Work smart ด้วย 8 เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

รหัสหลักสูตร : 21/5159

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


Work smart ด้วย 8 เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 


• ฝึกฝนการจัดระเบียบทางความคิด จัดระเบียบชีวิต เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
• วางแผนสิ่งที่ต้องทําในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• รวมเครื่องมือบริหารจัดการที่จะช่วยให้การทํางานสําเร็จตามเป้าหมาย
 

วิทยากรโดย อาจารย์พรรษมณฑ์ พัฒนกิจเรือง


หัวข้อสัมมนา

1. เรียนรู้เครื่องมือที่ช่วยให้การตั้งเป้าหมายประสบความสำเร็จ
• SMART Goal และ 5 ขั้นตอนที่ทำให้เป้าหมายเป็นจริง

2. เรียนรู้เครื่องมือที่ช่วยบริหารเวลาและจัดการชีวิตได้ดีกว่าเดิม
• Bujo (Bullet Journal) การจดบันทึกและจัดเก็บข้อมูลอย่างรวดเร็วและเรียบง่าย
• Priority – Eisenhower Matrix เครื่องมือการจัดเรียงลำดับความสำคัญในการทำงาน
• Time Management (Pomodoro) เคล็ดลับการบริหารจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
• Mental Inventory เทคนิคการวางแผนสิ่งที่ควรต้องทำทั้งในปัจจุบันและอนาคตเพื่อการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน
• MIT (Most Important Tasks) เคล็บลับการวางแผนงานที่จะทำในแต่ละวันให้สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
• เทคนิคการตอบปฏิเสธ (The Power of Say “NO”)
• เรียนรู้การสรุปความคิด จดบันทึกการประชุมด้วย Speed Sketch

3. เทคนิคที่ช่วยมองเห็นปัญหาและวิเคราะห์วิธีการแก้ปัญหาได้กว้างขึ้น
• How Might We เปลี่ยนปัญหาให้เป็นโอกาส
• Affinity Diagram ด้วย POST-IT
• 3A Report

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 0:0 0.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

อาจารย์พรรษมณฑ์ พัฒนกิจเรือง

สถานที่

โรงแรม S 31
545 ซ.สุขุมวิท 31 กทม.10110
โทรศัพท์ :
02 260 1111
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba