กลยุทธ์การวิเคราะห์งบการเงินแบบมืออาชีพ

รหัสหลักสูตร : 21/2112

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อสัมมนา

1. รู้อะไรจากงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุน (เบ็ดเสร็จ), งบกระแสเงินสด

2. เทคนิคการวิเคราะห์สถานภาพของบริษัทและเครื่องมือในการวิเคราะห์ที่เหมาะสมที่สุด

3. เทคนิคการวิเคราะห์สภาพคล่องของกิจการ

-   สภาพคล่องระยะสั้น

- Free Cash Flow ระยะยาว

4. เทคนิคการวิเคราะห์กำไรของกิจการ

-  EBIT

-  EBITDA

-  NOPAT

-  C.F.O.

5. การใช้  ROA , ROE ในการวิเคราะห์ธุรกิจ

6. การวิเคราะห์มูลค่าด้วย

- Market Value Added (MVA)

- Economic Value Added (EVA)

- Return on Capital Employed (ROCE)

7. เทคนิคการวิเคราะห์เพื่อประเมินมูลค่าหุ้นสามัญ

8. คุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

รศ.สริตา บุนนาค

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :
- รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2 (ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินประมาณ 50 เมตร)

- รถโดยสารประจำทางสาย 54, 73, 73ก, 136, 137, 179, 185, 206, 514, 517, 36ก, 122, 528, 529

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba