ปฏิทินสัมมนาประจำเดือน     In-House Training บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร ที่ครอบคลุมทุกหลักสุตร สาขาวิชาชีพ อาทิ บริหารจัดการ บัญชี ภาษีอากร หลักสูตรนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) กฎหมายธุรกิจ กฎหมายแรงงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การขาย หลักสูตรสำหรับหัวหน้างาน ทีมงาน การพัฒนาตนเอง ฯลฯ...หนังสือพิมพ์ท้องที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อความประกาศต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินไปตามปกติแห่งธุรกิจการค้า เช่น การประกาศบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ออกทุกวันจันทร์ - วันศุกร์


elearn head


วารสารเอกสารภาษีอากร
- ภาระภาษีของงานเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- สารพันปัญหาในการจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม
- การตรวจสอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
- วางแผนให้ดี "ประเด็นภาษี" เมื่อลงทุนกับกองทุนรวม
ดูรายละเอียด วารสาร
วารสาร Business Law & Human
- ทำงานแบบ Gig ได้หรือเสีย
- เคล็ดลับ "จัดพอร์ต" กองทุนรวม
-  การบริหารจัดการพนักงานระดับปฏิบัติงานด้วยการสื่อสารสั่งงาน
- The Effective Leader "ผู้นำ" นำอย่างไรให้ได้ทั้ง "'งาน" และ "คน"
ดูรายละเอียด วารสาร
วารสาร CPD&ACCOUNT Journal
- Update การจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม
- อย่าลืมต่ออายุสมาชิกภาพของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี
- รายการบัญชีที่สำคัญบนงบการเงินที่นักบัญชีพึงต้องระมัดระวัง (ตอนที่1)
- เริ่มต้นธุรกิจใหม่กับแฟรนไชส์ NEW START UP WITH FRANCHISE
ดูรายละเอียด วารสาร