การบัญชีสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมยุค 4.0 (จ.อยุธยา)

รหัสหลักสูตร : 21/2744

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรการบัญชีสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมยุค 4.0

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

วิทยากรโดย อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

หัวข้อสัมมนา

1. อุตสาหกรรม 4.0 เป็นอย่างไรมีผลกระทบต่อโครงสร้างทางบัญชีอย่างไร

2. กระบวนการบันทึกบัญชีของกิจการโรงงานอุตสาหกรรม

-การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบ

-การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับค่าแรงงาน

-การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับโสหุ้ยการผลิต

-การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับงานระหว่างทำ

-การบันทึกบัญชีกี่ยวกับสินค้าสำเร็จรุป

-สินค้าคงเหลือของกิจการโรงงานอุตสาหกรรม

3. ทบทวนวิธีการคำนวณต้นทุนการผลิตที่เหมาะสมกับโรงงาน

-การจำแนกต้นทุน - วิธีการคำนวณต้นทุน

4. ผลของการเปลี่ยนแปลงต่อระบบบัญชีต้นทุนโรงงานอุตสาหกรรมมีอะไรบ้าง

-ต้นทุนงานสั่งทำ -ต้นทุนช่วง

5. กระบวนการผลิตที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผลต่อการเลือกใช้วิธีการคำนวณต้นทุนหรือไม่อย่างไร

6. บทบาทของการใช้ต้นทุนมาตรฐานในยุคอุตสาหกรรม 4.0

7. ผลกระทบต่อการควบคุมต้นทุนการผลิตช่วยให้การบันทึกรายการบัญชีง่ายขึ้นหรือไม่

8. ทบทวนการวิเคราะห์ผลต่างต้นทุนมาตรฐานตามปัจจัยการผลิต

9. การจัดทำงบการเงินให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมยุค 4.0

10. การวิเคราะห์การลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมยุค 4.0 เพื่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ

11. สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมยุค 4.0 มีอะไรที่น่าสนใจ

12. ประเด็นทางบัญชีและภาษีต่างๆที่มักเกิดขึ้นในระบบการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม

13. ปัญหาด้านการจัดระบบเอกสารทางบัญชีที่กระทบกับการจัดทำบัญชีโรงงานอุตสาหกรมม

14. ปัญหาในการจัดทำบัญชีที่พบในการจัดทำบัญชีโรงงานอุตสาหกรรม

15. การนำ AI มาใช้ในกิจการโรงงานอุตสาหกรรมมีผลอย่างไรในงานบัญชี

16. การบันทึกบัญชีของธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับ BOI และการใช้สิทธิพิเศษ

17. กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบัญชีโรงงานอุตสาหกรรมที่น่าสนใจ

18. คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6:0 0:0 6.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

สถานที่

โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา
210 - 211, 148 ม.5 ถ.โรจนะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.อยุธยา
โทรศัพท์ :
035 212535
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba