ปฏิทินสัมมนาประจำเดือน     In-House Training บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร ที่ครอบคลุมทุกหลักสุตร สาขาวิชาชีพ อาทิ บริหารจัดการ บัญชี ภาษีอากร หลักสูตรนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) กฎหมายธุรกิจ กฎหมายแรงงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การขาย หลักสูตรสำหรับหัวหน้างาน ทีมงาน การพัฒนาตนเอง ฯลฯ...หนังสือพิมพ์ท้องที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อความประกาศต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินไปตามปกติแห่งธุรกิจการค้า เช่น การประกาศบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ออกทุกวันจันทร์ - วันศุกร์


elearn head


วารสารเอกสารภาษีอากร
- ภาษีเงินดิจิทัล
- Public Charitable Institution
- ปัญหาหนี้ภาษีอากรในคลีล้มละลาย
- การใช้รายงานจากระบบสารสนเทศทางการบัญชีอย่างมืออาชีพ
ดูรายละเอียด วารสาร
วารสาร Business Law & Human
- CEO ฟันน้ำนม
- การใช้ CHATBOT ในงาน HR
- HR ก้าวไปสู่ยุค HR DIGITAL ยังไงก็ปฏิเสธไม่ได้
- ลงทุนยังไงไม่ให้เสียภาษี ถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนแบบนี้อยู่
ดูรายละเอียด วารสาร
วารสาร CPD&ACCOUNT Journal
- ใครมีสิทธิออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ
- ระบบออนไลน์ที่สำคัญในการติดต่อกับสภาวิชาชีพบัญชี
-  มาตรฐานการตรวจสอบภาษีของกรมสรรพากรปี 2561
- นักบัญชี VS งบการเงิน การนำเสนอข้อมูลแก่ผู้บริหาร (ภาค 3 ตอนจบ)
ดูรายละเอียด วารสาร