กลยุทธ์การวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหารและนักบัญชีมืออาชีพเพื่อประเมินจุดแข็ง-จุดอ่อนและการนำผลไปใช้ในการบริหารธุรกิจ

รหัสหลักสูตร : 21/2808

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,136 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,885 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


กลยุทธ์การวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหารและนักบัญชีมืออาชีพ
เพื่อประเมินจุดแข็ง-จุดอ่อนและการนำผลไปใช้ในการบริหารธุรกิจ


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.


วิทยากรโดย ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์


หัวข้อสัมมนา

1. ความสำคัญของงบการเงินต่อความอยู่รอดขององค์กร

2. งบการเงินที่จำเป็นสำหรับการจัดทำกลยุทธ์ของธุรกิจ

3. มุมมองที่แตกต่างระหว่างฝ่ายบริหารและผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินต่องบการเงิน

4. ข้อมูลและสารสนเทศที่สำคัญในการวิเคราะห์งบการเงิน

5. กลยุทธ์การวิเคราะห์งบการเงินเพื่อประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของธุรกิจ

6. การนำผลการวิเคราะห์งบการเงินไปใช้ในการบริหารให้ได้ผลอย่างแท้จริง

7. ยุทธวิธีพิชิตปัญหาและอุปสรรคในการวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจ

8. การวัดดัชนีความสำเร็จจากงบการเงินสำหรับธุรกิจ

9. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6:0 0:0 6.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba