Effective Problem Solving การวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ**เลื่อนโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่**

รหัสหลักสูตร : 21/5050

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 • ลดอัตราการเกิดซ้ำของปัญหารายวันที่เกิดขึ้นแบบไม่รู้จบ
 • วิเคราะห์ Turtle Diagram (ตัวเต่า) อันเป็นที่มาของปัญหาทั้งหลาย
 • สร้างทักษะในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น
 • ประยุกต์ใช้ระบบการแก้ไขและป้องกันปัญหาตามมาตรฐานสากล (ISO)
 • เชื่อมโยงเนื้อหากับปัญหาประจำวันของผู้เรียนเพื่อง่ายต่อการเข้าใจและจดจำ

 

หัวข้ออบรม

1. ความสำคัญของการบริหารจัดการ

 • ทำไมต้องมีระบบการบริหารจัดการ
 • Positive Thinking มีประโยชน์อย่างไรกับการทำงาน และการแก้ไขปัญหา
 • ความสำคัญของการทำงานกับการมีชีวิตและ “เป้าหมายของชีวิต”
2. การควบคุมกระบวนการ
 • หลักการ PDCA กับการทำงาน
 • Turtle Diagram “ทุกปัญหา ล้วนมาจากเต่า”
3. กระบวนการแก้ไขและการป้องกันปัญหา (Problem Solving)
 • ความสัมพันธ์และความสำคัญของระบบการแก้ไขและป้องกันปัญหาตามมาตรฐานสากล (ISO)
 • การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
 • การวิเคราะห์สาเหตุ
 • การกำหนดมาตรการในการจัดการ
 • การติดตามผล
4. Workshop (ฝึกปฏิบัติ วิเคราะห์ และการแก้ไขปัญหาจากกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง)
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์วันเพ็ญ วิศาลบูชนีย์

สถานที่

โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร
10400
โทรศัพท์ :
02-2900125
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba