การจัดระบบและบริหารคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ : ระบบการควบคุม ตรวจนับ ระบบคลังสินค้า

รหัสหลักสูตร : 21/FB014

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 963 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,391 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การจัดระบบและบริหารคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ระบบการควบคุม ตรวจนับ ระบบคลังสินค้า


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

วิทยากรโดย อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา

หัวข้อสัมมนา

1. ใครบ้าง...ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจนับสินค้าคงคลังประจำปี

2. การวางแผนและการเตรียมการสำหรับการตรวจนับสินค้าและพัสดุคงคลัง

3. การจัดเตรียมเอกสารและแบบฟอร์มสำคัญที่เกี่ยวข้องในการตรวจนับ

4. เทคนิคการตรวจนับสินค้าและพัสดุแต่ละประเภทให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

5. การเทียบยอด Stock cards กับยอดตรวจนับจริงและยอดทางบัญชี

6. Circle count คืออะไร กระทำได้อย่างไร และมีประโยชน์อย่างไร

7. ข้อแตกต่างของการตรวจนับประจำเดือน ประจำไตรมาส และประจำปีที่เด่นชัดและสำคัญ

8. ปัญหาและสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความผิดพลาดในการตรวจนับสินค้าและพัสดุคงคลัง

9. ผลการตรวจนับที่ให้มากกว่าการนับจำนวน

10. การดำเนินการหลังการตรวจนับ เช่น การทำลาย การรับคืน การตัดยอดชำระ การปรับปรุงยอด


เงื่อนไข

1. สมัครเข้าอบรมผ่าน www.dst.co.th หรือ Call center ที่ 02-555-0700 กด 1
2. ชำระเงินผ่านระบบ Qr code หรือ โอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้น
3. ผู้เรียนต้องมี บัญชี Facebook ส่วนตัว
4. ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่ (สงวนลิขสิทธิ์)
5. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสามารถนับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้
• แจ้งการนับชั่วโมงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนจัดอบรม
• ต้องแสดงตัวตนโดยการพิมพ์ ชื่อ - นามสกุล ก่อน และ เลิกการอบรม
• เก็บหนังสือรับรองผ่านการอบรมไว้เป็นหลักฐาน
6. นิติบุคคลหากต้องการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้นำส่งทางไปรษณีย์มาที่ บจ.ฝึกอบรมและสัมมนาธรรนิติ
7. กลุ่มอบรมออนไลน์จะเปิดเข้าเรียนย้อนหลังได้เพียง 1 วัน
8. ผู้เข้าอบรมสามารถสอบถามคำถามได้ในระหว่างการอบรม
9. มีคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ไม่ต่ำกว่า 10 mb
10. กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร กรุณาส่งใบ Payin มาที่ e-payment@dharmniti.co.th

 นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
* 0 * 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา

สถานที่

อบรมผ่าน Facebook LIVE (CPA นับชั่วโมงไม่เป็นทางการได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba