หัวหน้างาน กับการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ HR for Non-HR

รหัสหลักสูตร : 21/7118

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,173 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,922 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวหน้างาน กับการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ HR for Non-HR

บรรดาหัวหน้างานในสายงานต่างๆ ย่อมตระหนักและเข้าใจเป็นอย่างดี กับปัญหาเหล่านี้
- คำถาม “การบริหารคนกับการบริหารงาน” อะไร? ยากกว่ากัน
- จะทำอย่างไร? ให้การบริหารคนและงาน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
“ได้คนทำงาน ไม่ตรงกับงาน ไม่ตรงกับใจ” เพราะเหตุใด? ในฐานะหัวหน้างาน จะต้องทำอย่างไร?
ไม่เข้าใจ ไม่มีความรู้เกี่ยวกับ Competency ทำให้ไม่สามารถ “ประเมินผลการ ปฏิบัติงาน” และ “การพัฒนาคน” ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สร้างผลงาน สร้างคน...ตั้งแต่ “จุดเริ่มต้น” ของคนทำงาน และ “ต่อยอด” ผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหลักการบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างาน ในสายงาน
การดำเนินการลงโทษทางวินัย ต้องดำเนินการอย่างไร?
หัวข้อสัมมนา

1. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บังคับ บัญชา ในการบริหารงานบุคคล
- บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของหัว หน้างาน
- เหตุใด? หัวหน้างานจึงต้องเป็นนักบริหาร งานบุคคล
- HRM Functions ที่หัวหน้างานต้องรู้
2. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
- แหล่งงาน...ในการหาผู้สมัครงาน
- ปัญหาที่เกิดขึ้นในการสรรหาพนักงาน
- ข้อแตกต่าง ระหว่างการหา “คนนอก” กับ โปรโมท “คนใน”
- การใช้แบบทดสอบ
3. เทคนิคการสัมภาษณ์สำหรับหัวหน้างานใน การสรรหาคน
- เหตุใดหัวหน้างานจึงต้องสัมภาษณ์ผู้สมัคร งาน
- หัวหน้างานควรมีวิธีการสัมภาษณ์อย่างไร?
- หลักการสำคัญในการสัมภาษณ์ผู้สมัครงาน
- คำถาม? ที่ใช้ในการสัมภาษณ์ควรมีลักษณะ อย่างไร?
4. หัวหน้างานกับการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
- องค์กรต้องการคนแบบไหน?
- รูปแบบและวิธีการในการพัฒนาพนักงาน
5. เทคนิคการใช้ Competency ในการบริหาร ผู้ใต้บังคับบัญชา
- Competency ประกอบด้วยอะไรบ้าง?
- การพัฒนาบุคลากรตาม Competency
- การประเมินผลการปฏิบัติด้วย Competency
6. หัวหน้างานกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
- กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
- หลักการประเมินผลการปฏิบัติงาน
- การแจ้งผลการปฏิบัติงาน (Feedback)
7. หลักการบริหารค่าตอบแทนที่หัวหน้างานควรทราบ
- ข้อคิดเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนและปรับเงินเดือน
- หลักการบริหารค่าตอบแทนที่มีประสิทธิภาพ
- หลักการขึ้นเงินเดือนพนักงาน
8. หัวหน้างานกับการดำเนินการทางวินัย
- ประเภทของพนักงานที่มีปัญหาในการดำเนินการ ทางวินัย
- วินัยและมาตรการทางวินัยที่หัวหน้างานต้องรู้
- ขั้นตอนการบันทึกโทษทางวินัย
- มาตรการสุดท้ายของการลงโทษทางวินัย
9. ตัวอย่าง : แบบฟอร์มต่างๆ ของ HR for Non HR
10. ถาม-ตอบปัญหา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์

สถานที่

โรงเเรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba