สรุปประเด็นสำคัญของมาตรฐานการสอบบัญชี

รหัสหลักสูตร : 21/2173

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

1. ประเด็นสำคัญที่เปลี่ยนแปลงต่อการสอบบัญชีกับมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับปรับปรุงใหม่และออกใช้ใหม่

1.1 มาตรฐานการสอบบัญชี 700 (ปรับปรุง) – การแสดงความเห็นและการรายงานต่องบการเงิน

1.2 มาตรฐานการสอบบัญชี 701 (ปรับปรุง) – การสื่อสารเรื่องสำคัญในการตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

1.3 มาตรฐานการสอบบัญชี 705 (ปรับปรุง) – การแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

1.4 มาตรฐานการสอบบัญชี 706 (ปรับปรุง) – วรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์และ วรรคเรื่องอื่น

1.5 มาตรฐานการสอบบัญชี 720 (ปรับปรุง) – ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับข้อมูลอื่น

1.6 มาตรฐานการสอบบัญชี 260 (ปรับปรุง) – การสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล

1.7 มาตรฐานการสอบบัญชี 570 (ปรับปรุง) – การดำเนินงานต่อเนื่อง

2. เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์เหตุการณ์ สถานการณ์ เพื่อให้ความเห็นต่อความถูกต้องตามควรของงบการเงิน

3. เทคนิคและแนวทางในการเขียนหน้ารายงานผู้สอบบัญชีที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมผลดีและผลเสียต่อ Stakeholders

4. ปัญหาที่อาจจะพบจากการปรับปรุงมาตรฐานการสอบบัญชีต่อกิจการและ Stakeholders

5. กรณีศึกษา การวิเคราะห์สถานการณ์ และแนวทางในการรับมือมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับใหม่

6. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

ดร.ศิรดา จารุตกานนท์

สถานที่

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
99/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กทม.
โทรศัพท์ :
02 2764567
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :
ถ.รัชดาฯ สี่แยกห้วยขวาง

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba