ปฏิทินสัมมนาประจำเดือน     In-House Training บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร ที่ครอบคลุมทุกหลักสุตร สาขาวิชาชีพ อาทิ บริหารจัดการ บัญชี ภาษีอากร หลักสูตรนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) กฎหมายธุรกิจ กฎหมายแรงงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การขาย หลักสูตรสำหรับหัวหน้างาน ทีมงาน การพัฒนาตนเอง ฯลฯ...หนังสือพิมพ์ท้องที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อความประกาศต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินไปตามปกติแห่งธุรกิจการค้า เช่น การประกาศบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ออกทุกวันจันทร์ - วันศุกร์


elearn head

วารสารเอกสารภาษีอากร
-  เจาะนโยบาย 3 ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกสภาวิชาชีพบัญชี
-  ประเด็นภาษี "ค่าปรับจากการผิดสัญญา"
-  บัญชีพิเศษตามประมวลรัษฏากร ประเด็นที่ไม่ควรมองข้าม
-  "น่าคิด...คิดต่อ" จากหนังสือตอบหาข้อรือกรมสรรพากร
ดูรายละเอียด วารสาร
วารสาร Business Law & Human
-  แนวโน้มความท้าทาย...ในสายงาน HR ยุคใหม่
-  การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ในงาน HR 
-  ราคาของความซื่อสัตย์
-  คุณรักงานที่คุณทำหรือเปล่า
ดูรายละเอียด วารสาร
วารสาร CPD&ACCOUNT Journal
-  เตรียมพร้อมกับการขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน
-  ปรับกลยุทธ์บริหารต้นทุน
-  การบันทึกรายการสินค้าคงเหลือด้วยวิธี Perpetual
-  รู้จักสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล
ดูรายละเอียด วารสาร