กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารจัดการคนต่างด้าว (รุ่นที่ 38)

รหัสหลักสูตร : 21/3464

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 

กฎหมายแรงงาน
สำหรับการบริหารจัดการคนต่างด้าว
หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

Update! พระราชกำหนดฉบับที่ 2 พศ.2561 บังคับใช้วันที่ 28 มีนาคมเป็นต้นไป

วิทยากรโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

หัวข้อสัมมนา

1. ทำการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของกฎหมายฉบับใหม่

2. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560

3. การประกอบธุรกิจนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศไทย มีหลักเกณฑ์อย่างไร?

4. งานประเภทใดบ้าง? ที่กำหนดให้เป็นงานที่คนต่างด้าว “ห้ามทำ” มีหลักเกณฑ์พิจารณาอย่างไร?

5. หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ จะต้องปฏิบัติอย่างไร?

6. เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาขอรับใบอนุญาต ทำงานของนายจ้างและคนต่างด้าว

   - แบบ บต.๑ ใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ

7. ขั้นตอนในการขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) เอกสารหลักฐานแบบฟอร์มต่างๆ ค่าธรรมเนียมและ ใบมอบอำนาจทำการแทนที่ปฏิบัติก่อนคนต่างด้าวเข้า หรือเข้ามาในประเทศไทยแล้ว

8. อัตราค่าธรรมเนียม ที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่จะต้องใช้อัตราอย่างไร?

   - ใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงาน
   - การต่ออายุใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงาน
   - การจ้างคนต่างด้าว
   - รูปแบบของรายงานการประชุม
   - การต่ออายุในอนุญาตทำงานหรือการขยายระยะเวลาการทำงาน

9. คุณสมบัติของคนต่างด้าวที่จะขอใบอนุญาตทำงาน ตามหลักเกณฑ์ใหม่ 2560

10. ประเด็นสำคัญ...ในการรับคนต่างด้าวเข้ามาทำงาน ในสถานประกอบการของนายจ้าง และบทลงโทษ กรณีฝ่าฝืน จะต้องรับโทษอย่างไร? และอัตราเท่าไหร่? (โทษปรับ โทษจำคุก)ในประเด็นใดบ้าง?

   - การประกอบธุรกิจนำคนต่างด้าวมาทำงาน โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีฯ
   - การรายงานการนำคนต่างด้าวมาทำงาน กับนายจ้างต่ออธิบดีกรมการจัดหางาน
   - ลูกจ้าง คนงาน ทำงานตามบ้าน สำนักงานต่างๆ
   - การรับคนต่างด้าวทำงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ
   - รับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน
   - รับคนต่างด้าวทำงานไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต
   - คนต่างด้าวที่ทำงานจำเป็นและเร่งด่วนแต่ไม่แจ้งนายทะเบียน
   - คนต่างด้าวทำงานแตกต่างจากที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต
   - ผู้ใดที่ยึดใบอนุญาตทำงานหรือเอกสารสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
   - ผู้ใดหลอกลวงผู้อื่นว่าสามารถนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ

11. ถาม-ตอบปัญหา

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 0:0 0.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba