การกระทบยอด ภ.ง.ด.50,ภ.พ.30,ภ.ง.ด.53 ที่มักถูกสรรพากรประเมิน

รหัสหลักสูตร : 21/1793

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรการกระทบยอด ภ.ง.ด.50,ภ.พ.30,ภ.ง.ด.53 ที่มักถูกสรรพากรประเมิน

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.


• ระวัง!! ถ้าคุณถูกขอให้เพิ่มยอดขาย
• ภาษีเงินได้นิติบุคคล, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีมูลค่าเพิ่ม
• ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ
• ผลกระทบจากการส่งเสริมการขาย
• รายได้จากการขายภายในประเทศ / นอกประเทศ
• บริจาคไม่ดี อาจต้องเสียภาษีเพิ่ม

 

วิทยากรโดย อาจารรุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

 

หัวข้อสัมมนา

1. หลักเกณฑ์การรับรู้รายได้ของนิติบุคคล

2. หลักเกณฑ์การเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)

3. ความแตกต่างของการรับรู้รายได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม
    • ซื้อมาขายไป
    • ขายส่งออก, EPZ, เขตนิคมอุตสาหกรรม
    • ฝากขาย, ตั้งตัวแทนเพื่อขาย
      - กรณีมีสัญญาตั้งตัวแทน กับไม่มีสัญญาตั้งตัวแทน
      - กรณีพิเศษประเด็นภาษีมูลค่าเพิ่ม

4. การรับรู้รายได้การส่งออกและการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มยึดตาม Invoice ได้หรือไม่
    • อย่างไรจึงจะถือว่าส่งออก VAT 0% ตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร

5. กรณีมีการลดหนี้ จะรับรู้รายได้รายจ่ายอย่างไร และ เสียภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างไร

6. บริจาคสินค้า แจกสินค้าตัวอย่าง นำสินค้าเก่ามาเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าใหม่
    จะใช้ราคาใดในการรับรู้รายได้ และเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และมีภาระภาษี
    ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย อย่างไร


7. เจาะประเด็นการรับรู้รายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลกับการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
    • ค่าความเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน ค่าปรับ ดอกเบี้ยผิดนัด ดอกเบี้ยจากการส่งสินค้าล่าช้า
      มีเงื่อนไขอย่างไร ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมถึงเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและ
      ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายด้วยหรือไม่

8. การนำสินค้าไปใช้ที่สาขา, โชว์รูม, โรงงานจะถือเป็นการขายและเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
    และภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่อย่างไร

9. วิธีการจัดการกับทรัพย์สินและสินค้าเก่าล้าสมัย ตกรุ่น มีตำหนิ โดยไม่ต้องเสียภาษี
    • หลักเกณฑ์ที่สรรพากรยอมรับ
    • วิธีการและเอกสารที่นักบัญชีต้องจัดทำ

10.การบริจาคกับภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่มบริจาคอย่างไรให้ได้ 2 เท่า
     บริจาคอย่างไรไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

    • ข้อควรระวังในการบริจาค
    • เอกสารหลักฐานที่ใช้อ้างอิงในการบริจาค

11.เจาะลึกภาระภาษีดอกเบี้ย เงินปันผล ส่วนแบ่งกำไร
    • การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลกรณีที่จะได้รับยกเว้นภาษี
    • บัญชีลงว่าจ่ายดอกเบี้ยเงินปันผล แต่ทำไมสรรพากรให้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

12.รายได้ตาม ภ.ง.ด.50 และ ภ.พ.30 กรณีที่ต้องมีภาระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.53
    • การทำ Sales Promotion ที่ไม่ได้รับการยกเว้น
    • การลด แลก แจก แถม ที่สรรพากรยอมรับ

13.การกระทบยอด ภ.ง.ด.50 และ ภ.พ.30 และ ภ.ง.ด.53 อัตราแลกเปลี่ยน
     เงินตราต่างประเทศ


14.การกระทบยอด ภ.ง.ด.50 และ ภ.พ.30 และ ภ.ง.ด.53 ปัญหาที่นักบัญชี ต้องระวัง

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba