การวิเคราะห์และจัดทำรายงานวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อประโยชน์สำหรับการบริหารเชิงกลยุทธ์

รหัสหลักสูตร : 21/2749

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

1. รายงานทางการเงินที่ผู้บริหารต้องการ เพื่อใช้เป็นประโยชน์สำหรับการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร

2. ข้อมูลจากรายงานวิเคราะห์งบการเงินที่ฝ่ายบัญชีจัดทำ มีความสำคัญต่อการบริหารเชิงกลยุทธ์อย่างไร

3. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับการวิเคราะห์งบการเงิน

4. เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงิน

4.1 งบกำไรขาดทุน (Income Statement)

4.2 งบแสดงฐานะการเงิน (Statement of Financial Postion)

4.3 งบกระแสเงินสด (Cash Flow Statement)

5. เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อค้นหาปัญหาของบริษัท จากตัวเลขทางการเงิน สำหรับการจัดทำรายงานเพื่อนำเสนอผู้บริหาร

5.1 การจัดทำงบการเงินเปรียบเทียบ

- การวิเคราะห์แนวนอน (Horizontal Analysis)

- การวิเคราะห์แนวตั้ง (Vertical Analysis)

5.2 การวิเคราะห์โดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน

- อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratios)

- อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratios)

- อัตราส่วนความเสี่ยงในการก่อหนี้ (Leverage Ratios)

- อัตราส่วนการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการดำเนินงานของธุรกิจ (Efflciency Ratios) แนวทางการประยุกต์ใช้ข้อมูลที่ได้มาแสดงเป็นรายงานเพื่อนำเสนอผู้บริหาร

6. คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์ลาวัลย์ เบ๊

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :
- รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2 (ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินประมาณ 50 เมตร)

- รถโดยสารประจำทางสาย 54, 73, 73ก, 136, 137, 179, 185, 206, 514, 517, 36ก, 122, 528, 529

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba