เทคนิคการจัดทำเอกสารรับ-จ่ายเงิน พร้อมประเด็นทางภาษีที่ต้องระวังสำหรับเจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน แคชเชียร์

รหัสหลักสูตร : 21/1470FB

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 2,033 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 2,782 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรหลักเกณฑ์และวิธีการออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-tax Invoice)
ใบรับ (e-Receipt) ใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ และใบรับ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline


**ผู้สอบบัญชี (CPA) สามารถนับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้**

วิทยากรโดย อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

หัวข้อสัมมนา


PART 1: เทคนิคการจัดทำเอกสารรับ-จ่าย ของบัญชี การเงิน (เวลา 09.00-12.30 น.)
1. การจัดระบบเอกสารงานการเงินของเจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน แคชเชียร์
2. การจัดทำระบบและรูปแบบรายงานทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ
3. การวางระบบการรับ-จ่ายเงิน เจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน แคชเชียร์ เพื่อลดข้อผิดพลาด
4. การแก้ไข้ปัญหาเอกสารทางบัญชี การเงิน แคชเชียร์
5. รู้ทันการใช้เช็คสำหรับเจ้าหน้าที่การเงิน และแคชเชียร์

PART 2: ประเด็นทางภาษีที่เจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน แคชเชียร์ ต้องระวัง (เวลา 13.00-16.30 น.)
1. ปัญหาเกี่ยวกับเอกสารรับ-จ่าย จุดที่เจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน แคชเชียร์ ต้องระวังเพื่อบันทึกรายจ่ายของกิจการ
2. ระบบ e-Tax Invoice และ e-Receipt สำหรับเจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน แคชเชียร์
3. ปัญหาเกี่ยวกับใบกำกับภาษีที่มักพบบ่อยสำหรับเจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน แคชเชียร์
4. ระบบ e-Withholding Tax สำหรับเจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน แคชเชียร์
5. การหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่เจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน แคชเชียร์ ต้องระวัง

เงื่อนไข

1. สมัครเข้าอบรมผ่าน www.dst.co.th หรือ Call center ที่ 02-555-0700 กด 1
2. ชำระเงินผ่านระบบ Qr code หรือ โอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้น
3. ผู้เรียนต้องมี บัญชี Facebook ส่วนตัว
4. ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่ (สงวนลิขสิทธิ์)
5. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสามารถนับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้
• แจ้งการนับชั่วโมงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนจัดอบรม
• ต้องแสดงตัวตนโดยการพิมพ์ ชื่อ - นามสกุล ก่อน และ เลิกการอบรม
• เก็บหนังสือรับรองผ่านการอบรมไว้เป็นหลักฐาน
6. นิติบุคคลหากต้องการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้นำส่งทางไปรษณีย์มาที่ บจ.ฝึกอบรมและสัมมนาธรรนิติ
7. กลุ่มอบรมออนไลน์จะเปิดเข้าเรียนย้อนหลังได้เพียง 1 วัน
8. ผู้เข้าอบรมสามารถสอบถามคำถามได้ในระหว่างการอบรม
9. มีคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ไม่ต่ำกว่า 10 mb
10. กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร กรุณาส่งใบ Payin มาที่ e-payment@dharmniti.co.th
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 0:0 0.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

สถานที่

อบรมผ่าน Facebook LIVE (CPA นับชั่วโมงไม่เป็นทางการได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba