ปฏิทินสัมมนาประจำเดือน     In-House Training บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร ที่ครอบคลุมทุกหลักสุตร สาขาวิชาชีพ อาทิ บริหารจัดการ บัญชี ภาษีอากร หลักสูตรนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) กฎหมายธุรกิจ กฎหมายแรงงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การขาย หลักสูตรสำหรับหัวหน้างาน ทีมงาน การพัฒนาตนเอง ฯลฯ...หนังสือพิมพ์ท้องที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อความประกาศต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินไปตามปกติแห่งธุรกิจการค้า เช่น การประกาศบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ออกทุกวันจันทร์ - วันศุกร์


elearn head

วารสารเอกสารภาษีอากร
-   ประเด็นภาษี"บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์" (Electronic Voucher)
-   การตรวจสอบงบการเงินที่จัดทำขึ้นตามแม่บทอื่น
-   Tax Challenges in Digital Economy
-   สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
ดูรายละเอียด วารสาร
วารสาร Business Law & Human
-   10 คำถามสัมภาษณ์ยอดฮิตสำหรับผู้สมัครงาน GEN Y
-   "การบริหารผลงาน" คืออะไร ? ทำอย่างไรให้ได้ผล ?
-   นวัตกรรมและการพัฒนาทุุนมนุษย์
-   โค้งสุดท้ายแบบนี้เลือกอะไรดีในการประหยัดภาษี
ดูรายละเอียด วารสาร
วารสาร CPD&ACCOUNT Journal
-   แจ้งยืนยันการลงลายมือชื่อสำหรับสิ้นปี 2560
-   การจัดทำบัญชีอย่างง่ายของธุรกิจร้านค้าออนไลน์
-   ช้อปช่วยชาติ
-   คำกริยาที่เกี่ยวกับความสม่ำเสมอ
ดูรายละเอียด วารสาร