เทคนิคการพัฒนาตนเอง เพื่อการพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสหลักสูตร : 21/7954FBR

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 856 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,284 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


 

เทคนิคการพัฒนาตนเอง เพื่อการพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

 

วิทยากรโดย ดร.จรีพร โชติพิบูลย์ทรัพย์

หัวข้อสัมมนา

1. การปรับเปลี่ยน Mind Set และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เพื่อการพัฒนาตนเอง
- ความคิด
- ความรู้สึก
- การปฏิบัติงาน

2. แนวทางการสร้างความเชื่อมั่น เคล็ดลับสำคัญสำหรับการพัฒนาตนเอง

3. ขั้นตอน และแนวทางการแก้ไขปัญหาในการทำงาน

4. การวางแผนพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ

- การทำ SWOT Analysis วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ของตนเอง
- การกำหนดเป้าหมาย Goal Setting เพื่อการพัฒนาตนเอง
- การพัฒนา Competency ของตนเอง

5. เทคนิคการรับมือกับความเปลี่ยนแปลง และปรับการทำงานได้ตามสถานการณ์ อย่างมีประสิทธิภาพ

เงื่อนไข

1. สมัครเข้าอบรมผ่าน www.dst.co.th หรือ Call center ที่ 02-555-0700 กด 1
2. ชำระเงินผ่านระบบ Qr code หรือ โอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้น
3. ผู้เรียนต้องมี บัญชี Facebook ส่วนตัว
4. ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่ (สงวนลิขสิทธิ์)
5. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสามารถนับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้
• แจ้งการนับชั่วโมงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนจัดอบรม
• ต้องแสดงตัวตนโดยการพิมพ์ ชื่อ - นามสกุล ก่อน และ เลิกการอบรม
• เก็บหนังสือรับรองผ่านการอบรมไว้เป็นหลักฐาน
6. นิติบุคคลหากต้องการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้นำส่งทางไปรษณีย์มาที่ บจ.ฝึกอบรมและสัมมนาธรรนิติ
7. กลุ่มอบรมออนไลน์จะเปิดเข้าเรียนย้อนหลังได้เพียง 1 วัน
8. ผู้เข้าอบรมสามารถสอบถามคำถามได้ในระหว่างการอบรม
9. มีคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ไม่ต่ำกว่า 10 mb
10. กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร กรุณาส่งใบ Payin มาที่ e-payment@dharmniti.co.th

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 0:0 0.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

ดร.จรีพร โชติพิบูลย์ทรัพย์

สถานที่

อบรมออนไลน์ผ่าน Facebook LIVE
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba