ผู้จัดการยุคใหม่ Smart Manager (หลักสูตรใหม่2562)

รหัสหลักสูตร : 21/7231

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


ผู้จัดการยุคใหม่ Smart Manager

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

ในองค์กรทุกแห่งย่อมมีลำดับชั้นทางการบริหารงาน ซึ่งทุก ระดับชั้นถูกออกแบบมาให้ภาพรวมขององค์กร
ดำเนินงานไปได้ด้วยดี การเป็นผู้จัดการที่ดีต้องรู้จักเรียนรู้และปรับปรุงประสิทธิภาพของ การทำงาน
เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิผลที่ดีต่อองค์กร อีกทั้งต้องเป็น แบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา จึงนับได้ว่าเป็น
ตำแหน่งที่ต้อง ใช้ความรู้ทักษะและความสามารถเป็นอย่างสูง เพราะผู้จัดการต้อง บริหารงานให้เป็นไปตาม
ความคาดหวังขององค์กร เพื่อตอบสนอง เป้าหมายในการบริหารขององค์กร

วิทยากรโดย อาจารย์วันเพ็ญ วิศาลบูชนีย์


หัวข้อสัมมนา

1. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำคัญของผู้จัดการ

2. ภาพรวมทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้จัดการ เพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังขององค์กรยุคใหม่

3. การพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership)

4. เทคนิคการสอนงาน และการพัฒนาลูกน้องอย่างมีประสิทธิภาพ (Coaching)

5. การบริหารผลการปฏิบัติงานของทีมงาน (Team Performance Management)

6. การจูงใจเพื่อมุ่งสู่ผลสำเร็จ (Achievement Motivation)

7. แนวทางพัฒนาการเป็นผู้ให้คำปรึกษาแก่ลูกน้อง (Counseling)

8. เทคนิคการนำเสนอและรายงานผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ

9. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning) เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายองค์กร

10. สร้างหัวใจของการเป็นผู้ประกอบการ ความรู้สึกเป็นเจ้าของ (Entrepreneur)

11. Case studies กรณีศึกษาและปัญหาที่ผู้จัดการต้องรับมือ พร้อมแนวทางการแก้ไขนับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์วันเพ็ญ วิศาลบูชนีย์

สถานที่

โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถ.สุขุมวิท ซ.11
ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba