องค์กรยุคใหม่กับการบริหารคนต่าง Gen (Generation Management) (หลักสูตรใหม่ 2563)

รหัสหลักสูตร : 21/7226

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,173 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,922 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


องค์การยุคใหม่กับการบริหารคนต่าง Gen
(Generation Management)


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

 

• ทำความเข้าใจคนต่าง Gen เรียนรู้จุดเด่น จุดด้อย เพื่อปรับใช้ในองค์กร
• แนวทางการบริหารความหลากหลายของพนักงานในองค์กร
• วิธีการรับมือกับปัญหาความหลากหลายและความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์หัวข้อสัมมนา

1. ทำความเข้าใจองค์กรกับการเปลี่ยนแปลง พร้อมปัญหาที่พบบ่อยขององค์กรในยุคปัจจุบัน อาทิการบริหารบุคลากร, การ Turnover ของพนักงาน ฯลฯ
2. องค์กรยุคใหม่กับความหลากหลายของพนักงาน
- ความสำคัญของพนักงานทุก Generation ในองค์กร
- เรียนรู้ลักษณะนิสัย และพฤติกรรมของกลุ่มคนที่แตกต่างกันในองค์กร
- เรียนรู้จุดเด่น จุดด้อย ของคนแต่ละ Gen เพื่อนำมาปรับใช้กับคนในองค์กร
3. ความแตกต่างของ Generation ตามช่วงอายุและ Generation ตามลักษณะนิสัยของบุคคล
- Generation Baby boomer
- Generation X
- Generation Y
- Generation Z
4. แนวคิดการบริหารความหลากหลายของพนักงานในองค์กร
5. ปัญหาความหลากหลาย และความแตกต่างของพนักงานที่เกิดขึ้นภายในองค์กร พร้อมวิธีการรับมือ
- ด้านการสื่อสาร
- ด้านการปรับตัว และการเปลี่ยนแปลง
- ด้าน Technology
- ด้านการทำงานร่วมกัน
- ด้านทัศนคติในการทำงาน
6. การปรับทัศนคติและดึงศักยภาพของพนักงานแต่ละ Gen ให้เหมาะสมกับงาน
7. แนวทางการสร้างความร่วมมือกันภายในองค์กรผ่านรูปแบบการทำงาน และกิจกรรมต่างๆ

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 0:0 0.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba