายธุรกิจ กฎหมายแรงงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การขาย หลักสูตรสำหรับหัวหน้างาน ทีมงาน การพัฒนาตนเอง ฯลฯ...หนังสือพิมพ์ท้องที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อความประกาศต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินไปตามปกติแห่งธุรกิจการค้า เช่น การประกาศบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ออกทุกวันจันทร์ - วันศุกร์


elearn head


วารสารเอกสารภาษีอากร
- "ภาษีนาทีทอง" เวลาที่หมดลงและกำลังจะ "ต่อเวลา"
- How do actors pay taxes?
- เกณฑ์คงค้างกับเกณฑ์สิทธิ
- M&A : Due Diligence ทำไม/อย่างไร/เพื่อใคร ?
ดูรายละเอียด วารสาร
วารสาร Business Law & Human
- แนวทางแบ่งเวลาสัมภาษณ์ให้ได้ผลดี
- สรรหาพนักงานโดย AI ... ไร้อคติ
- Career Coaching ปลดล็อกตนเองด้วยการถามให้ "ฉุกคิด'
- ไขความลับ "STEPUP" วัฒนธรรมแห่งความสำเร็จของแมคไทย
ดูรายละเอียด วารสาร
วารสาร CPD&ACCOUNT Journal
- การรับรู้รายได้ทางบัญชีกับทางภาษีอากร
- โค้งสุดท้ายในการยื่นงบการเงินประจำปี 2560
- เงินได้ตามมาตรา 40 (1) และ 40 (2) แตกต่างอย่างไร
- ระวังให้ดีต่อจากนี้ธนาคารจะต้องส่งข้อมูลบัญชีให้สรรพากรตรวจสอบ
ดูรายละเอียด วารสาร